Johannes (apostel)

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Aposteln Johannes

Aposteln Johannes, även Johannes Evangelisten, död cirka 100 e.Kr., var en av Jesu tolv apostlar, från Galileen (den ende av apostlarna som enligt traditionen inte led martyrdöden). Johannes vördas som helgon inom bland annat Romersk-katolska kyrkan. Hans minnesdag firas den 27 december.

Innehåll

Identitet

I Nya Testamentet står namnet Johannes i olika sammanhang. Förutom Johannes Döparen omtalas en Johannes som var Sebedaios son och som tillsammans med sin bror Jakob hörde till Jesu innersta lärjungakrets. Jesus gav bröderna Johannes och Jakob tillnamnet Boanerges (arameiska ’tordönsmän’, ’åsksöner’) för dessas väldiga nitälskan. Johannes blev sedan en av urförsamlingens ledande apostlar i Jerusalem tillsammans med Petrus och Jakob, Herrens broder, och sägs ha slutat sina dagar i Efesos.

Exegetisk problematik

Fem skrifter i Nya Testamentet tillskrivs en författare vid namn Johannes: Johannesevangeliet, Första Johannesbrevet, Andra Johannesbrevet och Tredje Johannesbrevet samt Johannes uppenbarelse. Enligt traditionen härrör alla dessa från en och samma författare, vilken identifieras med aposteln. Johannesevangeliets anonyme sagesman, ”den lärjunge som Jesus älskade”, blir därigenom också identisk med Sebedaios son.

Allt detta har ifrågasatts av senare bibelforskning. Johannesevangeliet och Johannesbreven har många gemensamma drag och kan härröra från samma författare, som då har stått Jesus nära, och dennes lärjungakrets. Johannes uppenbarelse avviker mera genom sin stil och sitt bildspråk. Johannes identitet och Johannesskrifternas samhörighet hör till de mest omdiskuterade frågorna i den nytestamentliga exegetiken.

Utombibliska legender

I Legenda aurea, Den gyllene legenden, berättas det om Johannes att han en gång sattes på prov av en avgudapräst. Denne uppmanade Johannes att dricka ur en giftbägare, och om han förblev oskadd skulle prästen bekänna sig till de kristnas Gud. Johannes gjorde korstecknet över bägaren och giftet for ut ur den och slingrade iväg i skepnad av en orm.

En annan anekdot berättar att kejsar Domitianus vid ett tillfälle lät koka Johannes i en kittel med olja, något som han mirakulöst överlevde. På platsen för detta, alldeles innanför Porta Latina i södra Rom står idag ett litet kapell, San Giovanni in Oleo (”Sankt Johannes i oljan”). I vredesmod över sitt misslyckande att döda Johannes sände kejsaren honom till ön Patmos. (Tidigare firade man 6 maj Johannes ante portam Latinam – ”Johannes framför Latinska porten”.)

Attribut

Johannes attribut som apostel är en kalk med en orm, och som evangelist symboliseras han av en örn.

Se även

Fördjupningslitteratur

Externa länkar


Christian cross.svg Jesu apostlar
Jesus och apostlarna, fresk i Kappadokien, Turkiet

Andreas | Bartolomaios | Filippos | Jakob | Jakob, Alfeus son | Johannes | Judas Iskariot | Matteus | Mattias | Paulus | Simon Ivraren | Petrus | Judas Taddeus | Tomas

Personliga verktyg