Saltsjöbadsleden

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Motorway DK S.svg

Saltsjöbadsleden är en väg som går mellan Saltsjöbaden och Värmdöleden i Nacka. Vägen är huvudväg mellan Saltsjöbaden och övriga Nacka och dessutom förbindelselänk till resten av Sverige. Vägen byggdes som ersättning för den gamla smala, kurviga Saltsjöbadsvägen och invigdes den 30 augusti 1971. Gamla Saltsjöbadsvägen finns fortfarande kvar och går längs med Lännerstasundet parallellt med Saltsjöbanan.

Vägen var tidigare skyltad som länsväg 228, men detta har ändrats sedan vägunderhållet numera sköts av Nacka kommun. Dock finns en del skyltar som fortfarande visar att vägen heter 228. Sträckan Fisksätra - Värmdöleden vid Skvaltan är motorväg. Därmed är Saltsjöbadsleden en av de få kommunala motorvägarna i Sverige. Fram till dess att trafikplatsen i Fisksätra byggdes ut till fullständig trafikplats var sträckan Fisksätra - Tippen skyltad som motortrafikled.

Belysning finns endast på sträckan mellan Trafikplats Skvaltan och Trafikplats Storängen (fanns förut en längre sträcka men den togs bort av besparingsskäl) samt mellan Trafikplats Fisksätra och motorvägens övergång till landsväg strax öster om trafikplatsen. Även mitträcke saknas på denna del där endast en smal mittremsa skiljer körbanorna åt. Diskussioner har förts om att bygga ut belysningen samt bygga mitträcke.

Trafikplatser och korsningar


Nr   Namn   Skyltning
Motorväg från Trafikplats Skvaltan till Fisksätra
Motorway DK S.svg     Trafikplats Skvaltan AB-Kreuz-blau.svg 222 Stockholm, Gustavsberg
Motorway DK S.svg Trafikplats Storängen Nacka C, Nacka Sjukhus
Motorway DK S.svg Fisksätra
Landsväg (två fält med vägren) till Saltsjöbaden
1 1 24.svg Korsning Tippen C, Ljuskärrsberget, Golfbana, Igelbodaplatån, Igelboda Skola
Älgö, Saltsjöbadens IP, Saltsjöbadens Sjukhus, Ångbåtsbryggan

Se även


Personliga verktyg