E20 (Sverige)

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Motorway DK S.svg
E 20

E20 är en stamväg i Sverige som går sträckan Öresundsbron - Göteborg - Örebro - Stockholm.

Den ingår i den internationella Europaväg 20 (Shannon Airport - Dublin - Liverpool - Hull - Esbjerg - Köpenhamn - Malmö - Göteborg - Stockholm - Tallinn - St Petersburg). Den är 770 km lång inom Sverige.

Innehåll

Motorväg

Jerikotunneln på E20 öster om Göteborg, vid kommungränsen Partille/Lerum.

Följande sträckor längs E20 är utbyggda till motorväg:

Beskrivning av sträckan

För information om hela europavägen E20, inklusive delar utanför Sverige, se E20.

Västkusten

Delen mellan Öresundsbron och Göteborg är utbyggd till motorväg och är för Sverige mycket viktig då den knyter ihop stora delar av de svenska motorvägarna med de danska. De danska motorvägarna har i sin tur förbindelser med de tyska motorvägarna. E20 mellan Öresundsbron och Göteborg är därför en viktig motorväg för stora delar av Europa.

I artiklarna E6 och E6 (Sverige) står det mer om sträckan MalmöGöteborg, som är gemensam för E20 och E6.

Västergötland

E20 väster om Skara, ombyggd till 2+1-väg 2006-2007.

E20 genom Västergötland är motorväg mellan Göteborg och Tollered. Efter Tollered och fram till Alingsås är E20 fyrfältsväg med vägren och har korsningar i plan förutom vid Tollered och Ingared. På 1940-talet tänkte man sig en motorväg Stockholm-Göteborg på lång sikt, och man började med Göteborg-Alingsås, dock ganska långt från vad som nu menas med motorväg. Sträckan Göteborg-Lerum byggdes om till riktig motorväg 1960-63 och Lerum-Tollered strax efter 2000. Fyrfältssträckan Tollered-Alingsås planeras att byggas om till motorväg, vissa delar med start under hösten 2009.

Genom Alingsås är E20 också fyrfältsväg och samtliga korsningar sker i plan. Hastigheten är skyltad till 70 km/h förutom vid korsningarna där hastigheten är 50 km/h.

Efter Alingsås börjar en lång sträcka med landsväg av varierande kvalitet fram till Vretstorp i Örebro län där E20 blir motorväg igen. De flesta korsningar sker i plan förutom vid de större samhällena Vårgårda, Vara, Skara och Mariestad där det finns planskilda trafikplatser. Sträckan är till största delen av typen bred landsväg där följande delar är ombyggda till 2+1-väg:

Fler delar planeras att byggas om den närmaste tiden.

På många av de sträckor där E20 inte är mötesfri har man målat om vägmarkeringen genom att måla dit nya helsträckade kantlinjer längst ut på väggrenen samt ta bort de gamla sträckade kantlinjerna som förut markera väggren. Detta gör att vägen känns mycket bred och omkörningar underlättas samtidigt som slitaget blir jämnare på vägen. Trots detta är risken för mötesolyckor mycket stora och hastigheterna höga.

Mellan Göteborg och Stockholm hette vägen 1945-62 rikssexan, och därefter E3 1962-1992. Strax norr om Hova längs dagens E20 precis efter länsgränsen mot Örebro län ligger ett gatukök som heter just "Sexan" uppkallat efter den gamla riksvägen. I Lugnås söder om Mariestad ligger E3-baren. En bit söder om Hova söder om viadukten över järnvägen Kinnekullebanan där vägen svagt svänger norrut finns på dess östra sida en milsten från början av 1700-talet. Vägen ligger alltså i samma sträckning som då och är på detta stället ganska smal.

