E6 (Sverige)

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Motorway DK S.svg
E 6

E6 är en stamväg i Sverige, med sträckningen Svinesund - Uddevalla - Kungälv - Göteborg - Kungsbacka - Varberg - Falkenberg - Halmstad - Ängelholm - Helsingborg - Landskrona - Malmö - Trelleborg.

Den ingår i den internationella Europaväg 6 (Kirkenes - Narvik - Oslo - Svinesund - Göteborg - Trelleborg). Den är 490 km lång inom Sverige.

Innehåll

Motorväg

Följande sträckor längs E6 är utbyggda till motorväg:

Det finns luckor mellan motorvägsavsnitten, som består av landsväg med en enda körbana. Motorvägsavsnitten har normalt 110 km/h som hastighetsbegränsning, utom Gunnestorp (Varberg Nord)-Båstad som har 120 km/h, Kållered-Liseberg, Tingstad-Klareberg (på Hisingen) och motorvägsbron över Nordre Älv i Kungälv som har 90 km/h och Liseberg-Tingstad (i Göteborg) som har 70 km. 120-sträckan och sträckan Mölndal-Liseberg har variabel gräns som sänks vid behov, med hjälp av elektroniska skyltar.

Beskrivning av sträckan

E6 korsar riksgränsen på Svinesundsbron, som med de tillhörande motorvägsdelarna på var sida om fjorden är belagd med avgift. Detta är den enda sträcka i Sverige tillsammans med Öresundsbron som är avgiftsbelagd. Anledningen är den politiska principen att utlandsresor betalar resenären själv medan man ska kunna arbetspendla inrikes utan vägavgifter, så vägar går via skattsedeln. Undantag från detta gäller trängselskatten och färjor som inte drivs av Vägverket Färjerederiet t.ex. färjorna till Gotland (för dyra för det). Från strax norr om Skee nordost om Strömstad till Rabbalshede är vägen tvåfältig landsväg. Denna sträcka är mestadels skyltad 90 km/h och passerar bara genom en ort längs sträckan, Skee.

Sträckan Rabbalshede-Håby är motorväg, men egentligen byggd som fyrfältsväg, och saknar därför bland annat vägrenar. Den invigdes 2000 och leder trafiken förbi fyra orter. Härifrån är E6 motorväg oavbrutet till Vellinge. Sträckan förbi Munkedal, är invigd som motorväg 2008 och innehåller Munkedalsbron. Motorvägen förbi Uddevalla går över Uddevallabron, Sveriges fjärde längsta bro, som gjorde att E6 blev 12 km kortare. Ibland måste dock bron stängas av på vintern på grund av is som faller från kablarna. De etapper som kvarstår av motorvägsutbyggnaden är, Rabbalshede-Pålen (6km klar 2010), Pålen-Tanumshede (7km klar 2013), Tanumshede-Lugnet (12km klar 2012), Lugnet-Skee (13km klar2010), Skee-Ejgst (3km klar 2012).

Motorväg E6 igenom ett tråg längs strandkanten i Ljungskile.

Söder om Uddevalla går E6 som motorväg några meter från havet, mellan havet och Ljungskile. Här går vägen nedsänkt och går några meter under havsnivån. Efter att ha passerat Stenungsund och Kungälv korsas Nordre älv på den öppningsbara Nordreälvsbron. Vid Angeredsbron, strax norr om Göteborg, sänks hastighetsgränsen till 90 km/h, och före Tingstadstunneln, där E6 korsar Göta älv, sänks den igen till 70 km/h. Tingstadstunneln är en av Sveriges hårdast trafikerade vägar, vilket medför tidsförluster i rusningstrafiken, upp till en halvtimme. En parallell tunnel (Marieholmstunneln) planeras byggas med invigning omkring 2011-2015. [uppdatering behövs]

Vid Olskroksmotet söder om Tingstadstunneln ansluter E20, som sedan kommer att följa E6 till trafikplats Petersborg i Malmö. Detta är den längsta sträcka i Norden två Europavägar följs åt. Från Olskroksmotet och söderut mot Mölndal är vägen sexfilig, en breddning som utfördes under slutet av 1990-talet då vägen innan dess var fyrfilig. Hastighetsgränsen blir åter 90 km/h (variabelt med elektroniska skyltar) vid Kallebäcksmotet, där riksväg 40 går österut, och 110 km/h vid Kållered. Vägen passerar gränsen mellan Västra Götalands län och Hallands län och passerar väster om Kungsbacka. I norra Varbergs kommun, strax söder om trafikplats Värö, går motorvägen genom Värötunneln som är den enda tunneln längs E6 söder om Göteborg.

Motorväg E6/E20 utanför Varberg

Vid Varberg ändrar landskapet karaktär från att mestadels ha gått genom skogar och mer kuperad terräng till att gå genom öppet landskap och relativt platt terräng. Motorvägen passerar öster om Falkenberg på sin väg mot Halmstad. Juni 2005 höjdes sträckan mellan Falkenberg och länsgränsen Skåne/Halland till 120 km/h där möjlighet finns att sänka hastigheten genom att tända variabla hastighetsskyltar där annan lämplig hastighet visas. Strax söder om Halmstad åker man alldeles intill havet och kan blicka ut över Laholmsbukten.

