Job 38

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |

1917
1: Och HERREN svarade Job ur stormvinden och sade:

2: Vem är du som stämplar vishet såsom mörker, i det att du talar så utan insikt?
3: Omgjorda nu såsom ej man dina länder; jag vill fråga dig, och du må giva mig besked.
4: Var var du, när jag lade jordens grund? Säg det, om du har ett så stort förstånd.
5: Vem har fastställt hennes mått - du vet ju det? Och vem spände sitt mätsnöre ut över henne?
6: Var fingo hennes pelare sina fästen, och vem var det som lade hennes hörnsten,
7: medan morgonstjärnorna tillsammans jublade och alla Guds söner höjde glädjerop?
8: Och vem satte dörrar för havet, när det föddes och kom ut ur moderlivet,
9: när jag gav det moln till beklädnad och lät töcken bliva dess linda,
10: när jag åt det utstakade min gräns och satte bom och dörrar därför,
11: och sade: "Härintill skall du komma, men ej vidare, här skola dina stolta böljor lägga sig"?
12: Har du i din tid bjudit dagen att gry eller anvisat åt morgonrodnaden dess plats,
13: där den skulle fatta jorden i dess flikar, så att de ogudaktiga skakades bort därifrån?
14: Då ändrar den form såsom leran under signetet, och tingen stå fram såsom klädda i skrud;
15: då berövas de ogudaktiga sitt ljus, och den arm som lyftes för högt brytes sönder.
16: Har du stigit ned till havets källor och vandrat omkring på djupets botten?
17: Hava dödens portar avslöjat sig för dig, ja, såg du dödsskuggans portar?
18: Har du överskådat jordens vidder? Om du känner allt detta, så låt höra.
19: Vet du vägen dit varest ljuset bor, eller platsen där mörkret har sin boning,
20: så att du kan hämta dem ut till deras gräns och finna stigarna som leda till deras hus?
21: Visst kan du det, ty så tidigt blev du ju född, så stort är ju dina dagars antal!
22: Har du varit framme vid snöns förrådshus? Och haglets förrådshus, du såg väl dem
23: - de förråd som jag har sparat till hemsökelsens tid, till stridens och drabbningens dag?
24: Vet du vägen dit varest ljuset delar sig, dit där stormen sprider sig ut över jorden?
25: Vem har åt regnflödet öppnat en ränna och banat en väg för tordönets stråle,
26: till att sända regn över länder där ingen bor, över öknar, där ingen människa finnes,
27: till att mätta ödsliga ödemarker och giva växt åt gräsets brodd?
28: Säg om regnet har någon fader, och vem han är, som födde daggens droppar?
29: Ur vilken moders liv är det isen gick fram, och vem är hon som födde himmelens rimfrost?
30: Se, vattnet tätnar och bliver likt sten, så ytan sluter sig samman över djupet.
31: Knyter du tillhopa Sjustjärnornas knippe? Och förmår du att lossa Orions band?
32: Är det du som, när tid är, för himmelstecknen fram, och som leder Björninnan med hennes ungar?
33: Ja, förstår du himmelens lagar, och ordnar du dess välde över jorden?
34: Kan du upphöja din röst till molnen och förmå vattenflöden att övertäcka dig?
35: Kan du sända ljungeldar åstad, så att de gå, så att de svara dig: "Ja vi äro redo"?
36: Vem har lagt vishet i de mörka molnen, och vem gav förstånd åt järtecknen i luften?
37: Vem håller med sin vishet räkning på skyarna? Och himmelens läglar, vem häller ut dem,
38: medan mullen smälter såsom malm och jordkokorna klibbas tillhopa?
39: (39:1) Är det du som jagar upp rov åt lejoninnan och stillar de unga lejonens hunger,
40: (39:2) när de trycka sig ned i sina kulor eller ligga på lur i snåret?
41: (39:3) Vem är det som skaffar mat åt korpen, när hans ungar ropar till Gud, där de sväva omkring utan föda?

 

KJV
1: Then the LORD answered Job out of the whirlwind, and said,

2: Who is this that darkeneth counsel by words without knowledge?
3: Gird up now thy loins like a man; for I will demand of thee, and answer thou me.
4: Where wast thou when I laid the foundations of the earth? declare, if thou hast understanding.
5: Who hath laid the measures thereof, if thou knowest? or who hath stretched the line upon it?
6: Whereupon are the foundations thereof fastened? or who laid the corner stone thereof;
7: When the morning stars sang together, and all the sons of God shouted for joy?
8: Or who shut up the sea with doors, when it brake forth, as if it had issued out of the womb?
9: When I made the cloud the garment thereof, and thick darkness a swaddlingband for it,
10: And brake up for it my decreed place, and set bars and doors,
11: And said, Hitherto shalt thou come, but no further: and here shall thy proud waves be stayed?
12: Hast thou commanded the morning since thy days; and caused the dayspring to know his place;
13: That it might take hold of the ends of the earth, that the wicked might be shaken out of it?
14: It is turned as clay to the seal; and they stand as a garment.
15: And from the wicked their light is withholden, and the high arm shall be broken.
16: Hast thou entered into the springs of the sea? or hast thou walked in the search of the depth?
17: Have the gates of death been opened unto thee? or hast thou seen the doors of the shadow of death?
18: Hast thou perceived the breadth of the earth? declare if thou knowest it all.
19: Where is the way where light dwelleth? and as for darkness, where is the place thereof,
20: That thou shouldest take it to the bound thereof, and that thou shouldest know the paths to the house thereof?
21: Knowest thou it, because thou wast then born? or because the number of thy days is great?
22: Hast thou entered into the treasures of the snow? or hast thou seen the treasures of the hail,
23: Which I have reserved against the time of trouble, against the day of battle and war?
24: By what way is the light parted, which scattereth the east wind upon the earth?
25: Who hath divided a watercourse for the overflowing of waters, or a way for the lightning of thunder;
26: To cause it to rain on the earth, where no man is; on the wilderness, wherein there is no man;
27: To satisfy the desolate and waste ground; and to cause the bud of the tender herb to spring forth?
28: Hath the rain a father? or who hath begotten the drops of dew?
29: Out of whose womb came the ice? and the hoary frost of heaven, who hath gendered it?
30: The waters are hid as with a stone, and the face of the deep is frozen.
31: Canst thou bind the sweet influences of Pleiades, or loose the bands of Orion?
32: Canst thou bring forth Mazzaroth in his season? or canst thou guide Arcturus with his sons?
33: Knowest thou the ordinances of heaven? canst thou set the dominion thereof in the earth?
34: Canst thou lift up thy voice to the clouds, that abundance of waters may cover thee?
35: Canst thou send lightnings, that they may go, and say unto thee, Here we are?
36: Who hath put wisdom in the inward parts? or who hath given understanding to the heart?
37: Who can number the clouds in wisdom? or who can stay the bottles of heaven,
38: When the dust groweth into hardness, and the clods cleave fast together?
39: Wilt thou hunt the prey for the lion? or fill the appetite of the young lions,
40: When they couch in their dens, and abide in the covert to lie in wait?
41: Who provideth for the raven his food? when his young ones cry unto God, they wander for lack of meat.

