Saltsjöqvarn

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Koordinater: 59°18′53″N 18°06′34″O / 59.31472, 18.10944

Saltsjöqvarn från sjösidan i augusti 2005. Huvudbyggnaden står kvar, men är i dåligt skick. Runtomkring har nya bostäder uppförts. Foto : Jordgubbe.
Mannagrynskvarnen från 1930. Idag finns här bostäder. Den översta våningen inklusive tornet är värderat till 13 miljoner kronor.

Saltsjöqvarn är en numera nedlagd kvarnindustri vid Danviken, Nacka kommun.

Saltsjöqvarn hade sitt ursprung i firman Holmberg & Möller, vilken bildades 1861 i syfte att bedriva förmalning av spannmål på olika tullkvarnar i Stockholms närhet. Den tekniska och kommersiella utvecklingen gjorde det dock med tiden nödvändigt att koncentrera förmalningen till konsumtionsorten (Stockholm). Därför inköpte man 1888 ett markområde av Danvikens Hospital i Nacka beläget alldeles öster om hospitalets huvudbyggnad. Köptekontraktet blev godkänt av Kungl. Maj:t den 19 oktober 1888, och avsåg ett markområde på 37 519 m² och priset var 66 000 kronor. Den för sin tid moderna ångdrivna kvarnanläggningen började byggas ett år senare och stod klar 1890. Arkitekt var A W Bergström.

Tomten låg till största delen i Nacka, men några mindre områden, totalt 1065 m², låg i Stockholms stad. Det berodde på att Karl XII redan 1716 hade bestämt att hela Danvikens Hospitals mark skulle ligga inom Stockholms stad. De nya ägarna var oroliga för att det skulle leda tlll byråkratiska problem, vilket ledde till att Kungl. Maj:t den 29 augusti 1890 beslöt att dessa 1065 m² från och med 1891 skulle överflyttas till Nacka socken och Stockholms län.

På grund av sitt läge vid Saltsjön precis vid inloppet till Mälaren gav man den nya kvarnen namnet Saltsjöqvarn. I samband med byggandet stiftade firman Holmberg & Möller ett aktiebolag, Holmberg & Möllers Qvarnaktiebolag. 1902 ombildades företaget till AB Saltsjöqvarn. Ett kvarnlaboratorium inrättades 1909 som det första i Skandinavien. Även mannagrynskvarnen som inrättades 1923 var den första i sitt slag i Skandinavien. 1916 övergick man från ångdrift till eldrift. Mannagrynskvarnen byggdes 1923 efter ritningar av Joel Norborg och uppfördes av byggnadsfirman Hesselman & Bergström. De mjölprodukter som producerades i de olika kvarnarna på området kom att säljas under namnet Kejsarkronan.

Fram till 1970-talet byggdes kvarnen ut med ytterligare flera olika byggnader. Kvarndriften nedlades 1989 av den dåvarande ägaren Kungsörnen AB, varefter en stor del av magasinsbyggnaderna revs. Två kvarnbyggnader (från 1890 och 1923) har emellertid bevarats.

Kungsörnen AB är idag ett dotterbolag till Lantmännen AXA, som i sin tur är ett av Lantmännen helägt bolag (Lantmännen är en organisation som ägs av Sveriges bönder).

1996 köpte byggföretaget NCC Saltsjöqvarns mark med stora kvarnen, Mannagrynskvarnen och Danvikens Hospital. Fram till 2010 kommer det att finnas totalt 450 bostadsrätter. Idag är Saltsjöqvarn en beteckning för hela stadsdelen.

Mannagrynskvarnen har renoverats och gjorts om till bostäder. Dess torn intrymmer exempelvis en lägenhet på sex plan. Stora kvarnen ska däremot (enligt Nacka Värmdö Posten) till största delen bli hotell med spa och konferens, efter spekulationer om att det skulle bli ett vikingermuseum. En mindre del blir bostäder. Danvikens Hospital renoveras och säljs vidare. Omtalad är även kajen som ritades av landskapsarkitekten Thorbjörn Anderson.

Externa länkar

Personliga verktyg