En kilometer efter länsgränsen till Skåne län börjar den branta backen upp på Hallandsåsen. Backen på nordsidan är ett av Sveriges brantaste motorvägsavsnitt (6-7 %, påfarten från rastplatsen i norrgående körriktning har 10% lutning). Backen på sydsidan är flackare och fortsätter några kilometer mot Ängelholm. Backarna uppför åsen både på nord- och sydsidan är trefältiga i uppåtgående riktning. Backen på nordsidan har varit ommålad till 3+2 fält sedan cirka 2003, medan den mindre branta och längre backen på sydsidan är ommålad först 2005. Före ommålningen på sydsidan rådde omkörningsförbud för lastbilar, innan det infördes höll lastade lastbilar runt 50 och olastade körde i vänsterfilen i runt 70.

Någon mil efter passagen av Ängelholm ligger trafikplats Kropp, där E4 från Stockholm och Jönköping ansluter för att gå tillsammans med E6/E20 förbi Helsingborg. Efter att E4 har svängt av mot Helsingborgs hamn fortsätter motorvägen längs kusten, och passerar Landskrona på östra sidan. Vid Häljarp går motorvägen alldeles intill havet; vid bra sikt kan man se både Danmark och Öresundsbron.

Vid trafikplats Kronetorp i nordöstra Malmö ansluter E22, som tillsammans med E6 och E20 följer Yttre Ringvägen (byggd år 2000) i en båge runt Malmös sydöstra delar. Den västra delen av Yttre Ringvägen, skiljer sig markant från andra motorvägar genom att det i mittbarriären mellan körriktningarna går en dubbelspårig järnväg. E20 fortsätter vid trafikplats Petersborg rakt fram över Öresundsbron, medan E6 och E22 svänger av söderut till Vellinge, där motorvägen slutar, och Trelleborg. Vägverket planerar att 2009 börja bygga ut vägen Vellinge-Trelleborg till motorväg vilket skulle lätta upp transporterna till Trelleborgs färjehamn.

Historik

Motorvägsutbyggnad

Två sträckor har byggts utan att de anslöts till tidigare motorväg, nämligen Nordby-Hogdal 2003 (som ersatte en krokig väg som gick en omväg) och Rabbalshede-Håby 2000 (ersatte en väg som gick genom 4 tätorter och även den var krokig). Resten av motorvägsutbyggnaden genom Bohuslän har skett i etapper norrut. Sommaren 2008 invigdes sträckan förbi Munkedal med Munkedalsbron. Sommaren 2005 invigdes Småröd-Kallsås, sommaren 2004 Kallsås-Torp, och år 2000 Torp-Råssbyn, förbi Uddevalla, med Uddevallabron (även kallad Sunningesundsbron). Från Hogdal byggdes motorvägen söderut till Blomsholm, klar december 2008, samt vidare till Ejgst norr om Skee, klar februari 2009[1].

1995 invigdes Råssbyn-Ljungskile, invigning var 1991 för Ljungskile-Stora Höga, samt 1974 för Stora Höga-Rödbo. Sträckan på Hisingen, Göteborg-Rödbo som invigdes 1958 är en av de allra äldsta motorvägssträckorna i Sverige.

Sträckan söderut har också byggts ut i etapper, Tingstadstunneln och sträckan till Ullevi invigdes 1968, Ullevi-Liseberg tidigt 70-tal, Göteborg-Mölndal 1980, Mölndal-Kållered 1960, Kållered-Fjärås 1973, Fjärås-Frillesås 1979, Frillesås-Tofta 1981, Tofta-Morup 1988.

Sträckan Kvibille-Halmstad-Östra Karup byggdes först som motortrafikled under första hälften av 1960-talet och byggdes ut till motorväg med invigning 1994. Sträckan Morup-Heberg invigdes kort före, 1993, och den sista saknade biten Heberg-Kvibille 1996.

Sträckan över Hallandsåsen är invigd 1976. Sträckan Ängelholm-Kronetorp är byggd mestadels under 60-talet, dock förbifarten förbi Ängelholm 1959. Först 1970 var Öresundsleden Ängelholm - Malmö färdig i sin helhet och sträckan blev skyltad som E6 (E6 gick innas dess via Bjuv-Kävlinge). Vägen är invigd etappvis, 1961 var vägen mellan Trafikplats Kronetorp och Borgeby färdig, 1962 fram till trf Saxtorp, 1966 Landskrona norra, 1970 till Djurhagshus (vid E4), där befintlig motorväg mot Ängelholm redan fanns.

Numera följer E6 Yttre Ringvägen förbi Malmö, och den invigdes år 2000. Sträckan Malmö-Vellinge är äldre, invigd 1973 som ersättning för Falsterbobanan, medan sträckan Vellinge-Trelleborg ännu återstår. Förstärkningsarbeten av motorvägen mellan Landskrona och Malmö har präglat sträckan under flera år i början av 2000-talet. Detta är en av de hårdast belastade sträckrona på E6/E20. Som medfört milslånga köer under månaderna maj-september. Man förstärker även grunden för att förbereda trefilig motorväg i vardera riktning mellan Löddeköpinge och Malmö.(30 km sträcka) [2]

Äldre väg (Rikstvåan)

Bohuslän

Om sträckan förbi Uddevalla se Bratterödsleden.

