Årstalänken

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Motorway DK S.svg

Årstalänken är en stadsmotorväg i stadsdelen Årsta i Söderort inom Stockholms kommun. Den västra delen av Årstalänken förbinder Essingeleden med Södra Länken, den östra delen är nedlagd sedan år 2004 och är en så kallad ruinmotorväg. Här planeras nya bostäder.

Innehåll

Årstalänken före år 2004

Årstalänken mot öst 2008
Årstalänken mot väst 2008
Årstalänken vid Årstafältet 2006

Årstalänken är en motorväg som byggdes under slutet av 1960-talet och öppnades för trafik 1972 som en trafiklänk till Essingeleden. De ursprungliga planerna var att den skulle ansluta till de södra och östra stadsdelarna och förorterna till Stockholm med bland annat Salemsleden[1]. Planerna blev aldrig fullföljda och Årstalänken förde knappt tre kilometer från Essingeleden till Huddingevägen. De som skulle vidare mot de övriga södra och östra förorterna blev tvungna att fortsätta på mindre vägar innan de åter kunde komma ut på motorvägar som ledde vidare till exempelvis Västerhaninge eller Saltsjöbaden.

Från Årsta fanns ett område reserverat, Vallamotet, för förlängning av denna motorväg men detta blev aldrig utnyttjat.[2] Istället planerades andra lösningar som debatterades i många år. Detta gjorde att Årstalänken blev en motorväg som mer och mer förde en tynande tillvaro med ett begränsat underhåll på exempelvis belysning och skyltning. Under 1980- och 1990-talen började Södra Länkens sträckning att utredas, detta var ytterligare en orsak till det nedsatta underhållet av Årstalänken.

Årstalänken efter år 2004

År 1992 träffades en politiskt överenskommelse om transportsystemen i Stockholms län, den så kallade Dennisöverenskommelsen. Planen var att komplettera Essingeleden med Norra länken, Österleden och Södra länken till en motorvägsring runt Stockholm. 1997 bröts koalitionen för Dennisöverenskommelsen, men Södra Länken hann sättas igång. På hösten 2004 invigdes Södra Länken och i samband med detta blev Årstalänkens östra del (norr om Årstafältet) avstängd för trafik och därmed också helt nedlagd, en sträcke på ca 1 km.

År 2004 gavs gatu- och fastighetsnämnden samt stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att påbörja programarbetet för bostäder och service på den nedlagda delen av Årstalänken. På stadsbyggnadsnämndens bord ligger i dag (2007) en plan som föreslår produktion av lägenheter på gamla Årstalänken, intill miljonprogramsområdet Valla gärde i Årsta. HSB Bostad planerar att uppföra totalt ca 120 lägenheter i tre hus, utförda med innergårdar med öppning ut mot Årstafältet. Det innebär att ruinmotorvägen "Årstalänken" snart är ett minne blott.

Källa

  1. Arne Dufwa. Stockholms tekniska historia, sida 166
  2. Arne Dufwa. Stockholms tekniska historia, sida 166
  • Vägverkets broschyr: Södra Länken - en ny trafikled i Stockholm

Se även


Personliga verktyg
På andra språk