Lista över Sveriges konsultativa statsråd

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Enligt 1809 års regeringsform i dess ursprungliga lydelse bestod statsrådet (numera kallat regeringen) av två statsministrar, en för justitieärendena och en för utrikesärendena, en hovkansler, sex statsråd (motsvarande de senare s.k. konsultativa statsråden). Häri skedde 1840 genom den s.k. departementalstyrelsens införande den förändringen, att fem statsråd med bibehållande av statsrådstiteln blev föredragande departementschefer (liksom justitie- och utrikesstatsministrarna), hovkanslers- och statssekreterarämbetena avskaffades och de sex statsråden utan portfölj reducerades till tre (de s.k. konsultativa).

Härtill lades 1900 ett statsråd som chef för Jordbruksdepartementet, så att statsrådet nu enligt RF bestod av 8 departementschefer och 3 konsultativa statsråd (summa 11 led.), kunnande statsministern vara antingen en av departementscheferna eller ett av de konsultativa statsråden.

År 1941 utökades antalet konsultativa statsråd och kunde nu vara 3-6 stycken, varav statsministern normalt var en. Av dessa skulle minst två vara sk granskningskonsulter eller "juristkonsulter".

I och med 1974 års regeringsform avskaffades institutionen konsultativa statsråd, och uttrycket används numera inte alls. Nuvarande lydelse av 7 kap i regeringsformen, vilket har rubriken "regeringsarbetet", likställer istället alla statsråd utom statsministern:

1 § För beredning av regeringsärenden skall finnas ett regeringskansli. I detta ingår departement för skilda verksamhetsgrenar. Regeringen fördelar ärendena mellan departementen. Statsministern utser bland statsråden chefer för departementen.

Lista över Sveriges statsråd 1809-40, konsultativa statsråd 1840-1974 och statsråd utan departementschefsposter 1974-

Innehåll

Statsråd 1809-40

Konsultativa statsråd 1840-1974

1800-talet

1900-talet

Statsråd utan departementschefsposter 1974-

1900-talet

2000-talet

Personliga verktyg