Portal:EU

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gifHuvudsida  


Medlemsstater  


Innehåll


redigera  

EU-portalen

Europaflaggan
EU i världen

██ Europeiska unionen

██ Kandidatländer

██ Potentiella kandidatländer

Europeiska unionen (EU) är ett fördragsbundet samarbete mellan 27 europeiska stater. Europeiska unionen etablerades 1993 genom att samarbetet inom de europeiska gemenskaperna utvidgades genom Maastrichtfördraget. Samarbetets utveckling regleras successivt genom etablering av nya fördrag och från den första februari 2003 gäller det så kallade Nicefördraget.

De viktigaste institutionerna inom unionen är Europeiska unionens råd ("ministerrådet"), Europeiska kommissionen och Europaparlamentet. Kommissionen har ensam rätten att ta initiativ till ny lagstiftning, och ministerrådet beslutar om kommissionens förslag. Parlamentet har inom vissa områden rätt att fatta beslut tillsammans med ministerrådet. I Sverige sker samråd mellan regering och riksdag i EU-nämnden, där regeringen söker stöd för sina ståndpunkter inför förhandlingar i Europeiska rådet och ministerrådet.

Europeiska unionen är även tullunion med en gemensam inre marknad. EU har en egen valuta, euron, vilken även ersatt de tidigare nationella valutorna bland 16 av medlemsstaterna. Valutan regleras av den Europeiska centralbanken. Ett system att avskaffa inre gränskontroller finns också, Schengensamarbetet. En mycket stor del av unionens budget upptas av den gemensamma jordbrukspolitiken och den gemensamma fiskeripolitiken. Andra nyckelområden är den gemensamma handelspolitiken och den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP).

En av målsättningarna med EU är att skapa en gränslös intern marknad i vilken EU-medborgare kan röra sig fritt för att resa, bosätta sig, arbeta eller investera utan hinder. EU:s aktiviteter sträcker sig över många områden: hälsopolitik, ekonomisk politik, utrikespolitik och försvarspolitik. Unionens kompetens varierar mellan de olika områdena, och beroende på vilket område som berörs kan samarbetet inom EU därför liknas vid en federation (penning, jordbruk, handel, miljö, ekonomi eller sociala frågor), en konfederation (inrikespolitik) eller en internationell organisation (utrikespolitik).

Sverige röstade den 13 november 1994 om ett EU-medlemskap, vilket 52,3 % av de röstande tyckte att Sverige skulle ha. Valdeltagandet var 83,3 %. Se folkomröstningen om EU-medlemskap.

Mer om Europeiska unionen...


redigera  

Ämnen med anknytning till EU


redigera  

Utvald artikel

EGKS.png
Romfördraget undertecknades den 25 mars 1957 i Rom av representanter för Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Frankrike, Västtyskland och Italien.

I och med Romfördraget upprättades Euratom, för främjande av nyttjande av kärnkraft i fredliga syften, och EEG, Europeiska ekonomiska gemenskapen, för underlättad handel mellan länderna och för en gemensam tullgräns mot omvärlden. Tillsammans med det tidigare Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG), blev dessa tre EG - Europeiska gemenskaperna. Tullarna mellan medlemsländerna togs bort, och de så kallade "fyra friheterna" inrättades. De fyra friheterna innebär frihet för personer, frihet för kapital, frihet för tjänster samt frihet för varor. De innebär enkelt att personer, varor, kapital och tjänster utan större problem kan tas över riksgränserna, vilket hjälpte handeln avsevärt och återuppbyggnaden av de inblandade länderna.

Fler artiklar...


redigera  

Utvald bild

France Loir-et-Cher Chambord Chateau 03.jpg
Foto över Château de Chambord, Frankrike.
Foto taget av: Calips

Fler bilder...


redigera  

Nyheter

8 maj 2009

Jan Fischer blir Tjeckiens nya premiärminister och tar samtidigt över ordförandeskapet i Europeiska rådet.

