Länsväg 226

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
226
Huddingevägen mot norr i höjd med Stuvsta, februari 2009.
Foto: Holger Ellgaard

Länsväg 226 - "Huddingevägen" går mellan Årsta i Stockholms kommun och Vårsta i Botkyrka kommun i Stockholms län. Vägen tar sin början i trafikplats Årsta i Södra Länken och fortsätter som stadsmotorväg till korsningen Sockenvägen/Östbergavägen, sedan som fyrfältig väg till Flemingsberg. Den korsar länsvägarna 229, 271, 259, 258 och 225. Huddingevägen är vid sidan om Södertäljevägen och Nynäsvägen en av Stockholms viktiga infartsleder söderifrån. Trafikintensiteten är 35 000 fordon/dygn (avser år 2008).[1]

Innehåll

Historik

Huddingevägen söderut, en lerig landsväg på 1920-talet
Huddingevägen vid kommungränsen i Stuvsta på 1940-talet
Gamla Huddingevägen genom Örby 2009

Ursprungligen började Huddingevägen i korsningen med Nynäsvägen vid Gullmarsplan. Efter tillkomsten av Södra länken heter sträckan mellan Gullmarsplan och dåvarande Årstalänken numera Johanneshovsvägen.

Efter första världskriget var Huddingevägen fortfarande en krokig och ibland lerig grusväg. Den ringlade sig söderut genom Stockholms- och Huddinges kommuner. I Huddinge var den på 1940-talet fortfarande en del av Kommunalvägen vid nuvarande Huddinge centrum.

Under mellankrigstiden utfördes kontinuerligt breddnings- och beläggningsarbeten. Speciellt kan nämnas breddningen av Huddingevägen mellan Nynäsvägen och förbi slakthusområdet samt genom Örby. I samband med att Årsta exploaterades kom den första genomgripande ombyggnaden av vägen mellan Nynäsvägen och Årstavägen som en fyrfilig väg. När bostadsbyggen i Hagsätra blev aktuella på 1950-talet behövdes en helt ny sträckning av Huddingevägen ända fram till stadsgränsen med Huddinge kommun. Vägen skulle göras fyrfältig med vägrenar och bred mittremsa samt få planskilda korsningar utom vid Rågsvedsvägens anslutning. Det fanns även planer att anlägga en helt ny vägsträcka av motorvägsstandard som vid Älvsjö skulle gå parallellt med och öster om stambanan. Den nya Huddingevägen projekterades så att den i en framtid skulle kunna anslutas till denna nya led vars arbetsnamn var Salemsleden.[2] Salemsleden utfördes aldrig.

Under åren 1956 till 1961 byggdes Huddingevägen ut mellan korsningen med Nynäsbanan och stadsgränsen med Huddinge kommun, det blev Stockholms första väg med motorvägsstandard. Nästa avsnitt blev etappen mellan Nynäsbanan och Örby. För att avlasta Örbys bostadsområden blev en ny nordligare sträckning erforderlig. I och med att S:t Eriksmässans mässhallar skulle flyttas till Älvsjö (Älvsjömässan och senare Stockholmsmässan) drogs Huddingevägen över Älvsjö gärde nordväst om bebyggelsen i Örby. Etappen avslutade 1971. Den gamla sträckningen genom Örby finns kvar och heter idag Gamla Huddingevägen.

För Huddingevägens sträckning över Årstafältet och den framtida kopplingen till Ringen (se Ringled Stockholm) pågick under perioden 1965 till 1975 ett ständigt utredningsarbete samtidigt som olika miljögrupper agerade mot motorvägsbygget. Enligt generalplan 1976 skulle Ringen dras som en motorväg i en båge runt Årstafältets södra del och ges en planskild överjordisk anslutning till Huddingevägen.

Motorväg

Motorway DK S.svg

Motorvägssträckan på länsväg 226 är ett av Sveriges kortaste motorvägsavsnitt och utgör del av Södra länken, men är skyltad som länsväg 226 och heter Huddingevägen. Motorvägen tar sin början i trafikplats Årsta i Södra länkens tunnelsystem och kommer upp ovan jord i höjd med Årstafältet. Motorvägen fortsätter sedan fram till den trafikljusreglerade plankorsningen med Sockenvägen/Östbergavägen där den tar slut och fortsätter som länsväg 226. Sträckan är cirka 1,5 km. Sträckningen av vägen öppnades i samband med Södra länkens invigning den 24 oktober 2004 och gjorde att Årstalänken blev överflödig och nedlagd.