Fram till tidigt 1950-tal gick rikstvåan från Göteborg och norrut i samma sträckning som dagens E45. Vid Lilla Edet avvek rikstvåan västerut över bron över Göta älv och vidare längs dagens länsväg 167 till Grinneröd strax söder om Ljungskile. 167:an är ungefär likadan som då. På 1950-talet byggdes också motorvägen Göteborg-Kungälv. Den korta sträckan mellan dagens E6 och Jordfallsbron är en del av den gamla motorvägen och ser också ut precis som sådan, med bara dike och inget räcke i mitten.

Från Kodes norra utfart och ungefär en kilometer norrut omlades vägen i en västligare sträckning för att bereda plats för motorvägen Kungälv-Stora Höga som byggdes 1971-1974. En bit av den tidigare sträckan ligger kvar öster om motorvägen som lokalväg.

Vid Jörlandas norra utfart omlades vägen vid motorvägsbygget i ett västligare läge ett par hundra meter för att få en rakare förbindelse med den nya viadukten över Bohusbanan. Den gamla sträckan låg kvar länge, men har blivit överbyggd av ett småindustriområde. Strax norr därom kan en parallell äldre vägsträckning ses väster om den nuvarande. Närmare Stora Höga gick vägen tidigare öster om järnvägen en bit, och korsade således Bohusbanan två gånger. Här omlades förmodligen vägen i sin nuvarande sträckning innan den blev riksväg.

I Stora Höga korsade vägen Bohusbanan på en viadukt som finns kvar, liksom en bit av vägen norrut, som blev avbruten i samband med motorvägsbygget på 1980-talet. För att komma vidare norrut får man använda en ny vägförbindelse tills man når den gamla vägsträckningen.

Byggnadsminne
Åsens vägminne, vägen och bron mot sydöst

Vid Åsen, nära Grinneröds kyrka, Uddevalla kommun, finns en bevarad del av vägen i 1930-talsutförande. Den är Sveriges första byggnadsminnesförklarade väg. På platsen finns en liten utställning och rastplats.

Tidigare gick vägen (dvs rikstvåans senare sträckning, inte den via Lilla Edet) från Svenshögen över bron som ingår i byggnadsminnet, över kullen intill, korsade den nutida vägen, vidare genom Gunneröd och Hälle till Ljungskile. 1847-1852 lades vägen om till ett högre läge öster om Svenshögen. 1901 flyttades vägen från Hälle till ett västligare läge längs Ljungs kile (havsviken). 1934 började sträckan stensättas. Längs vägkanterna göts betong, på vägen lades sättsand ut och täcktes med gatsten. Vägens mitt markerades av mörkare gatsten i vanlig ordning. Sträckan var klar september 1935, men godkändes för trafik först år 1937. År 1955 omlades vägen vid Åsen i sin nuvarande östligare sträckning. Den gamla sträckningen övergavs, men renoverades på 1990-talet och blev byggnadsminne 1998-05-16.

Halland

Varberg

I Varberg kan delar av den gamla rikstvåan användas för genomfart. Efter E6 avfart 53 (Varberg Syd) är man redan vid Ås efter några kilometer inne på den gamla sträckningen. Efter rondellen vid Jonstaka (invigd hösten 2008) och järnvägsviadukten där, kör man genom Breareds- och Ranelidsrondellerna, den senare Varbergs äldsta, invigd i augusti 1958 och belägen vid backens krön. Vidare rakt fram förbi de 2007 byggda höghusen vid Söderhöjd och senare med Varbergs fästning som riktmärke via Södra vägen och Almers väg till "Triangeln". Svänger omedelbart efter denna upp till höger vid Video-Mixen och gör därpå en vänster-/högersväng för att nå Östra Långgatan, som tar sin början vid EM-möbler.

Följ denna gata till korsningen med Magasinsgatan, där man tar till höger förbi Folkets Hus och sedan till vänster längs Trädlyckevägen, som ersätter tidigare använda och nästan parallellt gående Kyrkogårdsvägen. Längs beskriven sträcka finns vägpartier satta med stor gatsten och med vägens mitt markerad med mörkare sten.

Från närliggande Hagarondellen följer man Västkustvägen (tidigare Nybyvägen) norrut till Lassabacka- och Lindhovsrondellerna. Här kan man fortsätta till E6 vid Gunnestorp 3 km bort (anslutning 55 Varberg Nord) eller genom att svänga vänster i Lindhovsrondellen välja den gamla rikstvåan, som via Åskloster, Väröbacka, Frillesås och Fjärås i stort sett oförändrad går till Kungsbacka.

Den först beskrivna delen (från Ranelidsrondellen till korsningen ovanför Folkets Hus) var Varbergs genomfart nummer 2 och ingick i Rikstvåan. Här fanns också vid korsningen Östra Långgatan/Torggatan stadens första trafikljus. Den 6 augusti 1958 invigdes genomfart nummer 3, som från söder gick mellan Ranelidsrondellen och det så kallade Brunnsbergskrysset (strax norr om Hagarondellen) via Påskbergsskogen och Nyhemsområdet.