Mälardalen

Från Vretstorp är det motorväg förbi Örebro och fram till Arboga. Motorvägen förbi Vretstorp är från runt 1994, östra Vretstorp-Kumla är från 1972, Kumla-Adolfsberg (Örebro) från 1981, medan förbifarten förbi Örebro (Västerleden) är från 1973. Motorvägen Örebro-Arboga är gemensam med E18, och är från år 2000. Mittremsan har här trots dess nya datum inget räcke, utan istället är det dubbla diken i den ganska breda mittremsan. Det har bedömts hindra fordon att komma över på fel sida. Trots att denna motorvägssträcka är så pass nybyggd har sträckan fått kritik för att asfalten hållit dålig kvalitet och slitits ut onormalt mycket. Vägverket åtgärdar detta med ny vägbeläggning. Efter att E18 och E20 delat på sig igen strax norr om Arboga fortsätter E20 som 2+1-väg med plankorsningar, för att halvvägs mellan Kungsör och Eskilstuna övergå till mötesfri motortrafikled som framme i den senare orten avlöses av ännu en motorväg. Denna går via Strängnäs och Södertälje till Stockholm. Sträckan mellan Södertälje och Stockholm delar den med E4.

Stockholm

E20 går tillsammans med E4 på Sveriges mest trafikerade väg, Essingeleden. Här är det köer i rusningstrafik. Den sista biten av E20 i Sverige till Frihamnen där färjelinjen Stockholm - Tallinn avgår, går genom stadsgator i Stockholm. Dessa gator är också hårt trafikerade och om man ska med färjan i rusningstid bör man lägga till en halvtimme i planen för bilresan.

Utbyggnadsplaner


Regeringens planer sträcker sig till byggstart 2015. De objekt som inte är med där har mycket osäker tidsplan.

 • En bro, kallad Partihallsförbindelsen, byggs i Göteborg mellan E20 vid Ånäsmotet och E45, klar 2011. [uppdatering behövs]
 • Söder om Alingsås kommer E20 att byggas om till smal motorväg. Klar cirka 2010-2011. Delsträcka Tollered-Ingared måste behållas oförändrad på grund av budgetöverdrag. Projektet har överklagats och fördröjts.[uppdatering behövs]
 • Genom Alingsås kommer alla plankorsningar att byggas om till trafikplatser och hastigheten höjas till 90 km/h, klar omkring 2015.[uppdatering behövs]
 • Mellan Alingsås och Vårgårda planeras det motorväg 21.5 meter, någon gång efter 2015.
 • Mellan Vårgårda och Vretstorp planeras det bli 2+1-väg, på sträckor som redan är breda, men inte 2+1-väg redan. De kan byggas relativt snabbt. Eventuellt bygger man delvis planskilt där det inte redan är det, sådana broar förbereds för breddning till motorväg, men det finns många smalare äldre broar redan. I första hand planeras Vara-Jung, med trafikplats mot vägen Jung-Kvänum. Jung-Skara byggdes till 2+1-väg 2007. Förbi Skara byggdes 1+1-väg med mitträcke 2008.
 • Motorväg 18.5 m, Lundsbrunn-Holmestad, ca 12 km, klar 2009, efter att länet lånat ut pengar till bygget.[uppdatering behövs]
 • Sträckor som inte passar för enkel ombyggnad till 2+1-väg, kan nybyggas, kanske till 2+2-väg istället, särskilt söder om Mariestad. Sträckor som redan är 2+1-väg byggs inte om. Inga sådana nybyggnader påbörjas före 2015, utom Lundsbrunn-Holmestad.
 • Förbi Hova planeras E20 att breddas och byggas om till 2+1-väg.
 • Mötesfri landsväg (2+1-väg), Arboga-Kungsör, påbörjad april 2008, klar i slutet av 2008 [1]. [uppdatering behövs]
 • I Stockholm planeras Norra Länken dvs tunnel under Lilljanskogen, Norrtull-Värtan. Den började byggas 1997, men avbröts efter överklagande. Den påbörjades igen 2007, efter att överklagandet avslagits och väntas bli klar 2015.[uppdatering behövs]
 • Någon gång efter 2015 kan det bli motorväg Arboga-Eskilstuna, det är det som fattas i Mälardalen.

Alternativa vägar

På flera sträckor längs vägen finns alternativa resvägar som är klart bättre:

 • Helsingborg-Stockholm: E4 via Jönköping (140 km kortare, motorväg nästan hela vägen, den vägen skyltas från och med Malmö dessutom).
 • Göteborg-Stockholm: Riksväg 40 / E4 via Jönköping. (Ca 5-10 km kortare, motorväg större delen av vägen).