En vägbeskrivning

Avfart på Södra länken mot Huddingevägen/Länsväg 226
Huddingevägen vid Stockholmsmässan

Efter motorvägssträckan som upphör vid korsningen med Sockenvägen/Östbergavägen fortsätter länsväg 226 vidare söderut som fyrfilig stadsväg med fortsatt separerade körbanor. Efter en högerkurva där hastigheten är 50 km/h rätas vägen ut och hastigheten blir återigen 70 km/h. Den trafikljusreglerade korsningen med Länsväg 229 Örbyleden mot Tyresö passeras liksom nästa trafikljusreglerade korsning med Örby Slottsväg. Nästa signalreglerade korsning är Gamla Huddingevägen. Efter denna korsning öppnar sig landskapet kring Stockholmsmässans område som förr i tiden var ett stort kärr.

Korsningen med Åbyvägen som är en viktig tvärlänk mellan Väg 226 och Södra Länken passeras. Sedan går Väg 226 längs med Stockholmsmässan. Första planskilda trafikmotet med Länsväg 271 Magelungsvägen passeras. Nu fortsätter väg 226 med planskilda trafikmot. Nynäsbanan passerar här över väg 226 på en viadukt. Nästa trafikmot som passeras är Älvsjö industriområde. Nästa trafikmotet ligger i Hagsätra där Huddingevägen utgör gränsen mellan två stadsdelar. Två signalreglerade trafikmot inom Hagsätra med lokalgator passeras.

Nu passeras gränsen mellan Stockholms kommun och Huddinge kommun. En gammal gränssten från 1930-talet finns i buskagen vid vägkanten nära korsningen med Rågsvedsvägen. Här finns även en av Stockholmsområdets hastighetskameraövervakade sträckor. Nästa stora signalljusregelerade korsning är Ågestavägen/Stuvstaleden som är mycket trafikerad och trafikolyckor sker ofta. Ågestavägen/Stuvstaleden är en viktig tvärlänk mellan Väg 73 Nynäsvägen och Södertäljevägen (E4/E20). Nästa korsning med Björkängsvägen passeras liksom Lännavägen strax därefter. En viadukt över västra stambanan passeras och därefter trafikplats Fullersta. Storängsleden mot Haninge med Länsväg 259 passeras och Länsväg 259 går nu ihop med väg 226 en kort bit till nästa trafikljusreglerade korsning med Glömstaleden där Länsväg 259 fortsätter mot Botkyrka och slutligen till Södertäljevägen (E4/E20). Nu nås Flemingsberg och i detta område ligger Karolinska universitetssjukhuset (före detta Huddinge universitetssjukhus) och Södertörns högskola. Här tar den fyrfiliga delen av Huddingevägen slut, nu är det landsväg mot Tullinge, Tumba och slutligen Vårsta där väg 226 upphör och blir Länsväg 225 mot Södertälje respektive Nynäshamn.

Vägverket har i samarbete med Huddinge kommun tidigare planerat för en ombyggnad av Huddingevägen så att signalreglerade korsningar och direktutfarter ersätts med planskilda trafikplatser. Planarbetet ligger dock för närvarande (2009) nere eftersom planeringen av Södertörnsleden skall prioriteras före ombyggnaden av Huddingevägen.

På sommaren 2008 genomfördes några smärre förbättringar av korsning och trafiksignal vid Huddingevägen-Ågestavägen-Stuvstaleden. Det innebär att trafiken från Stuvstaleden med vänstersväng in i Huddingevägen norrut fick två körfält istället för ett, samt att gående fick en egen fas i signalen för att passera Huddingevägen utan konflikt med fordon från Stuvstaleden eller Ågestavägen.[3]

Referenser

  1. Uppgifter enligt Vägverket
  2. Arne Dufwa. Stockholms tekniska historia, sida 166
  3. Uppgifter enligt Vägverket

Källor

  • Arne Dufwa: Stockholms tekniska historia, Stockholms stad, Stockholm 1985. ISBN 91 38 08725 1. 

Se även

Trafikplatser och anslutningar

Trafikplatser
Motorway DK S.svg     Trafikplats Årsta AB-Kreuz-blau.svg Årsta, Gullmarsplan


Personliga verktyg