4 maj 2009 - 7 maj 2009

Europaparlamentet håller sitt sista sammanträde i Strasbourg under den innevarande mandatperioden. Det nyvalda parlamentet tillträder i mitten av juli.

1 maj 2009

Belgiens och Danmarks arbetsmarknader öppnas för de medlemsstater som anslöt sig 2004.

29 april 2009 - 30 april 2009

Europeiska folkpartiet håller sin kongress inför Europaparlamentsvalet 2009 i Warszawa.

25 april 2009

Island håller val och dess regering ledd under Jóhanna Sigurðardóttir får majoriteten av rösterna.

23 april 2009

Kroatiens anslutningskonferens skjuts upp på grund av att gränstvisten med grannlandet och EU-medlemslandet Slovenien inte har blivit löst.

Wikipedia-logo.png

Aktuella händelser

redigera  

Medlemsstater


redigera  

Utvald stad

ZPraha-07.JPG
Prag är huvudstad och den största staden i Tjeckien. Staden ligger vid floden Moldau (tjeckiska: Vltava) i den tidigare österrikiska provinsen Böhmen, som sedan 1993 tillsammans med Mähren utgör Tjeckien. Sedan 1992 har stadens gamla centrum varit upptaget på UNESCOs världsarvslista. År 2005 hade staden 1 181 610 invånare och en yta på 496 km².

Böhmen var från början ett självständigt kungarike, men genom ett flertal giftermål blev landet en del av habsburgarnas område år 1275. Samtidigt blev landet en österrikisk provins, och Prag var i hög grad en tyskspråkig och tyskkulturell stad. Framgångsrika tyska författare och diktare, som Franz Kafka och Rainer Maria Rilke, föddes i Prag.

Fler städer...


redigera  

Visste du att ...

... jordbruks- och regionalpolitik står för mer än 45 procent av EU-budgetens utgifter?

... bara 17 % av slovakerna men 91 % av belgarna röstade i Europaparlamentsvalet 2004?

... Sverige betalar drygt 30 miljarder kronor årligen i EU-avgift?

... 21 av EU:s 27 medlemsstater är medlemmar i försvarsalliansen NATO?

... Schweiz har en vilande ansökan om EU-medlemskap?

... Grönland är det enda området som någonsin har lämnat EU?

... Marocko nekades medlemskap 1987?


redigera  

Relaterade portaler


redigera  

Relaterade Wikiprojekt

redigera  

Associerad Wikimedia

EU på Wikinews EU på Wikiquote EU på Wikibooks EU på Wikisource Atlas över EU
Wikinews-logo.png
Wikiquote-logo.svg
Wikibooks-logo.png
Wikisource-logo.png
Fel vid skapande av miniatyrbild: convert: delegate failed `"rsvg-convert" -o "%o" "%i"' @ error/delegate.c/InvokeDelegate/1065.
convert: unable to open image `/tmp/magick-jYn4rX0u': No such file or directory @ error/blob.c/OpenBlob/2641.
convert: unable to load module `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/ImageMagick-6.7.7/modules-Q16/coders/svg.la': file not found @ error/module.c/OpenModule/1285.
convert: unable to open file `/tmp/magick-jYn4rX0u': No such file or directory @ error/constitute.c/ReadImage/583.
Nyheter Citat Instruktioner och texter Texter Bilder
Wikipedias portaler

Afrika – Amerika – Arkeologi – Symbolen för utmärkta portalerArkitektur – Symbolen för utmärkta portalerDanmark – Djur – Symbolen för utmärkta portalerEU – Europa – Fotografi – Frankrike – Symbolen för utmärkta portalerFåglar – Golf – Göteborg – Symbolen för utmärkta portalerHelsingborg – Italien – Lund – Mars – Musik – Symbolen för utmärkta portalerNatur – Portugal – Punk – Rock – Religion – Samhälle – Symbolen för utmärkta portalerScouting – Symbolen för utmärkta portalerSkåne – Spanien – Spel – Språk – Sverige – Teknik – Tyskland – Växter
Portaler – fler ...

Personliga verktyg