Europaparlamentsvalet 2009

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Artikeln handlar om valet internationellt, för valet i Sverige, se Europaparlamentsvalet i Sverige 2009.
Europaparlamentsvalet 2009
Europaparlamentets logo
Område Mall:Landsdata EU EU-27
Valdagar 4 juni 2009 - 7 juni 2009
Mandat 736
Valmanskår 375 miljoner
Valdeltagande data saknas
Valsystem Proportionellt
Föregående 2007
Nästa 2014

Europaparlamentsvalet 2009 kommer att hållas mellan den 4 juni och 7 juni i Europeiska unionens (EU) samtliga medlemsstater,[1] med varierande valdagar på grund av olika lokala sedvanor. Rösterna räknas när vallokalerna har stängts, men resultatet offentliggörs inte förrän samtliga medlemsstater har röstat klart så att resultatet från ett land inte påverkar väljarna i ett annat land där valet fortfarande pågår. Vissa länder planerar att hålla nationella eller lokala val samtidigt som Europaparlamentsvalet. I Estland kommer det att vara möjligt att rösta både via Internet och SMS, vilket gör landet till det första som tillämpar elektronisk röstning i ett Europaparlamentsval.[2][3][4]

Val till Europaparlamentet äger normalt rum var femte år, och valet 2009 kommer att överträffa valet 2004 i antalet röstberättigade eftersom Bulgarien och Rumänien har anslutit unionen sedan dess. Europaparlamentsvalet 2009 blir dessutom världens största transnationella val någonsin med 375 miljoner röstberättigade och det näst största demokratiska valet till ett parlament, efter Indien.

Europaparlamentet beslutade den 17 mars 2009 att satsa totalt 200 miljoner kronor på en kampanj för att få fler medborgare att rösta i valet.[5]

Opinionsundersökningar pekar på att valet 2009 kommer att följa samma trend som tidigare Europaparlamentsval, det vill säga lägre valdeltagande samtidigt som Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater (EPP-ED) kommer att förbli den största partigruppen, dock utan egen majoritet.[6][7]

Innehåll

Bakgrund

Röstberättigande och valdeltagande

I valet 2004 var valdeltagandet rekordlågt med 45 % som röstade.

Alla som är medborgare i något EU-land har rösträtt i val till Europaparlamentet[källa behövs]. Detta gäller även de som är bosatta i ett annat EU-land är sitt hemland, även om dessa måste anmäla sin avsikt att rösta i ett annat land för att förhindra att en medborgare har rösträtt i flera länder samtidigt.

Antalet röstberättigade uppskattas till ungefär 375 miljoner medborgare, vilket gör valet till det största transnationella valet någonsin och det näst största demokratiska valet någonsin. På grund av att Bulgarien och Rumänien blev medlemmar i unionen 1 januari 2007 har antalet röstberättigade ökat markant jämfört med valet 2004. Antalet mandat kommer att minskas ner från 785, som är en tillfällig utökning med anledning av de två nämnda ländernas anslutning till EU, till 736.

Tidigare val har präglats av lågt valdeltagande, en trend som har hållit i sig sedan det första Europaparlamentsvalet 1979. Deltagandet skiljer dock stort mellan olika medlemsstater. Belgien och Luxemburg har till exempel röstplikt, vilket innebär att de har ett valdeltagande som vanligtvis överstiger 90 %. På andra sidan återfinns många av öststaterna, med Slovakien i botten på 17 % i valet 2004.

Lissabonfördraget

Lissabonfördraget kommer inte träda i kraft innan valet.

Ursprungligen avsåg Europeiska rådet att Lissabonfördraget, EU:s nya regelverk, skulle träda i kraft före valet 2009. För att kunna träda i kraft är fördraget dock tvunget att ratificeras, godkännas, i alla medlemsstater. Irland höll, som enda land, en folkomröstning om fördraget och en majoritet röstade nej. Enligt Irlands konstitution är det inte möjligt att ratificera fördraget förrän en folkomröstning hållits med positivt utslag. Därför försenades godkännandet av fördraget. Dessutom har fördraget inte ratificerats fullständigt av Polen, Tjeckien och Tyskland. Om fördraget någonsin träder i kraft kommer detta att ske efter valet.

Lissabonfördraget medför, om det träder i kraft, många ändringar för Europaparlamentet, framför allt kommer det att utvidga dess inflytande vid lagstiftning i de olika medlemsstaterna och ändra mandatfördelningen mellan medlemsstaterna. Det totala antalet mandat skall enligt fördraget vara 751, inklusive talmannen. Parlamentet skall också få medbeslutanderätt inom fler politiska områden och även större makt inom budgetfrågor.

Övervakning av valet

Europaparlamentet har startat upp en egen TV-kanal på Internet för att öka allmänhetens intresse.