Varbergs genomfart nummer 1 gick till cirka mitten av 1940-talet längs Kungsgatan, med Södra och Norra vägen som anslutningar. Bekräftas av (minst) sju kvarvarande eller på senare år nedlagda bensinstationer längs denna sträcka: Caltex, Shell, Esso, BP, Gulf, IC och Caltex igen. Kvar finns IC som nu heter Preem.

Bakom Inlines-banan vid Birger Svenssons väg i Varberg, kan man ännu se en del av den stensättning med så kallad "lus", som Rikstvåan belades med under 1930- och 1940-talen. Från denna plats sträckte sig beläggningen söderut till Torupskrysset söder om Falkenberg, där beläggningen också finns kvar fram till korsningen före Tullbron i nordlig riktning.

E6 var till långt fram på 1980-talet den viktigaste huvudvägen i Sverige, men hade trots detta den lägsta standarden, där den långa sträckor genom Halland mellan Varberg - Falkenberg hade samma sträckning som på 1930-talet, men med en betydligt kraftigare och tyngre trafik.

Falkenberg

Också i Falkenberg gick tidigare E6 - Riksväg 2 rakt genom de centrala delarna och över Tullbron från 1700-talet över Ätran. Sträckan över Tullbron och genom skogen heter fortfarande Halmstadvägen och är belagd med gatsten! Först i slutet av 50-talet byggdes den förbifart öster om Falkenberg (idag Lv 767) vilken tar sin början alldeles norr om stan vid Falkagård där E6 då leddes över järnvägen - Västkustbanan på en viadukt och sedan anslöt till den gamla sträckningen en bit norr om Skrea vid trafikplatsen där väg 150 viker av. Än idag kan man om man kommer norrifrån på gamla förbifarten på vägens högra sida se den mjukt anslutande vägen med gammaldags vägbelysningsstolpar som kommer från de centrala delarna av Falkenberg och som med en mjuk högerböj ansluter till dagens väg.

Precis söder om Falkenberg ligger även klassiska Skrea Motell även om dagens gamla E6 lades om på tidigt 80-tal i ett mer västligare läge mellan trafikplatsen med väg 150 och Skrea Kyrka.

Norr om Falkenberg lades också gamla E6 om på tidigt 80-tal och sträckningen genom Skogstorp övergavs till förmån för en något östligare sträckning på ca 2 - 3 km längd.

Söder om Falkenberg vid Heberg lades E6 om i ett något östligare läge i slutet av 50-talet och gick inte längre genom centrala Heberg. Idag löper motorväg E6 väster om Heberg och den omlagda Järnvägen Västkustbanan.

Halmstad

Den som promenerar Storgatan fram i Halmstad och ser den mäktiga men smala Norre Port, har svårt att föreställa sig, att Rikstvåan gick här ända till 1958. Norre Port försågs 1929 med Halmstads första trafikljus, som slussade igenom trafiken växelvis. Söderut gick färden sedan förbi Stora Torg och över Österbro, för att fortsätta till Laholmsvägen. Som mellan Halmstad och Laholm var grusväg fram till cirka 1956.

Mellan 1958 och intill dess att motortrafikleden mellan korsningen med Laholmsvägen och Kullagård via Holm med klassisk Mobil bensinmack modell "sittande hund" förbi Halmstads Garnison - I16 - gick E6 Karl X1:s väg i en båge runt centrum, Slottsgatan förbi residenset, Slotsbron och vidare via Laholmsvägen vidare mot Laholm.

Ända fram till 80-talet kunde man se kvarvarande stumpar av påfarten till den södra delen av motortrafikleden sedermera på början av 90-talet ombyggd till motorväg vid korsningen med Laholmsvägen.

Den norra delen av motortrafikleden som förbigick centrala Halmstad mellan korsningen med Laholmsvägen och Kullagård färdigställdes i slutet av 60-talet och blev även denna ombyggd till motorväg i början av 90-talet .

Skåne

E6 vid Glumslövs backar

Dagens E6 följer den västskånska kusten ganska väl. Så var det inte på den tiden vägen var Rikstvåan. Vägen började i Trelleborg, fortsatte mot Malmö i ungefär samma sträckning som idag mellan Trelleborg - Vellinge, därefter gick vägen igenom Hököpinge och Tygelsjö innan man kom fram till Malmö. Nobelvägen var en del av rikstvåan som sedan fortsatte norrut ut ur staden fram till Arlöv där vägen delade sig mot Lund respektive Göteborg, och vägen fortsatte då norrut mot Lomma längs med Öresundskusten. Idag är det inte längre helt möjligt att följa samma sträckning igenom Lomma, Bjärred och Borgeby som på den tiden vägen gick där. Vid Saxtorp utanför Landskrona delade sig vägen ånyo, och rikstvåan fortsatte längs med det västskånska inlandet igenom Mörarp istället för att som senare tiders motorväg följa kusten mot Landskrona och Helsingborg. Från Mörarp fortsatte vägen mot Bjuv och först vid Strövelstorp gick vägen samman med vägen från Helsingborg. Först 1970 var västkustmotorvägen Ängelholm - Malmö färdig i sin helhet och sträckan blev skyltad som E6.

