Bohusbanan

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Bohusbanan
Uddevalla centralstation.jpg
Uddevalla centralstation
Allmänt
Plats Sverige Sverige
Ändstationer GöteborgStrömstad
Anslutande järnvägslinjer Västra Stambanan
Norge/Vänernbanan
Älvsborgsbanan
Organisation
Invigd 1903 (Uddevalla C-Strömstad)
1909 (Göteborg-Uddevalla C)
Ägare Staten
Banoperatör Banverket
Trafikoperatör SJ
Green Cargo
Tekniska fakta
Längd 180 kilometer
Antal spår enkelspår med mötesspår
(Förutom dubbelspår Göteborg C-Olskroken 2km)
Spårvidd 1435 millimeter (normalspår)
ATC Ja (Förutom Uddevalla C-Strömstad)
Fjärrblockering Nej (Förutom Göteborg-Stenungsund)
Högsta tillåtna hastighet 140 km/h
Elektrifierad Ja
Tekniska fakta hämtade från järnväg.net
Om inget annat anges nedan så går det att
mötas på samtliga stationer/hållplatser
Linjekarta
BSicon .svgBSicon .svg km tid 
BSicon .svg100x20px 180 2:35 Strömstad, ej möjlighet att mötas
BSicon .svgBSicon PSL.svg 178 ------   Österröd - mötesspår
BSicon .svgBSicon HST.svg 173 2:22 Skee
BSicon .svgBSicon HST.svg 163 2:15 Överby, ej möjlighet att mötas
BSicon .svgBSicon HST.svg 148 2:03 Tanum stn
BSicon .svgBSicon HST.svg 131 1:50 Rabbalshede
BSicon .svgBSicon HST.svg 126 1:45 Hällevadsholm
BSicon .svgBSicon HST.svg 119 1:37 Dingle
BSicon .svgBSicon ABZlg.svg 114           Lysekilsbanan, endast gods
BSicon .svgBSicon HST.svg 109 1:30 Munkedal
BSicon .svgBSicon WBRÜCKE.svg   bro över Örekilsälven
BSicon .svgBSicon TUNNEL1.svg
BSicon .svgBSicon BHF.svg 89 1:09 Uddevalla C
BSicon .svgBSicon BHF.svg 87 1:05 Uddevalla Östra, ej möjlighet att mötas
BSicon .svgBSicon ABZlf.svg   Älvsborgsbanan mot Öxnered/Herrljunga
BSicon .svgBSicon exPSL.svg 79           Grohed - mötesspår under planering
BSicon .svgBSicon BHF.svg 69 0:53 Ljungskile
BSicon .svgBSicon HST.svg 60 0:44 Svenshögen
BSicon .svgBSicon TUNNEL1.svg
BSicon .svgBSicon BHF.svg 48 0:37 Stenungsund
BSicon .svgBSicon HST.svg 41 0:30 Stora Höga
BSicon .svgBSicon HST.svg 32 0:24 Kode
BSicon .svgBSicon HST.svg 22 0:17 Ytterby
BSicon .svgBSicon WBRÜCKE.svg Bro över Nordre älv
BSicon .svgBSicon PSL.svg 15           Säve - mötesspår
BSicon .svgBSicon ABZlg.svg   Göteborgs hamnbana
BSicon .svgBSicon WBRÜCKE.svg   Marieholmsbron över Göta Älv
BSicon .svg100x20px   Norge/Vänernbanan mot Oslo/Karlstad
BSicon .svgBSicon ABZrg.svg   Västra Stambanan och Västkustbanan
BSicon .svg100x20px 0 0:00 Göteborg C

Bohusbanan är en i huvudsak enkelspårig järnväg i Bohuslän med sträckningen Göteborg-Strömstad. Längden är 180 km .

Det går regionaltåg på banan, i allmänhet fem på vardagar hela vägen till Strömstad och tillbaka. Det går nu totalt 16 tåg per riktning Göteborg-Uddevalla[uppdatering behövs] och 6 ytterligare Göteborg-Stenungsund. Under sommarhalvåret trafikeras Bohusbanan av X2000 från Strömstad till Uddevalla vidare till Stockholm.