Med anledning av det låga valdeltagande som präglat tidigare Europaparlamentsval har fokus inför valet 2009 främst hamnat på att höja valdeltagandet. Flera olika försök görs för att få fler att rösta i valet. Till exempel de nationella Public service-bolagen, EBU och Margot Wallström, kommissionär med ansvar för institutionella frågor och kommunikationsstrategi, samarbetar tillsammans för att göra valet 2009 så intressant som möjligt för allmänheten. Tidigare har skilda traditioner av valvakeövervakning och det faktum att valet äger rum under flera olika dagar gjort det svårt att locka tittare. Mediekonsortiet hoppas på att lyfta valet 2009 till EU-nivån, i hopp om att göra valet mer intressant och lockande för tittarna.[8] Europaparlamentariker påbörjade också ett initiativ i slutet av 2007 för att göra valet mer intresant för väljarna så att valdeltagandet ökar.

Europaparlamentet har beslutat att satsa ungefär 200 miljoner kronor på en kampanj med syfte att höja valdeltagandet.[5] Den 17 september 2008 sjösatte parlamentet också en egen TV-kanal på Internet, som kallas för EuroparlTV.[9] Syftet med kanalerna är att demokratisera och öppna upp parlamentets arbete för allmänheten, och att öka intresset för EU-politik bland allmänheten. På så sätt hoppas förespråkarna för TV-kanalerna att EU-medborgarna ska bli mer delaktiga i EU-politiken och, i förlängningen, även delta i högre grad i Europaparlamentsvalen.[10] Kritiker menar dock, att kanalen istället riskerar att bli ett sätt för EU:s ledare att föra ut propaganda om unionen.[11]

Valrörelsen

Politiska manifest

Klimat och miljö är några av de frågor som står i fokus i valet.

Flera av de europeiska partierna har antagit politiska valmanifest under hösten 2008 och våren 2009 inför Europaparlamentsvalet. Manifesten fokuserar främst på hur den finansiella krisen ska lösas och hur framtida kriser ska förhindras. Även miljö, säkerhet, en gemensam migrationspolitik, demokratisering, en fördjupad gemensam utrikes- och säkerhetspolitik och reformering av EU:s jordbrukspolitik är några av de frågor som tas upp i partiernas valmanifest.

Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiet (ELDR) antog sitt manifest den 31 oktober 2008.[12] Den 29 november 2008 antog Europeiska vänsterpartiet sitt valmanifest.[13] Europeiska socialdemokratiska partiet (PES) och Europeiska gröna partiet (EGP) antog sina manifest i början av 2009.[14][15] Europeiska folkpartiet antog sitt valmanifest den 30 april 2009 under sin kongress i Warszawa.[16][17]

Syftet med de politiska manifesten är bland annat att det ska bli tydligare politiska alternativ på europeisk nivå.

Libertas

Libertas var aktiv i folkomröstningenIrland 2008 och siktar nu på att delta i valet 2009.

Den 11 december 2008, samma dag som Europeiska rådet sammanträdde för att diskutera bland annat Lissabonfördragets framtid, tillkännagav den irländske mångmiljardären Declan Ganley att hans organisation Libertas, som var aktiv i nej-sidan under folkomröstning om Lissabonfördraget på Irland i juni 2008, kommer att ställa upp i Europaparlamentsvalet 2009.[18] Den 3 mars 2009 registrerades den svenska avdelningen av Libertas som ett politiskt parti hos Valmyndigheten.[19] Partiet har även registretats i flera andra EU-länder och väntas ställa upp med mer än hundra kandidater.[20]

Målet för Libertas är att kunna ställa upp i samtliga av EU:s 27 medlemsstater som ett europeiskt parti.[21] Enligt EU:s regelverk måste ett "europeiskt parti" bland annat finnas representerat i folkvalda församlingar i minst en fjärdedel av EU:s medlemsstater (det vill säga i 7 av de 27 medlemsländerna). Libertas uppgav i sin ansökan om status som europeiskt parti att den estniske parlamentarikern Igor Grazin och den bulgariske parlamentarikern Mincho Hristov stödde organisationen, vilket skulle ha inneburit att Libertas uppfyllde kraven för att bli ett europeiskt parti. Grazin och Hristov förnekade dock att de skulle ha stött Libertas.[22] Libertas drog därför tillbaka sin ansökan och gick därmed miste om ungefär 200 000 euro i bidrag.[23] De nuvarande europeiska partierna bedriver sällan någon enhetlig kampanj, utan istället ligger kampanjansvaret på de nationella medlemspartierna.

