Svenshögen

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Svenshögen
Siffrorna avser orten
SWE-Map Rike.svg
Läge 58°08′37″N 11°56′28″O / 58.14361, 11.94111
Landskap Bohuslän
Län Västra Götaland
Kommun Stenungsund
Församling Ucklum
Folkmängd(2005) 439 invånare
Area(2005) 43 hektar
Befolknings- och arealfakta från SCB[1] (uppdaterad 2008-03-11)

Svenshögen är en tätort i Stenungsunds kommun, belägen vid sjön Hällungens norra strand. Tätorten har villabebyggelse från huvudsakligen 1960- och 1970-talen och ortens järnvägsstation är en av hållplatserna på Bohusbanan.

Innehåll

Historia

Ortnamnet

Namnet Svenshögen är känt sedan 1500-talet[2] och tros komma från mansnamnet Sven och hög, avseende en naturlig bergshöjd där den äldsta gården tillhörande en man som hette Sven låg.

Gårdarna i Svenshögen

I det område som idag räknas till Svenshögen fanns i början av 1900-talet fyra gårdar. Dessa gårdar har spårats tillbaka till 1600-talet och kan även ha funnits tidigare.

Kommunikationer

Järnvägen

Huvudartikel: Bohusbanan

Bohusbanan öppnades för persontrafik i Svenshögen 1 Juni 1907. Stationshuset ritades av arkitekten Folke Zettervall och är av samma typ som de flesta andra stationshus efter Bohusbanan. På området uppfördes också ekonimihus, avträdeshus, godsmagasin och vattentorn. Vattentorn behövdes i Svenshögen då stigningen från Ödsmål till Svenshögen är kraftig. Av dessa byggnader finns idag endast stationshuset kvar. Stationshuset stängdes för resande 1975. Att det fanns järnväg till Svenshögen var viktigt när beslutet togs att uppföra sanatoriet.

Länssanatoriet

Det natursköna läget och den friska luften gjorde att Svenshögens sanatorium byggdes här och invigdes 1911. På 1960-talet gjordes det om till sjukhus, och 1988 lades det ner, då jobbade 143 personer där. Sanatoriumet har haft stor betydelse för ortens utveckling. Genom sjukhusets skapades arbetstillfällen på orten samt underlag för övrig verksamhet.

Flyktingförläggning

Efter att sjukhuset lades ner skedde en om- och tillbyggnad och år 1990 öppnade man där en flyktingförläggning som fanns kvar till år 2000.

Skolan

Svenshögens skola öppnades 1980[3] i lokaler som tidigare använts av sanatoriet som personalbostäder. Skolan hade låg- och mellanstadium medan högstadium finns i Stenungsund. Den 10 mars 2008 beslutade Stenungsunds kommunfullmäktige att kommunala Svenshögenskolan skulle läggas ned sommaren 2008[4]. Många föräldrar hade de senaste åren valt andra skolor, och med en kvarvarande elevbas på ca 20 elever var verksamheten inte längre lönsam.[5] En projektgrupp med Svenshögenbor, främst föräldrar till nuvarande och blivande skolbarn, har bildats, som arbetar för att starta en friskola istället. En ansökan lämnades in till Skolverket om att få starta skola ht 2009 men den avslogs.[6]

Referenser

Noter

  1. Statistik från SCB: Tätorter; arealer, befolkning 2005
  2. Janzén, Assar, "Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län", 1972
  3. Hökerberg, H: "SVENSHÖGEN : En bebyggelsehistorisk studie av ett lokalsamhälle"
  4. Kommunens nyhetsarkiv: Kommunfullmäktiges beslut angående Svenshögenskolan
  5. Göteborgs-Posten: Svenshögen-skolan läggs ned
  6. Göteborgs-Posten: Nej till friskola i Svenshögen

Webbkällor

Tryckta källor

  • Hökerberg, Håkan; Larsson Malin, Persson Ann: SVENSHÖGEN : En bebyggelsehistorisk studie av ett lokalsamhälle, 1992. ISSN 1101-3303. 
  • Bohusbanan 75 år, Stenungsund Kulturnämnd, Stenungsund 1982. 


Personliga verktyg