Anslutningar

E20 ansluter till följande vägar:

       

Namngivning och numrering av trafikplatser längs E20

Här på Öresundsbron börjar den svenska delen av E20.
Nr   Namn   Skyltning
1 4 1.svg Motorväg Öresundsbron - Tollered (mestadels gemensam med E6)
AB-Brücke.svg Öresundsbron 7 850 m varav 5 350 m i Sverige
EU-Icon.svg Riksgräns Danmark - Sverige
1 4 18.svg Öresundsförbindelsen 325 kr
Motorway DK S.svg Trafikplats Vintrie Limhamn, Malmö Sista avfart i Sverige
Motorway DK S.svg 12 Trafikplats Petersborg AB-Kreuz-blau.svg E6 E22 Motorway DK S.svg Trelleborg, Malmö C
Motorway DK S.svg 13 Trafikplats Lockarp Lockarp
Motorway DK S.svg 14 Trafikplats Fredriksberg AB-Kreuz-blau.svg E65 Motorway DK S.svg Malmö S Ö, Ystad, Sturup
Motorway DK S.svg 15 Trafikplats Södra Sallerup Kvarnby, Klågerup
Motorway DK S.svg 16 Trafikplats Sunnanå AB-Kreuz-blau.svg Rv 11 Motorway DK S.svg Malmö Ö, Staffanstorp, Simrishamn
Motorway DK S.svg 17 Trafikplats Helenelund Arlöv
Motorway DK S.svg 18 Trafikplats Kronetorp AB-Kreuz-blau.svg E22 Motorway DK S.svg Lund Kalmar, E22.10 Motorway DK S.svg Malmö Ö
Motorway DK S.svg 19 Trafikplats Alnarp Arlöv, Malmö N
Motorway DK S.svg 20 Trafikplats Lomma Lv 103 Lund, Lomma
Motorway DK S.svg 21 Trafikplats Flädie Rv 16, Bjärred, Lund
Motorway DK S.svg 22 Trafikplats Borgeby Borgeby Borgeby, Löddeköpinge
Motorway DK S.svg 23 Trafikplats Löddeköpinge Barsebäck, Löddeköpinge
Motorway DK S.svg 24 Trafikplats Lundåkra Lv 110, Bjuv, Barsebäck
Motorway DK S.svg 25 Trafikplats Landskrona Södra Rv 17, Landskrona S, Eslöv
Motorway DK S.svg 26 Trafikplats Landskrona Norra Landskrona N, Vallåkra
Motorway DK S.svg 27 Trafikplats Rydebäck Rydebäck
Motorway DK S.svg 28 Trafikplats Helsingborg Södra AB-Kreuz-blau.svg E4 Motorway DK S.svg Helsingborg S, Lv 109 Ekeby
Motorway DK S.svg 30 Trafikplats Kropp AB-Kreuz-blau.svg E4.23 Motorway DK S.svg Helsingborg N, E4 Motorway DK S.svg Stockholm
Motorway DK S.svg 31 Trafikplats Fleninge Fleninge, Hyllinge
Motorway DK S.svg 32 Trafikplats Strövelstorp Strövelstorp, Lv 107 Bjuv
Motorway DK S.svg 33 Trafikplats Norra Varalöv Lv 112 Höganäs, Åstorp
Motorway DK S.svg 34 Trafikplats Höja Ängelholm Ö, Höja
Motorway DK S.svg 35 Trafikplats Rebbelberga Rv 13, Ängelholm C, Höör, Klippan
Motorway DK S.svg 37 Trafikplats Hjärnarp Torekov, Hjärnarp
Motorway DK S.svg 38 Trafikplats Hallandsås
Motorway DK S.svg 39 Trafikplats Östra Karup Lv 115 Båstad, Våxtorp
Motorway DK S.svg 40 Trafikplats Skottorp Skummeslövsstrand, Skottorp
Motorway DK S.svg 41 Trafikplats Laholm Mellbystrand, Rv 24 Laholm, Hässleholm
Motorway DK S.svg 43 Trafikplats Halmstad Södra Halmstad S, Lv 117 Markaryd
Motorway DK S.svg 44 Trafikplats Halmstad Östra Halmstad Ö, Rv 25, Växjö
Motorway DK S.svg 45 Trafikplats Halmstad Norra Halmstad N, Rv 26, Jönköping