Innehåll

Beskrivning

Bohusbanan börjar på Göteborgs centralstation och Strömstad är ändstation med ett tidstypiskt stationshus mitt i centrum av staden. Bohusbanan ansluter till Lysekilsbanan vid Smedberg strax norr om Munkedal, till Älvsborgsbanan i Uddevalla, samt till Bergslagsbanan, Västra Stambanan, Boråsbanan och Västkustbanan i Göteborg. Det är möjligt att byta tåg till alla de nämnda banorna, utom till Lysekilsbanan, som numera endast är en industrijärnväg. Dock har det varit möjligt att åka med persontåg[källa behövs] från Uddevalla ända till Lysekil, en helg i juli varje år under festligheter i Lysekil. Bohusbanan korsar E6:an sju gånger.

Numera klassas banan som länsjärnväg och Västtrafik ansvarar helt för persontrafiken.

Historia

Bohusbanan var en tänkt viktig pulsåder en gång i tiden när den byggdes, en tänkt betydelse som den dock aldrig kom att få. Det fanns då järnvägsförbindelse Göteborg-Oslo via Mellerud och Göteborg-Uddevalla via Öxnered, men det var privata järnvägar och staten ville ha en statlig stambana Göteborg-Uddevalla-Oslo. Staten hade tidigare inte velat bygga en sådan bana, enligt Antikustprincipen, men hade ändrat sig kring år 1900. Tanken var att Västkustbanan skulle fortsätta från Göteborg och norrut längs västkusten in över Norge på en hög bro över Idefjorden vid gränsen, men unionsupplösningen 1905 stoppade dessa planer. För att rädda vad som räddas kunde bestämde sig SJ för att köpa in banan Strömstad - Skee, och Strömstad blev därmed slutstationen. Vidare skulle bibanor från järnvägen, som var tänkt som "västkustens kroppspulsåder", dras till anslutande samhällen som låg direkt vid kusten. De enda bibanor som byggdes blev dock järnvägen mellan Munkedal - Lysekil, samt ett smalspår till Munkedals hamn. Stationen Tanum byggdes med avsikt utanför Tanumshede för att man tänkte sig dra anslutande banor dit, istället fick stationen äran att ha SJs första busslinje till stationen. Busslinjen mellan Grebbestad och Tanums station invigdes 1911.

Den 20 december 2006 skadades banan av ett jordskred vid Taske å söder om Munkedal (Smårödsraset), som också spärrade väg E6. Både persontrafiken till Strömstad och godstrafiken till Lysekil stoppades. Men redan den 24 februari 2007 kunde Bohusbanan återinvigas igen tack vare ett massivt arbete där Vägverket och Banverket samordnade sina insatser. Den återuppbyggda banan är byggd med en liten förskjutning åt öster för att ligga på fastare mark.

  • Uddevalla-Skee och Skee-Strömstad invigdes samtidigt i december 1903.
  • Göteborg-Uddevalla öppnades i etapper från 1906 och fram till 1909.
  • 1939 invigdes eldrift på sträckan Göteborg-Uddevalla och 1950 på Uddevalla-Strömstad.
  • 2009 infördes fjärrblockering på sträckan Göteborg-Uddevalla, vilket gör att trafiken kan höjas kraftigt från 9-10 tåg per riktning och dag till 16 tåg Stenungsund-Uddevalla och 22 tåg Göteborg-Stenungsund.

Idag

Idag används järnvägen för regionaltågstrafik mellan orterna på banan, samt för viss godstransport till och från Lysekil, Uddevalla och Stenungsund. Norr om Munkedal finns enbart persontrafik eftersom den delen av banan är för dåligt underhållen för att klara godstransporter. Utbyggnad av fler mötesspår pågår mellan Göteborg och Uddevalla. Västtrafik ansvarar idag för persontrafiken och Banverket för banan.

I Strömstad ansluter busslinjen Gränspendeln till Bohuståget. Gränspendeln går via Svinesundsbron till Sarpsborg, Halden och Oslo i Norge. Busslinjer finns också parallellt längs hela banan.

Banans betydelse som transportled har idag till en relativt stor del övertagits av främst E6. Banan mellan Göteborg - Stenungsund har fått fjärrblockering installerat men det saknas på övriga sträckan. Antal tåg kunde därmed höjas kraftigt. De parallella bussarna har minskats från 25 till 15 per dag. De tar ungefär lika lång tid tid som tågen.