Sträckan över Hallandsåsen var länge en både brant, smal och framförallt vinterid en farlig vägsträckning med hela den kontinentala tunga långtradartrafiken som sakta på låga växlar segade sig upp genom backarna både på syd- och på den brantare nordsidan. Motorvägen som invigdes på 70-talet, nordsidan först, sydsidan sedan, är dock lika brant. Man har efter år 2000 infört ett tredje körfält i båda uppförsbackar, så det blir ett för lastade långtradare som går långsamt uppför, ett för olastade lastbilar eller långsammare personbilar och ett för snabbare. På sydsidan genom det lilla samhället Margretetorp med ett välkänt gästgiveri och på nordsidan genom Östra Karup.

Motell Hallandsås låg och ligger fortfarande kvar högst upp på åskrönet men är idag betydligt mindre frekventerat. Idag bär "gamla E6" över Hallandsås vägnummer 1701.

Uppmärksammade händelser

  • Den 11 november 2005 brann en tankbil på en bro vid Heberg söder om Falkenberg. Bron blev skadad och avstängd i några veckor innan den blev provisorikt reparerad, alternativ väg innebar ingen stor omväg. Bron öppnades helt efter nästan ett år.
  • Den 20 december 2006 inträffade ett stort jordskred vid Småröd alldeles söder om Munkedal, där 400 meter av vägen drogs med ner mot Taske å. Ett 15-tal bilar och en lastbil drogs med, men ingen person skadades allvarligt. Det fanns inga bra alternativa vägar förbi platsen, så Vägverket rekommenderade som alternativ för trafik Göteborg/Uddevalla – Strömstad/Oslo att köra Länsväg 172-166-164 via Färgelanda-Bäckefors-Skee, en omväg på 60 km. De som skulle mellan Uddevalla och Munkedal/Sotenäs rekommenderas färjan längs Länsväg 161 eller småvägar via Ellenö och Valbo-Ryr. Det fanns också en småväg via Skredsvik, inte omnämnd i rekommendationer, och förbjuden för lastbilar. De flesta lokalboende och även busstrafiken tog den vägen. Även järnvägen Bohusbanan blev förstörd i raset. Vägen öppnades igen 15 feburari 2007.

Utbyggnadsplaner

År 2012 [uppdatering behövs] beräknas hela E6 i Sverige vara utbyggd till motorväg (eller fyrfältsväg, beroende på hur man väljer att skylta). Det som fattas i slutet av 2008 är en sträcka mellan Rabbalshede och Strömstad, samt sträckan mellan Trelleborg och Vellinge.

Motorvägen är klar mellan Uddevalla och Rabbalshede samt mellan Blomsholm och Svinesund. År 2006 startades bygge av sträckorna Småröd - Håby och Blomsholm - Hogdal. Den förstnämnda blev klar i juni 2008, den andra blev färdig 18 december 2008[3]. En 2 km lång fortsättning ska bli klar februari 2009 [uppdatering behövs]. Etapperna som återstår innan hela sträckan är utbyggd är Trelleborg - Vellinge, Rabbalshede - Tanumshede och Tanumshede - Blomsholm. Sträckan Rabbalshede - Tanumshede kommer att fördröjas till 2012[uppdatering behövs], på grund av överklagande av sträckan förbi världsarvet, medan övriga förväntas vara klara hösten 2010[uppdatering behövs]. Man kommer att behöva gå runt världsarvsområdet, vilket kommer att göra motorvägens restid längre än landsvägen på denna delsträcka. Enda sträckan som inte beräknas byggas ut till motorväg är E6 inom tätorten Trelleborg fram till hamnen.

Trots att E6 genom Göteborg är motorväg är den ett hinder, med stillastående köer i rusningstrafiken. Två svåra flaskhalsar är korsningen av Göta älv (Tingstadstunneln) och av Västra Stambanan. Det finns dåligt med alternativa vägar som korsar dem, så en stor del av lokal trafik måste ut på E6. Dessa sträckor är helt enkelt överbelastade med 130% trafikmängd mot kapaciteten. Man planerar parallella avlastningsförbindelser, som inte blir del av E6. Marieholmstunneln under älven ska byggas vid en ej bestämd tidpunkt, troligen 2011-2013[uppdatering behövs]. Partihallsförbindelsen över järnvägen byggs 2008-2010[uppdatering behövs]. De har planerats i många år, och även fått tidpunkt beslutad men skjutits på flera gånger.

Motorväg ska byggas mellan Vellinge och Maglarp, 9,2 km. I juni 2007 bestämde Region Skåne, Vellinge kommun och Trelleborgs kommun att förskottera 360 miljoner kronor för detta. Motorvägen kommer att börja byggas hösten 2009 för att stå klar 2011[4] . Det blir tre trafikplatser: söder om Vellinge, vid Håslöv och vid Skegrie. Motorvägen ska sluta vid den rondell som byggts 2007 vid Maglarp. Sista biten mot Trelleborg blir 2+1-väg längs några kilometer.