Motorway DK S.svg 46 Trafikplats Kvibille Haverdal, Kvibille
Motorway DK S.svg 47 Trafikplats Getinge Steninge, Getinge
Motorway DK S.svg 48 Trafikplats Slöinge Slöinge
Motorway DK S.svg 49 Trafikplats Heberg Skrea, Heberg
Motorway DK S.svg 50 Trafikplats Falkenberg Södra Falkenberg S, Lv 150 Torup
Motorway DK S.svg 51 Trafikplats Falkenberg C (Vinbergsmotet) Falkenberg C, Lv 154 Svenljunga, Ullared
Motorway DK S.svg 52 Trafikplats Morup Morup, Långås
Motorway DK S.svg 53 Trafikplats Tvååker Varberg S, Tvååker, Himle
Motorway DK S.svg 54 Trafikplats Varberg Centrum Varberg C, Lv 153 Ullared, Värnamo
Motorway DK S.svg 55 Trafikplats Varberg Norra Varberg N, Rv 41 Borås, Veddige
AB-Tunnel.svg Värötunneln 265 m
Motorway DK S.svg 56 Trafikplats Värö Ringhals, Bua, Veddige
Motorway DK S.svg 57 Trafikplats Frillesås Frillesås
Motorway DK S.svg 58 Trafikplats Fjärås Åsa, Fjärås
Motorway DK S.svg 59 Trafikplats Kungsbacka Syd Onsala, Kungsbacka S
Motorway DK S.svg 60 Trafikplats Kungsbacka Centrum Lv 158 Särö, Kungsbacka C
Motorway DK S.svg 61 Trafikplats Kungsbacka Nord Kungsbacka N
Motorway DK S.svg 62 Lindomemotet Spårhaga, Lindome
Motorway DK S.svg 63 Kålleredsmotet Kållered S
Motorway DK S.svg 65 Torrekullamotet Balltorp, Kållered N
Motorway DK S.svg 66 Åbromotet Göteborg V, Mölndal S (Jämför E6.20)
Motorway DK S.svg 67 Mölndalsmotet Mölndal C (endast avfart från södergående)
Motorway DK S.svg 68 Lackarebäcksmotet Mölndal Ö
Motorway DK S.svg 70 Kallebäcksmotet Rv 40 Motorway DK S.svg Flygplats, Jönköping, Kallebäck
Motorway DK S.svg 71 Örgrytemotet Gårda S, Örgryte
Motorway DK S.svg 72 Gårdamotet Gårda (endast avfart från södergående, påfart till båda)
Motorway DK S.svg 73 Ullevimotet Centrum, Gårda N
Motorway DK S.svg 74 Olskroksmotet AB-Kreuz-blau.svg E6 Motorway DK S.svg Oslo, Olskroken
1 1 11.svg 75 Ånäsmotet. Avstängd under byggande av Partihallsförbindelsen klar 2011 [uppdatering behövs]
Motorway DK S.svg 76 Munkebäcksmotet Munkebäck
Motorway DK S.svg 77 Torpamotet Östra Sjukhuset
Motorway DK S.svg 78 Fräntorpsmotet Sävedalen
Motorway DK S.svg 80 Partillemotet Partille, Landvetter
Motorway DK S.svg 81 Skulltorpsmotet Skulltorp?
Motorway DK S.svg 82 Jonseredsmotet Jonsered, Kåhög
AB-Tunnel.svg Jerikotunneln 110 m
Motorway DK S.svg 84 Hulanmotet Lerum V
Motorway DK S.svg 86 Kastenhovsmotet Lerum Ö, Gråbo, Härskogen
Motorway DK S.svg 88 Flodamotet Floda
Motorway DK S.svg 89 Nääsmotet Nääs
Landsväg Tollered - Vretstorp
Avfart.JPG Tolleredsmotet Tollered
Avfart.JPG Trafikplats Kärrbogärde Ingared V
Avfart.JPG Trafikplats Ingared Ingared Ö, Hemsjö, Norsesund
1 1 21.svg Alingsås 180 Borås
Avfart.JPG Trafikplats Hjultorp 42 Borås
Avfart.JPG Trafikplats Vårgårda 42 Trollhättan, Vårgårda
1 1 22 1.svg  ? 181 Falköping
