Storängen

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Storängen är även en stadsdel i Mariehamn på Åland.

Storängen hörn Ängsvägen/Storängsvägen, hösten 2008. Foto: Holger Ellgaard

Storängen, villaområde i centrala Nacka, beläget vid Saltsjöbanan mellan Lillängen och Saltsjö-Duvnäs. Storängen anses som ett av Sveriges bäst bevarade villasamhällen från 1900-talets början, tack vare sina tidstypiska stora trävillor och sin förhållandevis orörda miljö. 1987 förklarades området som riksintresse för kulturmiljövården.

Innehåll

Avgränsning

Storängen på hösten 2008.
Foto: Holger Ellgaard
Storängen på hösten 2008.
Foto: Holger Ellgaard
Storängen på hösten 2008.
Foto: Holger Ellgaard

Området Storängen kan definieras på några olika sätt. Ett vidare område, geografiskt sett, är det område som ligger nära Storängens station och som inte räknas till något av de kringliggande villaområdena (Lillängen, Fannydalsplatån, Fannydalsområdet/Övre Järlasjön). Boende på t ex Kantatvägen i Nacka centrum säger sig ibland också bo i Storängen p g a närheten till Storängens busshållplats vid Värmdövägen. Här avses dock det villaområde som beskrivs nedan.

Storängen, med här aktuell avgränsning, består av bebyggelsen utmed Värmdövägen (från Vikdalsvägen till Skvaltan, d v s jämna nummer 160-186 och ojämna nummer 197-217), hela Krokvägen, Parkvägen fr o m 32A, hela Parkgränden, hela John Lodéns väg, hela Lindvägen, hela Ängsvägen, Järlavägen jämna nummer fr o m 18 och ojämna nummer fr o m 9, hela Storängsvägen, hela Storängens Strandväg samt Lilla gränd 1.

Historia

Storängens villasamhälle grundades 1904 av "Tjänstemännens egnahemsförening vid Storängen m b p a", från början huvudsakligen bestående av tjänstemän från övre medelklass. Tidigt kom en relativt stor skara kulturarbetare (bildkonstnärer, musiker, arkitekter) att ansluta sig. Stadsplanen gjordes av Per Olof Hallman[1].

Föreningen skrev kontrakt med Järnvägsaktiebolaget Stockholm-Saltsjön som drev Saltsjöbanan. Järnvägsaktiebolaget ordnade stadsplan, byggde vägar, drog vatten och avlopp samt anlade så småningom en järnvägsstation. Rinnande vatten och avlopp installerades i husen, vilket ansågs väldigt modernt vid denna tid. Storängen fick elektricitet redan 1910.

Medlemskap i föreningen var obligatoriskt för att man skulle få köpa och bygga i det s k optionsområdet. Föreningen kunde avslå en ansökan, om man befarade att den sökande inte var solvent nog eller kunde tänkas "äfventyra den goda trefnaden". De som grundade föreningen var huvudsakligen tjänstemän i statens eller enskild tjänst, men så småningom kom flera konstnärer, musiker, arkitekter, universitetslärare, direktörer och ingenjörer.

Bebyggelse

De flesta villorna är arkitektritade. De mest kända arkitekterna är Ragnar Östberg, Torben Grut och Carl Westman. Den som ritat flest hus i Storängen är Gustaf Hugo Sandberg. Albin Brag och Ivar Callmander anlitades också flitigt.

Under 1904 blev sex villor färdiga. Den allra första är John Lodéns väg 15 (arkitekten okänd). Vägen fick senare detta namn efter häradshövdingen John Lodén, en av föreningens grundare tillika den som lät bygga denna villa.

De tidiga villorna är oftast byggda i nationalromantisk stil eller i jugend/jugendbarock. Det finns även några funkisvillor från 1930-1940-talet och även under senare årtionden har tillkommit ett och annat hus. Nu är dock alla tomter bebyggda och någon förtätning får ej göras till följd av ett villaservitut.

Nackas kommunalkontor låg i en villa i Storängen från 1916 fram till 1960.

Nu finns drygt 150 villor i området. Sju hus revs i slutet av 1960-talet för att ge plats för Saltsjöbadsleden. Mer än två tredjedelar av husen kom till under områdets första tio år. År 1912 byggdes Samskolan vid Värmdövägen, där man hade så kallad förberedande undervisning. Skolan används idag av en Montessoriförskola. På övervåningen finns Storängssalen som är samlingssal och festlokal.

I området anlades en park med tennisbana nära stationen. I anslutning till Samskolan, centralt i området, finns en stor öppen grönyta som kallas Ängen.

Exempel på tidiga hus

Adress Byggår Namn Arkitekt
Storängens Strandväg 1 1904 Tillflykten[2] Arvid Bjerke
Storängens Strandväg 16 1904 Villa Hjalmar Dahlström P.G Hjertén
Storängens Strandväg 14 1904 Villa Björnidet Adolf Nordenborg
Värmdövägen 209 1904 Villa Sandberg Gustaf Hugo Sandberg
John Lodéns väg 17 1904 Villa Borell Albin Brag
Värmdövägen 215 1905 Villa Richard Bergh Albin Brag
Värmdövägen 209 1905 Villa Sandberg Gustaf Hugo Sandberg
Krokvägen 7 1905 Villa Waern Torben Grut
Värmdövägen 205 1905 Villa Pauli Albin Brag
Prästgårdsvägen 8 1906 Villa Callmander Ivar Callmander
Storängsvägen 6 1906 Villa Lidforss/Liden E. Bernhard
Järlavägen 23 1906 Villa Wahlström Torben Grut
Värmdövägen 203 1906 Albin Brag
Värmdövägen 199 1906 Villa Hallström Albin Brag
Värmdövägen 201 1907 Villa Yngve Larsson Ragnar Östberg
Ängsvägen 12 1907 Soltäppan Gunnar Djurberg
Parkvägen 46 1907 Villa Wallbeck-Hansen Alf Landén
Prästgårdsvägen 1 1907 Villa Wållgren Ivar Callmander
Storängsvägen 7 1907 Villa Sundelin Karl Güettler
Värmdövägen 176 1912 Storängens Samskola Ivar Callmander
Storängsvägen 26 1918 Villa Bellander Ragnar Östberg[3]

Historiska bilder

Storängens station

Saltsjöbanans station öppnades den 1 juli 1904, först som en mindre s.k. anhaltsstation. Från 18 maj 1905 blev det en station med stationshus, som också rymde postkontor. Dubbelspår lades ut 1911-1913 mot Saltsjö-Duvnäs. Avståndet från station Slussen är 6,6 kilometer.

Kända och mindre kända Storängsbor

Äldre tid

Senare tid

Nutid

Se även

Källor och litteratur

  1. Se Per Olof Hallman.
  2. Gård och Torp
  3. ombyggnad från ett brandskadat hus byggt 1905

Externa länkar


Personliga verktyg