Folkomröstning

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Denna artikel handlar om folkomröstningar i ett globalt perspektiv. Se även folkomröstningar i Sverige.

Folkomröstning, i vissa länder ofta benämnt plebiscit eller referendum, är ett instrument som politiker på nationell, regional eller lokal nivå kan använda för att rådfråga väljarna i speciella frågor. Det kan också väckas på initiativ av medborgarna i så kallat medborgarinitiativ.

Referendum, annat ord för folkomröstning som beslutats av en lagstiftande församling. I vissa länder, exempelvis USA skiljer man på referendum och initiative, där det sistnämnda utlyses på initiativ av medborgarna.

Innehåll

Folkomröstningar i Sverige

Vista-xmag.png Detta avsnitt är en sammanfattning av Folkomröstningar i Sverige

Folkomröstning i Sverige regleras i regeringsformen (8 kap. 4 §). Kommunala och landstingskommunala folkomröstningar regleras i kommunallagen (5 kap. 23 §). Sedan 1994 gäller i Sverige att minst fem procent av de röstberättigade i kommun respektive landstingskommun kan begära folkomröstning. Om kommunfullmäktige respektive landstingsfullmäktige godkänner initiativet, så genomförs folkomröstningen.

Folkomröstningar i Sverige är bara rådgivande, politikerna kan fatta ett beslut som strider mot valresultatet, se exempelvis folkomröstningen om högertrafik. I en typ av fall är dock en svensk folkomröstning beslutande: om frågan gäller en grundlagsändring och folkomröstningen hålls i samband med ett riksdagsval, så är ett nej i folkomröstningen bindande. Någon beslutande folkomröstning har ännu aldrig hållits.

Valmyndigheten är den myndighet som ansvarar för planeringen och genomförandet av folkomröstning.

Nationella folkomröstningar i Danmark

Nationella folkomröstningar i Frankrike

  • Folkomröstning om Konstitutionen i Frankrike 1958
  • Folkomröstning om Maastrichtfördraget i Frankrike 1992
  • Folkomröstningen om EU:s konstitution 2005

Nationella folkomröstningar i Nederländerna

  • Folkomröstningen om EU:s konstitution 2005

Se även

Externa länkar

Personliga verktyg