Munkedal

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Munkedal
Siffrorna avser orten
Läge 58°29′N 11°41′O / 58.483, 11.683
Landskap Bohuslän
Län Västra Götalands län
Kommun Munkedals kommun
Folkmängd(2005) 3 704 invånare
Area(2005) 541 hektar
Befolknings- och arealfakta från SCB[1] (uppdaterad 29 maj 2008)

Munkedal är en tätort i Bohuslän och centralort i Munkedals kommun, Västra Götalands län.

Innehåll

Om Munkedal

Munkedal ligger 25 kilometer norr om Uddevalla och 85 kilometer söder om gränsen till Norge och är beläget vid E6 och ligger på järnvägsträckan Strömstad-Göteborg. I de norra delarna av Munkedal rinner Munkedalsälven som sedan strålar samman med Örekilsälven och skär igenom hela tätorten för att sedan mynna ut i Saltkällefjorden. I närheten av denna mynning ligger Munkedalsbron som invigdes i samband med den nya E6-sträckan genom Munkedal blev klar, 14 juni 2008. I Munkedalsälven kan man paddla kanot medan det i Örekilsälven främst förekommer fiske av framför allt lax.

I Munkedals centrum finns det två pizzerior, två livsmedelsbutiker, kafé, vårdcentral, tandläkare, systembolag, två kiosker, spa, frisörer, parkanläggning, bibliotek med mera, varav det mesta är beläget vid centrumtorget och stationsområdet. Det finns även ett handelsområde i utkanten av tätorten kallat Munkeland. Dessutom finns livsmedelsaffär, fotograf, frisör, Folkets Hus och antikaffär på bostadsområdet Stale. Munkedal har tre grundskolor, Komvux och ett processtekniskt gymnasium i nära anslutning till Munkedals pappersbruk.

Två gånger om året äger Saltkällemarknaden rum, cirka 4 kilometer söder om Munkedal.

Munkedals pappersbruk

Munkedal är känt för sitt pappersbruk som ingår i papperskoncernen Arctic Paper och är en ledande producent av miljöanpassat finpapper och är dessutom ett av världens mest miljövänliga bruk. Pappersbruket har idag ungefär 380 anställda och är en av kommunens största arbetsgivare. 85 % av det som produceras går på export till bland annat England, Tyskland och Beneluxländerna.

Kuriosa

Munkedal blev riksbekant den 20 december 2006E6:an rasade längs ett 400 meter långt avsnitt pga ett jordskred. Detta ledde till att trafiken till Norge fick omdirigeras till färjan över Gullmarn. E6:an öppnades åter den 15:e februari 2007. Munkedal fick även uppmärksamhet efter att Marie Lindberg, bosatt på orten, deltagit i Melodifestivalen 2007 och slutade på 6:e plats i finalen.

Historia

Munkedal är en bruksort som växt fram tack vare pappersbruket som anlades och har bland annat hjälpt till att finansiera och bygga bostäder åt de anställda, att bygga Folkets Park, idrottsplats, Folkets Hus, kapell med mera. För att gå till botten med hur detta bruk kom till så behöver man gå tillbaka till 1500-talet då Bohuslän tillhörde Danmark och behovet av virke var stort vid denna tid.

Det var under denna tid som vattensågarna var mycket vanliga på grund av detta. Sågarna gav goda inkomster och var därmed skattlagda. De båda älvarna Munkedalsälven och Örekilsälven i området kring Munkedal kom genom vattenkraften att tidigt industrialiseras. Munkedalsälvens vattenfall var tidigt utnyttjat och under detta århundrade fanns såg och kvarn vid fallen i Munkedal. Dessa fall tillhörde under medeltiden Dragsmarks kloster, några mil sydväst om Munkedal, och anknytningen till Munkorden har också gett platsen dess namn. Själva namnet Munkedal är dock lånat från en gård som tillhörde detta kloster. År 1665 stavades ortnamnet Munchedal. Den sågverksamhet som bedrevs utmed Örekilsälven och Munkedalsälven kom tidigt att få stor betydelse och kom att tjäna som flottningsleder. Under 1700-talet hade sågverksamheten en stor omfattning med hela 32 grovbladiga sågar.

Industrin utvecklas

Men i takt med att kommunikationerna till lands förbättrades och att elektrifierade sågar och kvarnar blev allt vanligare så startade nedgången för industrierna utmed Örekilsälven. Under mitten av 1940-talet hade såg- och kvarnverksamheten upphört helt utmed älven. För Munkedals del inleddes den egentliga industriepoken under 1800-talets början, och nuvarande pappersbruket anlades år 1871 vid Munkedalsälven. Mellan 1894-95 lät man bygga en smalspårig järnväg mellan bruket och Munkedals hamn, belägen vid Saltkällefjorden. Man lät också bygga en mellanstation vid namn Munkedals nedre, som ligger bara en bit nedanför nuvarande järnvägsstationen.

Under decennierna kring sekelskiftet 1900 kom industrin att utvecklas snabbt med ett utvidgat sortiment av pappersprodukter, övergång till tillverkning av sulfitmassa, större produktion och flera anställda.

Bohusbanan byggs

I början av 1900-talet då man höll på att bygga Bohusbanan anlade man en station endast ett tiotal meter ifrån mellanstationen vid den smalspåriga järnvägen, men man lät ansluta den smalspåriga järnvägen till Bohusbanan. Men vid slutet 1940-talet blev det olönsamt att hålla på att lasta om mellan smalspår och normalspår vid Munkedals Nedre station och det beslutades att smalspåret skulle byggas om till normalspår. Detta skedde 1952 och stod klart tre år senare och därmed också slutet för ångtågsepoken.

Kultur och sevärdheter

Kända personer från Munkedal

Noter

[2] [3] [4] [5]

  1. Statistik från SCB: Tätorter; arealer, befolkning 2005
  2. http://www.munkedal.se/kommunen/presentation/historik.4.8d79b0d10ea8a54dab800012300.html
  3. http://www.munkedal.se/kultur/ortnamn.4.8d79b0d10ea8a54dab800013882.html
  4. http://www.munkedal.se/kultur/historia/medeltidtill1800tal/vattendragengavkraft/munkedal.4.8d79b0d10ea8a54dab800013304.html
  5. http://www.arcticpaper.com/statictextandlinks/page____2035.asp

Externa länkar


Personliga verktyg