EU-motståndare

Runt om i Europa finns också partier och politiska grupper som är motståndare till EU och inte vill att EU-parlamentet ska ges demokratisk legitimitet. I Storbritannien finns no2eu som ställer upp i valet, men som kommer låta sina vunna platser stå tomma. I Sverige driver Kommunistiska Partiet en kampanj för valbojkott.

Opinionsundersökningar

Europaparlamentets nuvarande mandatfördelning kommer enligt opinionsundersökningarna inte att förändras särskilt mycket.

En sammanställning av opinionsundersökningar från 19 olika EU-länder under januari och februari månad 2009 pekar åt att de två stora partigrupperna, Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet (PES) och Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater (EPP-ED), behåller majoriteten i parlamentet men försvagas något. Enligt undersökningen skulle EPP-ED gå från 288 till ungefär 265, PES från 217 till ungefär 195 och den liberala gruppen ALDE från 100 till ungefär 95. Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster (GUE/NGL) får enligt undersökningen ungefär 40 mandat och skulle i så fall bli den fjärde största partigruppen. Den nationalistiska gruppen Unionen för nationernas Europa (UEN) och De gröna/Europeiska fria alliansen (De gröna/EFA) skulle få ungefär 35 mandat var, till skillnad från dagens 44 respektive 43. Det är mer osäkert om Oberoende/Demokrati (IND/DEM) kommer att kunna bestå efter valet, men på grund av det låga valdeltagandet som präglat tidigare val finns det möjlighet för mindre partier, som har väljare som är mer röstbenägna, att få fler mandat.[24] Enligt en annan mätning publicerad 7 april 2009 skulle EPP-ED förbli den största partigruppen och tillsammans med PES behålla majoriteten i parlamentet.[25]

Datum
EPP-ED
PES
ALDE
De gröna/EFA
GUE/NGL
UEN
EC (ny)
IND/DEM
NI
2009-02-24[26] &&&&&&&&&&&&0235.&&&&&0235
235
&&&&&&&&&&&&0200.&&&&&0200
200
&&&&&&&&&&&&&090.&&&&&090
90
&&&&&&&&&&&&&035.&&&&&035
35
&&&&&&&&&&&&&040.&&&&&040
40
&&&&&&&&&&&&&025.&&&&&025
25
&&&&&&&&&&&&&040.&&&&&040
40
&&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00
-
&&&&&&&&&&&&&071.&&&&&071
71
2009-04-07[27] &&&&&&&&&&&&0249.&&&&&0249
249
&&&&&&&&&&&&0209.&&&&&0209
209
&&&&&&&&&&&&&087.&&&&&087
87
&&&&&&&&&&&&&039.&&&&&039
39
&&&&&&&&&&&&&048.&&&&&048
48
&&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00
-
&&&&&&&&&&&&&058.&&&&&058
58
&&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00
(17; ej tillräckligt)
&&&&&&&&&&&&&046.&&&&&046
29+17
2009-04-23[28] &&&&&&&&&&&&0251.&&&&&0251
251
&&&&&&&&&&&&0211.&&&&&0211
211
&&&&&&&&&&&&&085.&&&&&085
85
&&&&&&&&&&&&&038.&&&&&038
38
&&&&&&&&&&&&&046.&&&&&046
46
&&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00
-
&&&&&&&&&&&&&064.&&&&&064
64
&&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00
(18; ej tillräckligt)
&&&&&&&&&&&&&047.&&&&&047
29+18
2009-05-07[29] &&&&&&&&&&&&0249.&&&&&0249
249
&&&&&&&&&&&&0211.&&&&&0211
211
&&&&&&&&&&&&&084.&&&&&084
84
&&&&&&&&&&&&&040.&&&&&040
40
&&&&&&&&&&&&&045.&&&&&045
45
&&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00
-
&&&&&&&&&&&&&061.&&&&&061
61
&&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00
(20; ej tillräckligt)
&&&&&&&&&&&&&046.&&&&&046
26+20
2009-05-07[30] &&&&&&&&&&&&0248.&&&&&0248
248
&&&&&&&&&&&&0207.&&&&&0207
207
&&&&&&&&&&&&&088.&&&&&088
88
&&&&&&&&&&&&&042.&&&&&042
42
&&&&&&&&&&&&&044.&&&&&044
44
&&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00
-
&&&&&&&&&&&&&062.&&&&&062
62
&&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00
(19; ej tillräckligt)
&&&&&&&&&&&&&045.&&&&&045
26+19

Valet

Fil:European election poster 09 Lund (2).jpg
En av de tio affischer som tagits fram av Europaparlamentet med syfte att höja valdeltagandet i valet.

Valet äger rum från torsdagen den 4 juni till söndagen den 7 juni. Detta beror på att medlemsstaterna har olika regelverk och tradition om på vilken veckodag val ska hållas.