Avfart.JPG Trafikplats Vara 187 Lidköping, Vara
Avfart.JPG Trafikplats Åsen 47 Jönköping, Trollhättan
Avfart.JPG Trafikplats Munkatorp 184 Skara Lidköping, Falköping
Avfart.JPG Trafikplats Glasbacken Skara C?
Avfart.JPG Trafikplats Vilan 49 Skövde
1 1 11.svg Autoweg S.svg Ny fyrfältsväg Lundsbrunn-Holmestad klar 2009
1 1 21.svg Götene 44 Lidköping Uddevalla
Avfart.JPG Trafikplats Haggården Mariestad; 26 Skövde Jönköping
Avfart.JPG Trafikplats Ullervad 201 Mariestad Tibro
Avfart.JPG Trafikplats Brodderud 202 Mariestad Töreboda
1 1 22 1.svg  ? 26 Kristinehamn Filipstad
AB-Brücke.svg 1 1 4.svg Lyrestad över Göta kanal, öppningsbar
1 1 22 1.svg Hova 200 Töreboda Skövde
1 1 24.svg Laxå 205 Karlskoga Askersund
1 4 1.svg Motorväg Vretstorp - Arboga (mestadels gemensam med E18)
Motorway DK S.svg 104 Vretstorp Vretstorp, Fjugesta
Motorway DK S.svg 105 Trafikplats Vallby Viby krog
Motorway DK S.svg 106 Trafikplats Brändåsen 50 Hallsberg, Askersund, Jönköping
Motorway DK S.svg 107 Trafikplats Byrstatorp Hallsberg N, Kumla S; 51 Norrköping; 52 Nyköping
Motorway DK S.svg 108 Trafikplats Ekeby Kumla N, Mosås
Motorway DK S.svg 109 Trafikplats Marieberg Marieberg, Täby, Marieberg köpcentrum, Törsjöterminalen, travbana
Motorway DK S.svg 110 Trafikplats Adolfsberg Pilängen, Adolfsberg, E18 Oslo, Karlskoga
Motorway DK S.svg 111 Trafikplats Aspholmen/BistaAB-Kreuz-blau.svg Centrum, Söder, Mässan, sjukhus
Motorway DK S.svg 112 Trafikplats Karlslundsgatan Garphyttan, Ånnaboda, Väster
Motorway DK S.svg 113 Trafikplats Ekersvägen Närkes Kil, Tysslingen
Motorway DK S.svg 114 Trafikplats Hedgatan Vivalla, Eurostop
Motorway DK S.svg 115 Trafikplats Norrplan 50 Falun; 68 Gävle; Norr
Motorway DK S.svg 116 Trafikplats Munkatorp Grenadjärstaden, Myrö
Motorway DK S.svg 117 Trafikplats Skölv Glanshammar
Motorway DK S.svg 118 Trafikplats Slyte Götlunda
Motorway DK S.svg 119 Trafikplats Jäder Arboga S; Lv 249 Lindesberg
Motorway DK S.svg 120 Trafikplats Sätra Arboga C?
Motorway DK S.svg 121 Trafikplats Gräsnäs AB-Kreuz-blau.svg E18 Motorway DK S.svg Västerås Stockholm (E20 svänger)
Autoweg S.svg Trafikplats Marieborg Arboga N?, Köping
Landsväg Arboga - Tumbo
1 1 21.svg Ekbacken Vänstersväng i korsning Arboga
1 1 11.svg motortrafikled 2+1-väg mellan Arboga och Kungsör 2008
AB-Brücke.svg 1 1 4.svg över Hjälmare kanal, öppningsbar
1 1 22 1.svg Kungsör 250 Köping
1 1 22 1.svg Kungsör 56 Katrineholm Norrköping
1 4 1.svg Motorväg och motortrafikled Tumbo - Stockholm (delvis gemensam med E4)
Autoweg S.svg 129 Trafikplats Gröndal 53 Västerås
Autoweg S.svg 130 Trafikplats Folkesta Torshälla Hällbybrunn
Autoweg S.svg 131 Trafikplats Marielund 230 Eskilstuna S? V?, Torshälla?
Motorway DK S.svg 132 Trafikplats Årby 53 Nyköping
Motorway DK S.svg 133 Trafikplats Svista Eskilstuna Ö?
Motorway DK S.svg 134 Trafikplats Kjula Kjulaås
