Petrus

Från Rilpedia

(Omdirigerad från Simon Petrus)
Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Uppslagsordet Petri leder hit. För andra betydelser, se Petri (olika betydelser).
Petrus
Pope-peter pprubens.jpg
Petrus med himmelrikets nycklar.
Apostel, Påve, Martyr
Född Betsaida, Galileen
Död 64 e.Kr., Rom, genom korsfästelse
Vördas inom Romersk-katolska kyrkan, Östortodoxa kyrkan, Anglikanska kyrkan, Orientaliskt ortodoxa kyrkan
Helgedom Peterskyrkan
Helgondag: 29 juni (tillsammans med Paulus)
Attribut: Himmelrikets nycklar, man korsfäst med huvudet nedåt, apostel med bokrulle, man med buskigt vitt skägg och vitt hår (inom ikonografin)

Petrus (grekiska Πετρος ’klippa’, ursprungligt namn Shimon eller Simeon (hebreiska: שמעון‎), Simon Petrus, Sankte Per, i Bibeln även omnämnd Kefas, var den andre aposteln som Jesus kallade, efter den förste, hans äldre bror, Andreas. Han framträder i Nya Testamentets evangelier och i Apostlagärningarna.

Petrus var en galileisk fiskare tilldelad en ledarroll av Jesus (Matteusevangeliet 16:18, Johannesevangeliet 21:15-16). Han var med Jesus under händelser bevittnade bara av få apostlar, såsom Kristi förklaring. Petrus fick tidigt en framträdande ställning som lidelsefull predikant i Jerusalem och gjorde flera missionsresor och var i detta stycke framgångsrik, framför allt i Mindre Asien och Antiochia. Tidiga kristna författare gav fler detaljer om hans liv och hävdade hans överlägsenhet. Traditionen beskriver Petrus som den förste biskopen av Rom, författaren av två kanoniska brev, martyr under Kejsar Nero, korsfäst upp-och-ner och begravd i Rom. Hans avhandlingar anses traditionellt vara källan till Markus evangelium.

Inom den Romersk-katolska kyrkan, de östortodoxa och orientaliskt ortodoxa kyrkorna samt inom anglikanska samfund antar Simon Petrus en ställning som helgon. Katoliker betraktar påven som Petrus rättmätige efterträdare och därmed överordnad alla andra biskopar. Tolkningen att Petrus särskilda ställning bland apostlarna också skulle ge efterföljande biskopar av Rom (påvarna) en motsvarande särställning i kyrkan förnekas dock av protestantiska kyrkosamfund. Detta utgör en viktig kyrkoskiljande fråga.

Den historiska riktigheten i redogörelserna för Petrus roll i Rom är en fråga som för närvarande debatteras.

Petrus attribut är korset och nycklarna; de sistnämnda syftar på Jesu löfte till Petrus: ”Jag skall ge dig nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt du löser på jorden skall vara löst i himlen” (Matteusevangeliet 16:19, 18:18 och Johannesevangeliet 20:23).

I folktron är Sankte Per himmelrikets portvakt, som släpper in dem som har tillträde.

I Nya Testamentet

Petrus och Andreas kallas. Målning av Caravaggio (cirka 1603-1606)

De första texterna som skrevs i Nya Testamentet var Paulus brev. Galaterbrevet framställer Petrus som pelaren i Jerusalems kyrka, accepterande Paulus och Barnabas positioner som apostlar för hedningarna, men också ett hinder för deras ansträngningar att ta in hedningarna i kyrkan. Närmast kommer Markusevangeliet, Matteusevangeliet, Lukasevangeliet, Apostlagärningarna och Johannesevangeliet, i vilka Petrus beskrivs som en framstående apostel och kyrkans oförliknelige ledare. I alla de fyra evangelierna tillkännager och kungör Petrus att Jesus är Messias. Matteusevangeliet, det enda som omnämner kyrkan, erkänner Petrus och hans trosbekännelse som dess grundare. Matteus tillskriver också Petrus auktoriteten att förbjuda och tillåta handlingar ("binda" och "lösa"). Andra Petrusbrevet bekräftar Petrus apostoliska överhet. Johannes epilog fokuserar i hög grad på Petrus - han är den förste som går in till den tomma graven (se Jesu uppståndelse), även om kvinnorna och "lärjungen som Jesus älskade" ser den före honom.

Källor

  • The Book of Saints: A Dictionary of Servants of God. 6th ed. London: Cassell 1994. ISBN 0-304-34357-9
  • The New Jerome Biblical Commentary. Edited by Raymond E. Brown, Joseph A. Fitzmyer & Roland E. Murphy. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall 1999. ISBN 0-13-859836-3

Se ävenChristian cross.svg Jesu apostlar
Jesus och apostlarna, fresk i Kappadokien, Turkiet

Andreas | Bartolomaios | Filippos | Jakob | Jakob, Alfeus son | Johannes | Judas Iskariot | Matteus | Mattias | Paulus | Simon Ivraren | Petrus | Judas Taddeus | Tomas


Personliga verktyg