Variabla hastighetsgränser

Sträcka med 120 km/h (skylt vid Suseån). På bilden syns även designen på skyltar som används i kommunerna Falkenberg, Halmstad och Laholm.

Den 1 juli 2005 inledde Vägverket försök med variabla hastighetsgränser längs E6/E20 i södra Halland (mellan trafikplats Skottorp och trafikplats Heberg, dvs. mellan länsgränsen Skåne/Halland och Falkenberg). Under goda väderförhållanden är det numera tillåtet att köra i 120 km/h längs denna sträcka. Vid dessa tidpunkter kommer statiska skyltar att visa hastigheten medan de variabla är släckta. Då hastigheten ska sänkas tänds de variabla och visar en lägre gällande hastighetsbegränsning. Detta försök föll väl ut, hastigheten ökade inte mycket, och minskade mot förr vid dåligt väglag. Försöket permanentades under 2008 och infördes på fler motorvägssträckor i Sverige, en bit norr om Heberg på E6/E20 och i övrigt mest längs E4.

Län och kommuner

E6 passerar genom följande län och kommuner i Sverige, räknat från norr till söder:

Staffanstorps kommun går på ett avsnitt väldigt nära Yttre Ringvägen, dock osäkert om vägen passerar in i Staffanstorps kommun eller inte. I vilket fall skyltas inte detta. (Enligt Terrängkartan[2] går gränsen ungefär i diket på östra sidan)

Anslutande vägar

E6 ansluter till följande numrerade vägar inom Sverige:

     


Avfarter

Autobahn Exit 1.svg

E6 genom Halland var den första vägsträckan i Sverige som försågs med avfartsnummer. Detta skedde på lokalt initiativ redan 1994 då skyltar av danskt snitt monterades. Numreringen upprättades från början med tanke på att resten av sträckan skulle numreras, vilket innebar att numreringen började med nr 40 (Skottorp) och slutade med 61 (Kungsbacka N/Varla). Detta nummersystem finns kvar idag och är utbyggt både söderut och norrut. Trafikplatsnumrering har genomförts efter internationell förebild, exempelvis använder Tyskland, Danmark och Frankrike detta system. På de platser där flera europavägar går gemensamt är även numreringen gemensam, därav att E6:ans numrering inte börjar med 1. 2004 byttes skyltarna till de gula som sattes upp på andra motorvägar i Sverige.