Norr om Munkedal, strax efter att banan grenat av sig mot Lysekil är järnvägen sämre med nedsatt hastighet till 40 km/h på sina ställen. På grund av bygget av nya E6 till motorväg igenom Bohuslän har järnvägens framtid norr om Munkedal varit ifrågasatt. Vägverket ville lägga ned banan eftersom de då skulle kunna slippa bygga broar och därmed göra en besparing på 250 miljoner kronor i ett annars väldigt dyrt bygge. Under 2007 har man beslutat behålla banan men stänga delen Skee-Strömstad i 1-2 år 2009-2010 för att underlätta vägbygget [1][2]. Banan norr om Munkedal har inte haft några reguljära godstransporter sedan 1961 medan banan till Lysekil används i stor utsträckning av Green Cargo.

Under åren 2007-2010 rustas Bohusbanan upp mellan Göteborg och Uddevalla, bland annat installeras fjärrblockering[uppdatering behövs]. Det är nu klart Göteborg-Stenungsund. Trafikhuvudmannen Västtrafik har startat halvtimmestrafik mellan Göteborg och Stenungsund och entimmestrafik mellan Göteborg och Uddevalla. Detta skedde i januari 2009, och kommer utökas 2010[uppdatering behövs].

Turerna Göteborg-Uddevalla och Uddevalla-Strömstad körs 2009 med tåg av typen Regina, medan de turer som bara går Göteborg-Stenungsund körs med tåg av typen X11 (samma typ som för Göteborgs pendeltåg).

Framtid

Under perioden 2009-2011[uppdatering behövs] kommer en ny bansträckning med tunnel att byggas mellan Skee och Strömstad. [3] [4] [5] Det görs för att en ny väg ska byggas som infart till Strömstad, som ska använda den gamla banvallen. Det kommer också att ge lite kortare restid för tågen. Det kommer dock att kräva en lång avstängning av banan mellan Skee och Strömstad, och bussar får ersätta.

Det finns planer på fler stationer. Bland annat en ny station vid Brunnsbotorget på Hisingen eller omedelbart väster om det[1]. Många arbetsplatser finns i området. Resa Stenungsund-Brunnsbo/Backaplan sker idag med bussen "Röd Express". Det diskuteras också tågstopp i Säve och Jörlanda. Västtrafiks trafikplanerare vill helst inte ha fler stopp. Kanske låter man pendeltågen till Stenungsund stanna där.

År 2012[uppdatering behövs] kommer en höghastighetsbana bli klar mellan Öxnered och Göteborg. Då kan man köra tåg mellan Uddevalla och Göteborg via Trollhättan på 15 minuter snabbare tid än på Bohusbanan (som tar 1:10). Det är inte säkert det kommer att gå sådana tåg, men om det görs kommer det troligen fortsätta gå lika många tåg på Bohusbanan, medan man drar in en del av bussarna.

Ifall man rustar upp norra delen av Bohusbanan mellan Uddevalla och Strömstad så skulle man kunna få upp hastigheten från dagens maximala 90km/h till runt 140km/h och då skulle järnvägen på allvar kunna konkurrera med E6:an. Både SJ och Västtrafik ser potentialen med banan och vill ha kvar den och för att visa detta kör de båda operatörerna X2000 samt Reginor på banan som normalt sett inte är lämpad för det.

Man har vid ett flertal tillfällen, ända sedan då banan byggdes, haft funderingar på att förlänga Bohusbanan från Strömstad in i Norge, men detta har aldrig blivit av. På grund av banans kurvighet skulle det inte minska restiden. Tvärtom, år 2008 tar Göteborg-Strömstad 2:35 och Göteborg-Halden via Dalsland tar 2:05 (och 1:50 år 2012). Nyttan skulle i första hand vara för lokala resenärer, till exempel svenskar som arbetar i Fredrikstad och norrmän som handlar i Strömstad. På grund av löne- och prisskillnader går dessa reseströmmar i nämnd riktning. En nytta skulle också vara att godstrafiken skulle undvika den branta backen (2,5%) vid Halden.

Fler bilder

Källor

  1. http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=113&a=422592#

Se även

Externa länkar

Personliga verktyg
På andra språk