Essingebron

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Essingebroarna vy från Gröndal, i bakgrunden syns Tranebergsbron.

Essingebron är namnet på tre parallella brospann, byggda mellan 1965 och 1967, som går över Essingedjupet mellan öarna Lilla Essingen och Stora Essingen i Stockholm. Två av brospannen ingår i Essingeleden och det tredje är en bro för lokaltrafik.

Lokalbron

Den ena bron är en lokalbro för lokaltrafik mellan Essingeöarna. Bron invigdes den 10 maj 1965 och ersatte då en tidigare bro; Stora Essingebron. Bron löper 6 meter väster om motorvägsbron. Avståndet mellan landfästena är 470 meter, längden över vatten är 200 meter. Största bredd är 11 meter, själva körbanan är 8 meter bred. Den föregående bron invigdes 1929. Den hade en 5,2 meter bred körbana, för smal för tunga fordon att mötas. År 1948 trycktes en buss ned i vattnet när den mötte en lastbil, med 11 döda som följd. Se Essingebroolyckan.

Motorvägsbroarna

Det andra bronspannet ingår i Essingeleden och invigdes 21 augusti 1966. Den bron är 470 meter lång, varav själva brodelen är 212 meter om vardera 56 meter, 100 meter och 56 meter. Bron ritades av arkitektföretaget AOS Arkitekter. Det tredje brospannet, även det i Essingeleden, invigdes 3 september 1967 i samband med högertrafikomläggningen varvid sydgående respektive nordgående motorvägskörbanor fick separata brospann. Totalt är motorvägsspannen 30 meter breda och den segelfria höjden är 16 meter. Essingebron är Sveriges mest trafikerade vägbro med 150 000 fordon/dygn i båda rikningar (2007).

Innan bron öppnades för trafik testades bärigheten genom att 30 lastfordon fulla med grus placerades på bron.

Påkörd

Fredagen den 14 oktober 2005 körde kranbåten Lodbrok in i brospannet för motorvägens norrgående körbanor vilket orsakade sprickor och bron fick stängas av under eftermiddagen, till en början stängdes också det närliggande spannet för södergående trafik. Trots att avstängningen främst berörde trafik mot rusningsriktningen blev köerna mycket omfattande eftersom Essingebron är den enda broförbindelsen utanför innerstaden, dessutom har de förbindelser genom innerstaden som tidigare användes delvis stängts eller smalnats av. Se kollisionen mellan Lodbrok och Essingebron.

Bilder

Se även

Personliga verktyg
På andra språk