Namngivning och numrering av trafikplatser längs E6

Nr   Namn   Skyltning
1 1 5.svg Trelleborgs färjeläge E22 Färja Färja från Sassnitz
1 1 24.svg   Trelleborg 9 Ystad
Landsväg från Trelleborg till Vellinge S.
Motorväg planeras från Vellinge till Skegrie, klar cirka 2011.
Motorway DK S.svg 8 Trafikplats Vellinge Södra 100 motortrafikled Skanör Falsterbo Höllviken
Motorway DK S.svg 9 Trafikplats Vellinge Norra 1 Vellinge (från / mot söder)
Motorway DK S.svg 10 Trafikplats Vellinge Norra 2 Vellinge (från / mot norr)
Motorway DK S.svg 11 Trafikplats Västra Klagstorp Västra Klagstorp, Tygelsjö
Motorway DK S.svg 12 Trafikplats Petersborg AB-Kreuz-blau.svg E20 motorväg Köpenhamn, Malmö, Svågertorp (E6 svänger) 11 18 62.svg
Motorway DK S.svg 13 Trafikplats Lockarp Lockarp
Motorway DK S.svg 14 Trafikplats Fredriksberg AB-Kreuz-blau.svg E65 motorväg Malmö S Ö, Ystad, Sturup
Motorway DK S.svg 15 Trafikplats Södra Sallerup Kvarnby, Klågerup
Motorway DK S.svg 16 Trafikplats Sunnanå AB-Kreuz-blau.svg 11 motorväg Malmö Ö, Staffanstorp, Simrishamn
Motorway DK S.svg 17 Trafikplats Helenelund Arlöv
Motorway DK S.svg 18 Trafikplats Kronetorp AB-Kreuz-blau.svg E22 motorväg Lund, Kalmar, Malmö Ö
Motorway DK S.svg 19 Trafikplats Alnarp Arlöv, Malmö N
Motorway DK S.svg 20 Trafikplats Lomma 103 Lund, Lomma
Motorway DK S.svg 21 Trafikplats Flädie 16, Bjärred, Lund
Motorway DK S.svg 22 Trafikplats Borgeby Borgeby Borgeby, Löddeköpinge
Motorway DK S.svg 23 Trafikplats Löddeköpinge Barsebäck, Löddeköpinge, Center Syd Bensinstation
Motorway DK S.svg 24 Trafikplats Lundåkra 110, Bjuv, Barsebäck
Motorway DK S.svg 25 Trafikplats Landskrona Södra 17, Landskrona S, Eslöv
Motorway DK S.svg 26 Trafikplats Landskrona Norra Landskrona N, Vallåkra
Bensinstation Glumslöv
Motorway DK S.svg 27 Trafikplats Rydebäck Rydebäck, Glumslöv
Motorway DK S.svg 28 Trafikplats Helsingborg Södra AB-Kreuz-blau.svg E4 motorväg Helsingborg S, Färja Helsingör, 109 Ekeby
Motorway DK S.svg 29 Trafikplats Vasatorp Helsingborg Ö
Motorway DK S.svg 30 Trafikplats Kropp AB-Kreuz-blau.svg Helsingborg N, E4 motorväg Stockholm
Motorway DK S.svg 31 Trafikplats Fleninge Fleninge, Hyllinge
Motorway DK S.svg 32 Trafikplats Strövelstorp Strövelstorp, 107 Bjuv
Motorway DK S.svg 33 Trafikplats Norra Varalöv 112 Höganäs, Åstorp Bensinstation
Motorway DK S.svg 34 Trafikplats Höja Ängelholm Ö, Höja
Motorway DK S.svg 35 Trafikplats Rebbelberga 13, Ängelholm C, Höör, Klippan Bensinstation
Motorway DK S.svg 37 Trafikplats Hjärnarp Torekov, Hjärnarp
Motorway DK S.svg 38 Trafikplats Hallandsås Bensinstation
Motorway DK S.svg 39 Trafikplats Östra Karup 115 Båstad, Våxtorp
Motorway DK S.svg 40 Trafikplats Skottorp Skummeslövsstrand, Skottorp
Motorway DK S.svg 41 Trafikplats Laholm Mellbystrand, 24 Laholm, Hässleholm Bensinstation
Bensinstation Snapparp
Motorway DK S.svg 43 Trafikplats Halmstad Södra Halmstad S, 117 Markaryd Bensinstation
Motorway DK S.svg 44 Trafikplats Halmstad Östra Halmstad Ö, 25, Växjö
Motorway DK S.svg 45 Trafikplats Halmstad Norra Halmstad N, 26, Jönköping
Motorway DK S.svg 46 Trafikplats Kvibille Haverdal, Kvibille
Motorway DK S.svg 47 Trafikplats Getinge Steninge, Getinge
Motorway DK S.svg 48 Trafikplats Slöinge Slöinge
Motorway DK S.svg 49 Trafikplats Heberg Skrea, Heberg
Motorway DK S.svg 50 Trafikplats Falkenberg Södra Falkenberg S, 150 Torup
Motorway DK S.svg 51 Trafikplats Falkenberg C (Vinbergsmotet) Falkenberg C, 154 Svenljunga, Ullared
Motorway DK S.svg 52 Trafikplats Morup Morup, Långås
Motorway DK S.svg 53 Trafikplats Tvååker Varberg S, Tvååker, Himle Bensinstation
Motorway DK S.svg 54 Trafikplats Varberg Centrum 153 Ullared, Värnamo; Varberg C, Färja Grenå
Motorway DK S.svg 55 Trafikplats Varberg Norra 41 Borås, Varberg N, Färja Grenå Bensinstation
AB-Tunnel.svg Värötunneln 265 m
Motorway DK S.svg 56 Trafikplats Värö Värö, Veddige, Ringhals
Motorway DK S.svg 57 Trafikplats Frillesås Frillesås, Åsa
Motorway DK S.svg 58 Trafikplats Fjärås Fjärås, Åsa Bensinstation
Motorway DK S.svg 59 Trafikplats Kungsbacka Syd Onsala, Kungsbacka S
Motorway DK S.svg 60 Trafikplats Kungsbacka Centrum 158 Särö, Kungsbacka C
Motorway DK S.svg 61 Trafikplats Kungsbacka Nord Kungsbacka N, Tölö, Varla
Motorway DK S.svg 62 Lindomemotet Spårhaga, Lindome
Bensinstation Sandsjöbacka
Motorway DK S.svg 63 Kålleredsmotet Kållered S Bensinstation
Motorway DK S.svg 65 Torrekullamotet Balltorp, Kållered N