Valet hålls den 4 juni i Nederländerna och Storbritannien, den 5 juni i Irland, den 6 juni i Cypern, Lettland, Malta och Slovakien samt den 7 juni i Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Litauen, Luxemburg, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tyskland, Ungern och Österrike.[31] Valet i Tjeckien planeras att hållas den 5 juni och den 6 juni medan Italien planerar sitt val till den 6 juni och den 7 juni.[31] Estland är ensamt om att tillåta röstning via Internet och SMS, och blir det första landet att i ett Europaparlamentsval tillåta elektronisk röstning.[2][3][4]

Nationella val eller folkomröstningar planeras att hållas samtidigt i några av medlemsstaterna, bland annat för att höja valdeltagandet i Europaparlamentsvalet. Nationella parlamentsval planeras i Luxemburg medan lokalval planeras i Belgien, Irland, Malta och Storbritannien. Dessutom kommer Danmark att hålla en folkomröstning om sin tronföljd. Om valdeltagandet är så lågt som i Europaparlamentsvalet 2004 i Danmark är det oklart om förslaget till jämställd tronföljd, trots det utbredda stödet bland folket, kommer att kunna antas. Det krävs nämligen att minst 40 % av alla röstberättigade röstar ja för att en ändring av konstitutionen ska kunna träda i kraft.

För att höja valdeltagandet har Europaparlamentet satsat 200 miljoner på en kampanj som är opolitisk, men syftar till att uppmärksamma valet.[5] Parlamentet har tagit fram tio olika teman, så bland annat berör konsument-, energi- och säkerhetsfrågor. Varje medlemsstat får välja fyra av de tio olika teman som sedan används i det egna landet.[32]

Valdeltagandet

Mall:Landsdata Belgien BE Mall:Landsdata Bulgarien BG Mall:Landsdata Cypern CY Mall:Landsdata Danmark DK Mall:Landsdata Estland EE Mall:Landsdata Finland FI Mall:Landsdata Frankrike FR Mall:Landsdata Grekland GR Mall:Landsdata Irland IE Mall:Landsdata Italien IT Mall:Landsdata Lettland LV Mall:Landsdata Litauen LT Mall:Landsdata Luxemburg LU Mall:Landsdata Malta MT
- - - - - - - - - - - - - -
Mall:Landsdata Nederländerna NL Mall:Landsdata Polen PL Mall:Landsdata Portugal PT Mall:Landsdata Rumänien RO Mall:Landsdata Slovakien SK Mall:Landsdata Slovenien SI Mall:Landsdata Spanien ES Mall:Landsdata Storbritannien GB Sverige SE Mall:Landsdata Tjeckien CZ Mall:Landsdata Tyskland DE Mall:Landsdata Ungern HU Mall:Landsdata Österrike AT Mall:Landsdata EU EU
- - - - - - - - - - - - - -

Valresultatet

Det preliminära valresultatet presenteras den 7 juni 2009. Den slutgiltiga mandatfördelningen är dock inte klar förrän vid parlamentets första sammanträde i mitten av juli 2009.

