Kors

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
För övriga betydelser, se Korset.
Altarkors i Eslövs kyrka
Kors på äldre svensk runsten

Ett kors är en figur där två linjer skär varandra, vanligen i rät vinkel.

Korset är idag en i första hand kristen symbol. Religionens grundare, Jesus, skall enligt Bibeln ha avrättats genom att bli korsfästGolgata i Jerusalem av den romerska ockupationsmakten på begäran av Sanhedrin. Även flera andra av kristendomens ledare, bland andra Petrus, skall ha blivit korsfästa.

I kristen litteratur har Jesu kors ofta givits kosmiska dimensioner. I de apokryfa Andreasakterna heter det att Kristi kors med sin lodräta balk förbinder det allra djupaste med det allra högsta, att det pekar mot höjden, mot det gudomliga Logos som är Kristus själv, medan dess tvärbalk håller samman kosmos. I det kristna korset förbinds tanken på offer och död med räddning, uppståndelse och evigt liv. Korset är en martyrpåle, men samtidigt ett segertecken så som det framställs i fornkristna mosaiker.

Symbolen användes ej av de första kristna, utan införlivades i religionen vid tiden för den romerske kejsaren Konstantin omkring 300 år efter Kristus, sedan hans mor sankta Helena uppgavs ha funnit det sanna korset. Många s.k. kristna pilgrimer som dog under sina färder begravdes under ett taukors, en symbol som hämtats från ickekristna religioner. Kejsar Konstantin införlivade symbolen i den kristna läran för att ena de religiösa inom sitt rike, och han satte en kristen prägel på det då han påstod att han i en syn från Gud sett tecknet i himlen varmed de skulle segra i striden, se In hoc signo vinces.

Typer av kors

Se även

Externa länkar

Personliga verktyg