Motorway DK S.svg 66 Åbromotet Göteborg V, Mölndal S (Jämför E6.20) Bensinstation
Motorway DK S.svg 67 Mölndalsmotet Mölndal C (endast avfart från södergående)
Motorway DK S.svg 68 Lackarebäcksmotet Mölndal Ö
Motorway DK S.svg 70 Kallebäcksmotet 40 motorväg Flygplats, Jönköping, Kallebäck
Motorway DK S.svg 71 Örgrytemotet Gårda S, Örgryte
Motorway DK S.svg 72 Gårdamotet Gårda (endast avfart från södergående, påfart till båda)
Motorway DK S.svg 73 Ullevimotet Centrum, Gårda N Bensinstation
Motorway DK S.svg 74 Olskroksmotet AB-Kreuz-blau.svg E20 motorväg Stockholm, Olskroken
Motorway DK S.svg 75 Gullbergsmotet AB-Kreuz-blau.svg E45 Karlstad, Färja Frederikshavn
AB-Tunnel.svg Tingstadstunneln under Göta älv, 454 m
Motorway DK S.svg 76 Ringömotet AB-Kreuz-blau.svg 155 motorväg Öckerö, N Älvstranden (avfart från söder och påfarter)
Motorway DK S.svg 77 Tingstadsmotet 155 Öckerö, N Älvstranden (endast från norr); Backa, Ringön Bensinstation
Motorway DK S.svg 78 Backadalsmotet Selma Lagerlöfs torg Bensinstation
Motorway DK S.svg 79 Bäckebolsmotet Tagene, Bäckebol Bensinstation
Motorway DK S.svg 80 Norra Bäckebol (endast norrgående)
Motorway DK S.svg 81 Kärramotet Kärra S, Orrekulla
Motorway DK S.svg 82 Klarebergsmotet Säve, Torslanda, Angered, Hamnar (Jämför E6.20)
Motorway DK S.svg 84 Jordfallsmotet Karlstad, Kungälv S
Motorway DK S.svg 85 Rödbomotet Torslanda, Säve
AB-Brücke.svg Nordreälvsbron över Nordre älv, 956 m
Motorway DK S.svg 86 Kungälvsmotet 168 Marstrand, Kungälv Bensinstation
Motorway DK S.svg 87 Rollsbomotet Rollsbo, Kungälv N
Motorway DK S.svg 88 Kodemotet Kode Bensinstation
Motorway DK S.svg 89 Jörlandamotet Jörlanda, Stora Höga (endast avfart norrut, påfart söderut)
Motorway DK S.svg 90 Stora Högamotet 160 Tjörn, Orust, Stenungsund, Ucklum Bensinstation
Motorway DK S.svg 91 Stenungsundsmotet Stenungsund, Svanesund
AB-Brücke.svg Ödsmålsbron 386 m
Motorway DK S.svg 92 Lyckornamotet 167 Lilla Edet, Ljungskile S
Motorway DK S.svg 93 Ljungskilemotet Ljungskile N, Ulvesund Bensinstation
Motorway DK S.svg 94 Lerbomotet Trollhättan, Vänersborg, Bengtsfors, Uddevalla (Bratterödsleden)
AB-Brücke.svg Uddevallabron över Byfjorden, 1 712 m längd, 414 m spännvidd
Motorway DK S.svg 96 Torpmotet 44 Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla, 161 Lysekil Bensinstation
Motorway DK S.svg 97 Hogstorpsmotet Hogstorp, Skredsvik Bensinstation
Motorway DK S.svg 98 Saltkällemotet Munkedal, Ed, Skredsvik
AB-Brücke.svg Munkedalsbron över Örekilsälven, 494 m
Motorway DK S.svg 99 Munkedalsmotet[5] Munkedal, Gårvik
Motorway DK S.svg 100 Håbymotet Håby Bensinstation
Motorway DK S.svg 101 Gläborgsmotet 162 Lysekil, Smögen, Kungshamn
Motorway DK S.svg 102 Dinglemotet 174 Hunnebostrand, Bovallstrand, 165 Dingle, Bullarebygden
Motorway DK S.svg 103 Grindmotet 163 Fjällbacka, Hamburgsund, Hällevadsholm
AB-Tunnel.svg Grindtunneln 149 m
Motorway DK S.svg 104 Rabbalshedemotet Rabbalshede
Landsväg Rabbalshede - Tanumshede
Avfart.JPG Trafikplats Tanumshede 163 Grebbestad, Tanumshede, Bullarebygden
Landsväg Tanumshede - Skee - Hogdal. Motorväg byggs, klar 2010, närmast Hogdal klar december 2008.
1 1 11.svg   (Rylandsmotet) Öppnas 2010
1 1 11.svg   (Oppenmotet) Öppnas 2010
1 1 11.svg   (Lurmotet) Öppnas 2010
1 1 11.svg   (Sältenmotet) Öppnas 2010
1 1 22 1.svg Vik 176 Strömstad, Färja Sandefjord Bensinstation (Korsningen tillhör E6 tills 2010)
1 1 11.svg   (Skeemotet) Öppnas 2010
1 1 22 1.svg Skee 164 Åmål Bensinstation (Korsningen tillhör E6 tills 2010)
1 1 11.svg   (Strömstadmotet) Öppnas 2010
Motorway DK S.svg Blomholmsmotet 176 Strömstad, Färja Sandefjord
AB-Brücke.svg Dynekilsbron ca 400 m längd, 35 m höjd
Motorway DK S.svg Hogdalsmotet Hogdal, Lökholmen
Motorway DK S.svg Nordbymotet Svinesund, Nordby
1 4 18.svg Svinesundsbron 20 kr
AB-Brücke.svg Svinesundsbron 704 m längd, 247 m spännvidd
EU-Icon.svg Riksgräns Sverige - Norge

Se även

Referenser

  1. [1] Ny E 6-sträcka öppnad till slut
  2. Källa för motorvägsutbyggnadens historik: Grafik i Göteborgs-Posten 2008-05-28, gjord i samarbete med Vägverket
  3. http://bohuslaningen.se/nyheter/1.127001
  4. http://www.vv.se/Vagarna/Vagprojekt/Skane-lan/Vag-E6-genom-Skane/Vag-E6-TrelleborgVellinge-motorvag/
  5. http://www.bohuslaningen.se/artikel_pm_standard.php?id=337008&avdelning_1=101&avdelning_2=105&avdelning_3=0


Personliga verktyg
På andra språk