Stat
EPP-ED
PES
ALDE
De gröna/EFA
GUE/NGL
UEN
IND/DEM
NI
Mandat
Valdeltagande
Mall:Landsdata Belgien Belgien 0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?+?+?+?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?+?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?+?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?+?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?
&&&&&&&&&&&&&022.&&&&&022
3,0 %
 ?
Mall:Landsdata Bulgarien Bulgarien 0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?+?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?
&&&&&&&&&&&&&017.&&&&&017
2,3 %
 ?
Mall:Landsdata Cypern Cypern 0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?+?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
&&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06
0,8 %
 ?
Mall:Landsdata Danmark Danmark 0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?+?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
&&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013
1,8 %
 ?
Mall:Landsdata Estland Estland 0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?+?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
&&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06
0,8 %
 ?
Mall:Landsdata Finland Finland 0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?+?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?
&&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013
1,8 %
 ?
Mall:Landsdata Frankrike Frankrike 0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?+?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?
&&&&&&&&&&&&&072.&&&&&072
9,8 %
 ?
Mall:Landsdata Grekland Grekland 0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?+?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
&&&&&&&&&&&&&022.&&&&&022
3,0 %
 ?
Mall:Landsdata Irland Irland 0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
&&&&&&&&&&&&&012.&&&&&012
1,6 %
 ?
Mall:Landsdata Italien Italien 0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?+?+?+?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?+?+?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?+?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?+?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?+?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?
&&&&&&&&&&&&&072.&&&&&072
9,8 %
 ?
Mall:Landsdata Lettland Lettland 0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?+?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
&&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08
1,1 %
 ?
Mall:Landsdata Litauen Litauen 0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?+?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?+?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
&&&&&&&&&&&&&012.&&&&&012
1,6 %
 ?
Mall:Landsdata Luxemburg Luxemburg 0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
&&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06
0,8 %
 ?
Mall:Landsdata Malta Malta 0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
&&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05
0,7 %
 ?
Mall:Landsdata Nederländerna Nederländerna 0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?+?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
&&&&&&&&&&&&&025.&&&&&025
3,4 %
 ?
Mall:Landsdata Polen Polen 0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?+?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?+?+?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?+?+?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?+?+?+?+?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?
&&&&&&&&&&&&&050.&&&&&050
6,8 %
 ?
Mall:Landsdata Portugal Portugal 0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?+?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?+?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
&&&&&&&&&&&&&022.&&&&&022
3,0 %
 ?
Mall:Landsdata Rumänien Rumänien 0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?+?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
&&&&&&&&&&&&&033.&&&&&033
4,5 %
 ?
Mall:Landsdata Slovakien Slovakien 0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?+?+?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?
&&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013
1,8 %
 ?
Mall:Landsdata Slovenien Slovenien 0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?+?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
&&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07
1,0 %
 ?
Mall:Landsdata Spanien Spanien 0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?+?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?+?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?+?+?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
&&&&&&&&&&&&&050.&&&&&050
6,8 %
 ?
Mall:Landsdata Storbritannien Storbritannien 0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?+?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?+?+?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?+?
&&&&&&&&&&&&&072.&&&&&072
9,8 %
 ?
Sverige Sverige 0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?+?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?+?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
&&&&&&&&&&&&&018.&&&&&018
2,4 %
 ?
Mall:Landsdata Tjeckien Tjeckien 0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?+?+?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?
&&&&&&&&&&&&&022.&&&&&022
3,0 %
 ?
Mall:Landsdata Tyskland Tyskland 0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?+?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
&&&&&&&&&&&&&099.&&&&&099
13,5 %
 ?
Mall:Landsdata Ungern Ungern 0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?+?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
&&&&&&&&&&&&&022.&&&&&022
3,0 %
 ?
Mall:Landsdata Österrike Österrike 0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
-
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
?+?+?
&&&&&&&&&&&&&017.&&&&&017
2,3 %
 ?
Mall:Landsdata EU EU 0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
(?,? %)
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
(?,? %)
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
(?,? %)
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
(?,? %)
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
(?,? %)
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
(?,? %)
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
(?,? %)
0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "?"?
(?,? %)
&&&&&&&&&&&&0736.&&&&&0736
100,0 %
?

Efterspel

Partigrupperna

David Cameron har sedan 2005 då han blev partiledare haft som uttalat mål att lämna EPP-ED.

Det nyvalda Europaparlamentet kommer att sammanträda för första gången den 14 juli 2009. Då kommer det även att stå klart ifall några partigrupper har nybildats eller ombildats. Efter valet börjar dessutom ett nytt regelverk för partigrupperna att gälla. Det nya regelverket medför att kraven för att få bilda en partigrupp höjs, vilket innebär att några av dagens partigrupper riskerar att upphöra efter valet. Vissa partier avser också att byta partigrupp. Till exempel väntas Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet (PES) att ombildas för att uppta hela italienska Demokratiska partiet, som varit splittrat mellan PES och ALDE.[33]

Vidare väntas det brittiska konservativa partiet och det tjeckiska Demokratiska medborgarpartiet att lämna Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater (EPP-ED) för att bilda en egen, mer euroskeptisk högergrupp.[34] Det största hindret blir att samla ihop partier från sju olika medlemsstater.[35] Samtidigt avser irländska Fianna Fáil lämna nationalistiska UEN till förmån för liberala ALDE. Den 6 april 2009 meddelade EUDemokraternas partiledare Sören Wibe att det europeiska partiet kan tänka sig att bilda en gemensam partigrupp med Libertas efter Europaparlamentsvalet 2009.[36]

Talmansposten

Graham Watson (ALDE) kampanjar för att bli nästa talman.

Det finns rykten om att de två största partigrupperna i parlamentet, konservativa EPP-ED och socialdemokratiska PES, redan har kommit överens om att dela på talmansposten under kommande mandatperiod, i likhet med parlamentets samtliga tidigare perioder med undantag för två gånger. Den första halvan av den fem år långa mandatperioden kommer polacken Jerzy Buzek från EPP att vara talman (i så fall blir han den första från Östeuropa att besitta posten), medan socialdemokraternas gruppledare Martin Schulz kommer att vara talman under andra halvan mandatperioden.[37]

Under föregående mandatperioder har den socialdemokratiska partigruppen och den konservativa partigruppen samarbetat tillsammans med undantag för perioden 1999 till 2004 då de konservativa istället samarbetade med liberalerna.

