Golfbana

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Ett av hålen på en golfbana

En golfbana är en golfklubbs hela område för utövande av golf. Golfbanan består av så kallade hål, vilket är spelplanerna vid spel. En golfbana byggs alltid med 9 hål i taget, och kan alltså bestå av 9, 18, 27 hål, och så vidare.

Banans utformning

  1. Green - Ibland finns det två greener på ett hål. Den ena greenen brukar användas som provisorisk green (reservgreen) när den ordinarie greenen har tagits ur spel. Men oftast används den endast till spel på vintern.
  2. Hålet - Hålet, eller koppen, är den plats där sista slaget slås. När bollen har rullat i koppen är spelet på hålet avslutat.
  3. Flaggan - Flaggan sitter i hålet för att spelaren ska se hålets placering på längre avstånd.
  4. Bunkrar - Ett hinder som finns både på fairway (fairwaybunker) och vid greenen (greenbunker).
  5. Ruff och semiruff - Ytor närmast fairway med högre klipphöjd än fairway.
  6. Sidovattenhinder - Ett hinder som går längs spelriktningen mot hålet. Ett sidovattenhinder kan även övergå till att vara ett vattenhinder.
  7. Vattenhinder - Ett hinder som ligger i spelriktningen mot greenen.
  8. Tee - Utslagsplatsen
  9. Out of bounds - Utanför banans gräns är spel inte tillåtet. Ofta finns där privat mark eller allmänna vägar.
Personliga verktyg