Motorway DK S.svg 135 Trafikplats Härad Härad
Motorway DK S.svg 136 Trafikplats Lunda 55 Enköping Uppsala; Strängnäs
Motorway DK S.svg 137 Trafikplats Biskopskvarn 55 Flen; Strängnäs
Motorway DK S.svg 138 Trafikplats Åker Åker
Motorway DK S.svg 139 Trafikplats Läggesta 223 Mariefred Nyköping
Motorway DK S.svg 140 Trafikplats Nykvarn Nykvarn
Motorway DK S.svg 141 Trafikplats Vasa Södertälje V?
Motorway DK S.svg 142 Trafikplats Saltskog Västra Södertälje Nynäshamn (endast till/från öster)
Motorway DK S.svg 143 Trafikplats Saltskog Östra AB-Kreuz-blau.svg E4 Motorway DK S.svg Helsingborg (E20 svänger)
AB-Brücke.svg 1 1 4.svg E4-bron över Södertälje kanal, öppningsbar
Motorway DK S.svg 144 Trafikplats Moraberg Södertälje N, Nynäshamn
Motorway DK S.svg 145 Trafikplats Salem Salem, Rönninge
Motorway DK S.svg 146 Trafikplats Hallunda Hallunda, 258, Tumba
Motorway DK S.svg 147 Trafikplats Fittja Fittja, 259 Haninge
Motorway DK S.svg 148 Trafikplats Vårby Vårby, Huddinge
Motorway DK S.svg 150 Trafikplats Lindvreten Skärholmen S, Kungens kurva S
Motorway DK S.svg 151 Trafikplats Kungens Kurva Skärholmen N, Kungens kurva N
Motorway DK S.svg 152 Trafikplats Bredäng Bredäng, Fruängen
Motorway DK S.svg 153 Trafikplats Västertorp 271 Älvsjö, Fruängen, Hägerstensåsen, Mälarhöjden
Motorway DK S.svg 154 Trafikplats Västberga Västberga, Södermalm
Motorway DK S.svg 155 Trafikplats Nyboda AB-Kreuz-blau.svg Södra Länken Motorway DK S.svg, 73 Nynäshamn 222 Gustavsberg
Motorway DK S.svg 156 Trafikplats Nybohov Aspudden, Liljeholmen (endast från/till norr)
Motorway DK S.svg 157 Trafikplats Gröndal Gröndal (endast från/till norr)
AB-Brücke.svg Gröndalsbron Över Mälaren, cirka 400 m
Motorway DK S.svg 158 Trafikplats Stora Essingen Essingeöarna (endast från/till söder)
AB-Brücke.svg Essingebron Över Mälaren, 470 m
Motorway DK S.svg 159 Trafikplats Lilla Essingen enbart påfart. (endast norrgående)
AB-Tunnel.svg Fredhällstunneln 210 m
Motorway DK S.svg 160a Trafikplats Fredhäll Stockholm C (norrgående)
Motorway DK S.svg 160b Trafikplats Fredhäll 275 Vällingby (norrgående)
Motorway DK S.svg 161 Trafikplats Hornsberg Hornsberg
Motorway DK S.svg 162 Trafikplats Tomteboda Solna, Sundbyberg
Motorway DK S.svg 163 Trafikplats Karlberg Klarastrandsleden, S:t Eriksplan, Karolinska sjukhuset (söderifrån)
Motorway DK S.svg 164 Trafikplats Norrtull E4 Motorway DK S.svg Sundsvall; Norrtull
1 4 18.svg Trängselskatt vid Norrtull upp till 20 kr
Längs Sveavägen, Cedersdalsgatan, Vallhallavägen, Lidingövägen till Frihamnen
1 1 11.svg AB-Tunnel.svg Norra länken Ny tunnel klar 2015
1 5 2 55.svg   Färja till Tallinn
EU-Icon.svg Riksgräns SverigeEstland

Se även

För detaljerad information om planerade utbyggnader av E20 se http://www.vv.se/.


Personliga verktyg
På andra språk