Den 7 januari 2009 meddelade Graham Watson, gruppledare för den liberala partigruppen ALDE, att han kommer att kampanja för att bli talman efter valet. Detta är första gången någonsin som någon officiellt kampanjar för att bli Europaparlamentets talman.[38] Silvio Berlusconi och hans parti Frihetens folk (PdL), som väntas få ökat inflytande i partigruppen EPP-ED efter valet, har föreslagit italienaren Mario Mauro som ny talman.[39]

Den nya kommissionens ordförande och ledamöter

José Manuel Durão Barroso har fått stöd från bland annat Gordon Brown och Europeiska folkpartiet för att fortsätta som ordförande men inte från socialdemokraterna.

Enligt Lissabonfördraget, som dock inte har trätt i kraft, ska hänsyn tas till utslagen i Europaparlamentsvalen vid tillsättandet av kommissionens ordförande. Enligt det nuvarande gällande Nicefördraget finns inget sådant formellt krav, men Europaparlamentets godkännande krävs för att ordföranden och dennes kommission ska kunna tillträda efter förslag från rådet. Efter Europaparlamentsvalet 2004 drog denna process för första gången ut på grund av att parlamentet inte ville godkänna det första förslaget till ny kommission, vilket är ett tecken på att parlamentets makt ökat de senaste åren och att parlamentets sammansättning har allt större betydelse för vem som sitter i kommissionen.

Europeiska kommissionens nuvarande ordförande, José Manuel Durão Barroso, har erhållit stöd för en andra mandatperiod av flera tunga politiker. Den nuvarande kommissionens mandatperiod sträcker sig fram till 31 oktober 2009, men kan eventuellt förlängas provisoriskt om inte Lissabonfördraget är på plats. Barroso har bland annat fått stöd för en andra period av Europeiska folkpartiet (EPP) och dess partigrupp Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater (EPP-ED).[40][41]

Därutöver har Storbritanniens premiärminister Gordon Brown, Portugals premiärminister José Sócrates, Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt och Spaniens premiärminister José Luis Rodríguez Zapatero uttalat stöd till Barroso.[40][41][42][43][44] Däremot intog Frankrikes president Nicolas Sarkozy först en mer skeptisk ton,[40] men har senare uttalat sitt stöd för Barroso.[42] Europeiska socialdemokratiska partiet (PES) och dess partigrupp Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet (PES) har dock ställt sig kritiska till Barroso.[45] PES har också krävt att den nya kommissionen åtar sig att reformera utstationeringsdirektivet för att dess Europaparlamentariker ska stödja ett förslag till ny kommission.[46][47] Även Europeiska demokratiska partiet (EDP) och Europeiska gröna partiet (EGP) har krävt att Barroso byts ut. EDP har föreslagit att Belgiens tidigare premiärminister Guy Verhofstadt eller Italiens tidigare kommissionär Mario Monti istället blir ordförande.[48]

Det är mer oklart vem som kommer att besitta kommissionens övriga poster. Sex av de nuvarande ledamöterna, Viviane Reding (Luxemburg, informationssamhälle och medier, EPP), Louis Michel (Belgien, utveckling och humanitärt bistånd, ELDR), Janez Potočnik (Slovenien, vetenskap och forskning, partilös), Danuta Hübner (Polen, regionalpolitik, EPP), Ján Figeľ (Slovakien, utbildning, kultur och ungdom, EPP) och Meglena Kuneva[49] (Bulgarien, konsumentskydd, ELDR) ställer upp i parlamentsvalet som kandidater. Det är dock oklart om de kommer att välja att sitta i parlamentet istället för i kommissionen om de blir invalda. De får nämligen inte sitta på dubbla mandat. Flera av de andra kommissionärerna kommer troligtvis att bytas ut när den nya kommissionen utses under hösten 2009, bland annat på grund av regeringsskifte i respektive hemland sedan 2004.