 

PR33.38
1: Silloin Herra vastasi Jobille tuulispäästä ja sanoi:

2: "Kuka olet sinä, joka taitamattomilla puheilla pimennät minun aivoitukseni?
3: Vyötä nyt kupeesi kuin mies; minä kysyn sinulta, opeta sinä minua.
4: Missä olit silloin, kun minä maan perustin? Ilmoita se, jos ymmärryksesi riittää.
5: Kuka on määrännyt sen mitat - tottapa sen tiedät - tahi kuka on vetänyt mittanuoran sen ylitse?
6: Mihin upotettiin sen perustukset, tahi kuka laski sen kulmakiven,
7: kun aamutähdet kaikki iloitsivat ja kaikki Jumalan pojat riemuitsivat?
8: Ja kuka sulki ovilla meren, kun se puhkesi ja kohdusta lähti,
9: kun minä panin sille pilven vaatteeksi ja synkeyden kapaloksi,
10: kun minä rakensin sille rajani, asetin sille teljet ja ovet
11: ja sanoin: `Tähän asti saat tulla, mutta edemmäksi et; tässä täytyy sinun ylväiden aaltojesi asettua`?
12: Oletko eläissäsi käskenyt päivän koittaa tahi osoittanut aamuruskolle paikkansa,
13: että se tarttuisi maan liepeisiin ja pudistaisi jumalattomat siitä pois?
14: Silloin se muuttuu niinkuin savi sinetin alla, ja kaikki tulee kuin vaatetettuna esille;
15: jumalattomilta riistetään heidän valonsa, ja kohonnut käsivarsi murskataan.
16: Oletko astunut alas meren lähdesuonille asti ja kulkenut syvyyden kuilut?
17: Ovatko kuoleman portit sinulle paljastuneet, oletko nähnyt pimeyden portit?
18: Käsitätkö, kuinka avara maa on? Ilmoita se, jos kaiken tämän tiedät.
19: Mikä on tie sinne, kussa asuu valo, ja missä on pimeyden asuinsija,
20: että saattaisit sen alueellensa ja tuntisit polut sen majalle?
21: Kaiketi sen tiedät, sillä synnyithän jo silloin, ja onhan päiviesi luku ylen suuri!
22: Oletko käynyt lumen varastohuoneissa, ja oletko nähnyt rakeiden varastot,
23: jotka minä olen säästänyt ahdingon ajaksi, sodan ja taistelun päiväksi?
24: Mitä tietä jakaantuu valo ja itätuuli leviää yli maan?
25: Kuka on avannut kuurnan sadekuurolle ja ukkospilvelle tien,
26: niin että sataa maahan, joka on asumaton, erämaahan, jossa ei ihmistä ole,
27: niin että autio erämaa saa kylläksensä ja maa kasvaa vihannan ruohon?
28: Onko sateella isää, tahi kuka on synnyttänyt kastepisarat?
29: Kenen kohdusta on jää tullut, ja kuka on synnyttänyt taivaan härmän?
30: Vesi tiivistyy kuin kiveksi, ja syvyyden pinta sulkeutuu kiinni.
31: Taidatko solmita Otavan siteet tahi irroittaa kahleista Kalevanmiekan?
32: Voitko tuoda esiin eläinradan tähdet aikanansa ja johdattaa Seulaset lapsinensa?
33: Tunnetko taivaan lait, tahi sinäkö säädät, miten se maata vallitsee?
34: Taidatko korottaa äänesi pilviin ja saada vesitulvan peittämään itsesi?
35: Taidatko lähettää salamat menemään, niin että sanovat sinulle: `Katso, tässä olemme`?
36: Kuka on pannut viisautta pilvenlonkiin, tahi kuka antoi pilvenhattaroille ymmärrystä?
37: Kuka on niin viisas, että laskee pilvien luvun, kuka kaataa tyhjiksi taivaan leilit,
38: kun multa on kuivunut kovaksi kuin valettu ja maakokkareet toisiinsa takeltuneet?"
39: (38:39 # Missing?)
40: (38:40 # Missing?)
41: (38:41 # Missing?)
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg