Nacka

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Nacka är en del av Stockholms tätort och kommuncentrum i Nacka kommun, Stockholms län.

Det ligger i Södermanlandsdelen av Nacka kommun, cirka 5 kilometer sydost om centrala Stockholm, och hade år 2000 25 170 invånare. Hela kommunen hade i juni 2006 81 515 invånare. Nacka är främst service- och bostadsort med kommunen som största arbetsgivare. Den största sjön heter Järlasjön.

Historia

Nacka avsåg ursprungligen området kring Nacka Ström söder om Järlasjön och fick namnet efter den berghöjd som ligger väster om ån. (Nacke-bergrygg) Efter en sammanslagning 1887 av tre församlingar till Nacka församling och byggande av Nacka kyrka norr om Järlasjön mellan Järla och Sickla ägor kom Nacka att beteckna ett större område.

Saltsjöbanan vid Storängen

Nacka blev stad 1949 med 15000 invånare, och var således en av landets sist inrättade städer i kommunal mening. En tätortsbildning hade dock påbörjats redan under 1870-talet med arbetarbebyggelse i anslutning till de fabriker då flyttade ut från Stockholms innerstad. När Saltsjöbanan öppnades 1893 kunde banans grundare Knut Wallenberg upplåta den mark som tidigare tillhört gårdarna Järla och Sickla till industrier, bl.a AB de Lavals Ångturbin (1896) och AB Diesels Motorfabrik (senare Atlas Copco) (1898). Där järnvägen drog fram växte snart villasamhällen fram, bl.a Storängen (1904) och Saltsjö-Duvnäs (1907). Under 1890-talet tillkom även de stora kvarnindustrierna Saltsjöqvarn och Tre Kronor vid inloppet till Stockholm. På flera andra håll kom blandade kåk- och fabrikssamhällen att växa fram, de största vid Sickla och Järla. Näringslivet kom länge att ha en industriell prägel. Industrierna i Nacka har idag minskat betydligt i antal, numera är service- och tjänstesektorn den dominerande. Pendlingen till Stockholm är omfattande.

Nacka stad gick upp i den nybildade Nacka kommun år 1971, tillsammans med Saltsjöbadens köping och Boo landskommun.

Bebyggelse

Villafastighet i Storängen

Bebyggelsen i Nacka kom länge att präglas av den blandning mellan villaområden och industrisamhällen som uppstod under senare delen av 1800-talet. Sedan mitten av 1900-talet har flerfamiljshus blivit ett mer påtagligt inslag i stadsbilden. Alphyddan och Finntorp tillkom båda under 1950-talet. Den senare var ursprungligen tänkt att bli Nackas kommersiella centrum, dessa planer övergavs dock under 1980-talet. Gallerian Forum Nacka öppnades 1989 och med den markeras nu ett kommuncentrum intill Värmdövägen. Forum Nacka började en ombyggning för att 2008 vara ungefär dubbelt så stor som innan. 2002 öppnades i Nacka ett ICA Maxi vid länsväg 222 nära Forum Nacka.

Birka

Birka (Nacka kommun) är ett av Nackas äldsta villaområden och ligger bakom Nacka kyrka mellan Finntorp/Talliden och Nacka Gymnasium. De första husen byggdes redan på 1880-talet. Området har även kallats Saltjö-Järla, Järla och Järlaby.

Personliga verktyg