Se även

Källor

 1. ”Sessionsöversikten 19-22 maj 2008, Strasbourg”. Europaparlamentet. http://www.europarl.europa.eu/news/expert.save/briefing_page/28222-140-05-21-20080430BRI28007-19-05-2008-2008/default_sv.htm. Läst 2008-08-30. 
 2. 2,0 2,1 ”European Parliament Election Act” (på engelska) (PDF). Estlands valmyndighet. s. 24. http://www.vvk.ee/ep09/public/documents/EPestonia_eng.pdf. Läst 2009-04-22. 
 3. 3,0 3,1 ”M vill locka fler att EU-rösta med sms”. Svenska Dagbladet. 2009-04-21. http://www.svd.se/nyheter/politik/euvalet2009/artikel_2775979.svd. Läst 2009-04-22. 
 4. 4,0 4,1 ”Estonian man casts first online vote in EU history” (på engelska). EUobserver. 2009-05-28. http://euobserver.com/9/28204. Läst 2009-05-28. 
 5. 5,0 5,1 5,2 ”200 miljoner till EU-valskampanj”. Sveriges Television. 2009-03-17. http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=1483545&from=rss. Läst 2009-03-17. 
 6. ”EU elections heading for record low turnout” (på engelska). EUobserver. 2009-04-14. http://euobserver.com/9/27942. Läst 2009-04-16. 
 7. ”Predicting the composition of the new European Parliament” (på engelska). Predict09.eu. http://www.predict09.eu/default/en-us.aspx. Läst 2009-04-16. 
 8. ”EU wants to dress up 2009 elections on TV”. EU Observer. http://euobserver.com/9/23566. Läst 2007-02-26. 
 9. ”EuroparlTV är här!”. Europaparlamentet. 2008-09-18. http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/039-37237-350-12-51-906-20080911STO36948-2008-15-12-2008/default_sv.htm. Läst 200-09-19. 
 10. ”Premiär för Europaparlamentets webbteve”. Europaparlamentet. 2008-09-17. http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/008-37500-259-09-38-901-20080917IPR37499-15-09-2008-2008-false/default_sv.htm. Läst 200-09-19. 
 11. ”EU startar tv-kanal”. Dagens Nyheter. 2008-09-18. http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=829919. Läst 200-09-19. 
 12. ”European Liberals’ top 15 for EP elections; ELDR Manifesto” (på engelska) (PDF). ELDR. 2009-10-31. http://www.eldr.eu/pdf/manifeste/eldr-manifeste-electoral-en.pdf. Läst 2009-04-29. 
 13. ”Together for Change in Europe” (på engelska) (PDF). PEL. 2008-11-29. http://www.european-left.org/fileadmin/downloads/Electoral_Platform/Platform_en.pdf. Läst 2009-04-29. 
 14. [http://elections2009.pes.org/files/u1/ESP_Manifest_origLow.pdf ”Valmanifest för ESP”] (PDF). PES. Januari 2009. http://elections2009.pes.org/files/u1/ESP_Manifest_origLow.pdf. Läst 2009-04-29. 
 15. ”A Green New Deal for Europe” (på engelska). EGP. 2009-01-14. http://europeangreens.eu/menu/egp-manifesto/. Läst 2009-04-29. 
 16. ”Poland eyes EU parliament top job at conservative pow-wow” (på engelska). EUobserver. 2009-04-29. http://euobserver.com/9/28027. Läst 2009-04-29. 
 17. ”Strong for the People EPP Manifesto – European Elections 2009” (på engelska) (PDF). EPP. 2009-04-30. http://www.eppwarsaw2009.eu/images/dbimages/docs/en-epp-manifesto-european-elections-final_copy_3.pdf. Läst 2009-04-30. 
 18. ”LIBERTAS LAUNCHES PAN-EUROPEAN CAMPAIGN FOR 2009 PARLIAMENT ELECTIONS” (på engelska). Libertas. 2008-12-11. http://www.libertas.eu/news/64-news/161-libertas-launches-pan-european-campaign-for-2009-parliament-elections?83bb3bd4682129c02c1b533ffb5bf95d=a57c9c12b20c19520a82ef466a9ae4cc. Läst 2008-12-13. 
 19. ”Libertas Sverige blir ett registrerat parti”. Libertas Sverige. 2009-03-03. http://www.libertas.eu/sweden/187-libertas-sverige-blir-ett-registrerat-parti. Läst 2009-03-03. 
 20. ”Libertas expects to field 100 candidates for European elections” (på engelska). EUobserver. 2009-03-20. http://euobserver.com/9/27809. Läst 2009-03-20. 
 21. ”Irsk nej-konge lancerer europæisk parti” (på danska). Politiken. 2008-12-11. http://politiken.dk/politik/article611806.ece. Läst 2008-12-13. 
 22. ”Libertas 'founding member' denies affiliation” (på engelska). EurActiv.com. 2009-02-05. http://euractiv.com/en/future-eu/libertas-founding-member-denies-affiliation/article-179188. Läst 2009-02-05. 
 23. ”Libertas cries foul after losing European party status” (på engelska). EUbusiness. 2009-02-19. http://www.eubusiness.com/news-eu/1235038622.9. Läst 2009-02-19. 
 24. ”Big groups to retain power in EU parliament” (på engelska). EUobserver. 2009-02-24. http://euobserver.com/9/27664. Läst 2009-02-24. 
 25. ”Centre-left not set for major gains in EU poll” (på engelska). EUobserver. 2009-04-07. http://euobserver.com/9/27926. Läst 2009-04-07. 
 26. ”Big groups to retain power in EU parliament” (på engelska). EUobserver. 2009-02-24. http://euobserver.com/9/27664. Läst 2009-02-24. 
 27. ”Centre-left not set for major gains in EU poll” (på engelska). EUobserver. 2009-04-07. http://euobserver.com/9/27926. Läst 2009-04-07. 
 28. ”Centre-left not set for major gains in EU poll” (på engelska). EUobserver. 2009-04-23. http://euobserver.com/9/27926. Läst 2009-04-28. 
 29. ”Predicting the composition of the new European Parliament” (på engelska). Predict 09.eu. 2009-05-07. http://www.predict09.eu/default/en-us.aspx. Läst 2009-05-07. 
 30. ”Predicting the composition of the new European Parliament” (på engelska). Predict 09.eu. 2009-05-21. http://www.predict09.eu/default/en-us.aspx. Läst 2009-05-21. 
 31. 31,0 31,1 ”Interaktiv EU-karta”. Europaparlamentet. http://www.europarl.europa.eu/elections2009/countries/default.htm;jsessionid=28FBBE9D4580B5FA58642A59B8D39618.node1?language=SV. Läst 2009-02-06. 
 32. ”EU parliament to run glitzy campaign for June elections”. EUobserver. 2009-03-17. http://euobserver.com/883/27787. Läst 2009-04-08. 
 33. ”Socialist group to change name after EU elections” (på engelska). EurActiv.com. 2009-05-13. http://www.euractiv.com/en/eu-elections/socialist-group-change-name-eu-elections/article-182251. Läst 2009-05-13. 
 34. ”PM Topolánek speaks at Tory conference” (på engelska). Radio Prague. 2008-09-29. http://www.radio.cz/en/news/108774. Läst 200-09-29. 
 35. ”The Tories and their EU allies”. BBC News. 2006-07-11. http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/4665818.stm. Läst 2008-09-29. 
 36. ”EU Democrats mull new Parliament group with Libertas”. EurActiv.com. 2009-04-06. http://www.euractiv.com/en/eu-elections/eu-democrats-mull-new-parliament-group-libertas/article-181029. Läst 2009-04-06. 
 37. Next EP president to be a Pole?
 38. ”Graham Watson launches bid to be next EP President” (på engelska). ALDE. 2009-01-07. http://www.alde.eu/en/details/news/graham-watson-launches-bid-to-be-next-ep-president/. Läst 2009-01-07. 
 39. ”Allt mäktigare Berlusconi vänder blicken mot Europa”. Dagens Nyheter. http://dn.se/nyheter/varlden/allt-maktigare-berlusconi-vander-blicken-mot-europa-1.842182. Läst 2009-04-14. 
 40. 40,0 40,1 40,2 ”Centre-right backs Barroso for second term” (på engelska). EUobserver. 2009-03-19. http://euobserver.com/9/27812. Läst 2009-03-20. 
 41. 41,0 41,1 ”Barroso well placed for second term as EC chief” (på engelska). EUbusiness. 2009-03-18. http://www.eubusiness.com/news-eu/1237391229.13. Läst 2009-03-20. 
 42. 42,0 42,1 ”EU's Barroso says he has Sarkozy's support to stay” (på engelska). EUobserver. 2009-04-24. http://www.eubusiness.com/news-eu/1240563721.51. Läst 2009-04-25. 
 43. ”Reinfeldt vill se Barroso omvald”. Svenska Dagbladet. 2009-04-25. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2797949.svd. Läst 2009-04-25. 
 44. ”German Social Democrats pave way for Barroso II” (på engelska). EurActiv.com. 2009-05-28. http://www.euractiv.com/en/opinion/german-social-democrats-pave-way-barroso-ii/article-182702. Läst 2009-05-28. 
 45. ”EU Socialists disagree with early choice of commission chief” (på engelska). EUobserver. 2009-03-30. http://euobserver.com/843/27868. Läst 2009-04-14. 
 46. ”Europapolitiker hotar fälla ny EU-kommission”. Europaportalen. 2009-02-19. http://www.europaportalen.se/index.php?newsID=39139&page=4001&more=1. Läst 2009-04-14. 
 47. ”EU left to back Barroso under social agenda” (på engelska). EUobserver. 2009-05-05. http://euobserver.com/9/28067. Läst 2009-05-06. 
 48. ”Liberals, Greens try to woo Socialists away from EU parliament right” (på engelska). EUobserver. 2009-05-13. http://euobserver.com/9/28115. Läst 2009-05-13. 
 49. ”Kuneva to lead Liberal list in Bulgaria” (på engelska). EurActiv.com. 2009-04-27. http://www.euractiv.com/en/eu-elections/kuneva-lead-liberal-list-bulgaria/article-181673. Läst 2009-04-27. 

Externa länkar


Europeiska unionens flagga EU-portalen — metasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.
Personliga verktyg