E6

Från Rilpedia

(Omdirigerad från Europaväg 6)
Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Denna artikel handlar om Europaväg 6. E6 kan även vara en serie resistorer.

E 6
Blank map of Europe cropped - E6.svg

E6 eller Europaväg 6 är en Europaväg som börjar i Kirkenes i Norge och slutar i Trelleborg i Sverige.

Innehåll

Sträckning

E6 vid Tømmernes mellan Narvik och Fauske.
E6 vid Saltfjellet norr om Mo i Rana. Järnvägen går bredvid E6 över kalfjället.
Europaväg 6 södergående norr om Oppdal, Norge.
Nya Svinesundsbron, gräns mellan Norge och Sverige.
Motorväg E6/E20 utanför Varberg


Fel vid skapande av miniatyrbild: convert: delegate failed `"rsvg-convert" -o "%o" "%i"' @ error/delegate.c/InvokeDelegate/1065.
convert: unable to open image `/tmp/magick-cUzktaFu': No such file or directory @ error/blob.c/OpenBlob/2641.
convert: unable to load module `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/ImageMagick-6.7.7/modules-Q16/coders/svg.la': file not found @ error/module.c/OpenModule/1285.
convert: unable to open file `/tmp/magick-cUzktaFu': No such file or directory @ error/constitute.c/ReadImage/583.
Wikimedia Commons har media som rör E6.

Kirkenes - Karasjok - Alta - Narvik - Fauske - Mo i Rana - Trondheim - Dombås - Lillehammer - Hamar - Oslo - (gräns Norge-Sverige) - Strömstad - Uddevalla - Kungälv - Göteborg - Kungsbacka - Varberg - Falkenberg - Halmstad - Laholm - Ängelholm - Helsingborg - Landskrona - Malmö - Trelleborg

E6 är 3120 km lång varav 490 km i Sverige och 2630 km i Norge. Det är den längsta vägen i Norge, samt den längsta vägen inom ett land i Europa utom Ryssland.

Norge

Huvudartikel: E6 (Norge)

E6 är Norges pulsåder inom landet och mot övriga Europa. Längden är 11 mil Svinesund-Oslo, 53 mil Oslo-Trondheim, 91 mil Trondheim-Narvik och 108 mil Narvik-Kirkenes, summa 263 mil. Mer än hälften är norr om polcirkeln.

Vägen korsar E18 utanför Oslo, korsar E136, E39 och E14 i mellersta Norge, korsar E12, E10 och E8 i Nordnorge. I Finnmark i nordöst berör den E69, E75 och E105. I Norge är E6 i huvudsak tvåfilig (en körbana). Dock är sträckan mellan Svinesund och södra Oslo motorväg. Även sträckan mellan norra Oslo och Gardermoen är motorväg. Sträcken genom Oslo er fyr/sex-fälts landsväg. Utbyggnad av sträckan förbi Oslo till motorväg pågår, klar 2009[uppdatering behövs]. När hela sträckan är utbyggd, kommer det att vara sammanhängande motorväg mellan Trelleborg och Hamar (en bit i Oslo förblir korsningsfri fyrfältsväg, men inte skyltad motorväg). Sträckan mellan Gardermoen och Ringebu är motortrafikled, inte motorväg, dock planeras utbyggnad av stora delar av den sträckan, kortare bitar klara redan 2009[uppdatering behövs] och till Hamar 2013.

E6 har 59 tunnlar inom Norge, de flesta i Nordland fylke. En del av tunnlarna byggdes av krigsfångar under andra världskriget som en del i ett större projekt att bygga en järnväg från Trondheim och norrut till Narvik. Längs hela E6 sträckning finns det kvar en enda färjeförbindelse vilka förr var betydligt fler. Färjan går mellan orterna Bognes och Skarberget (som ligger mellan Fauske och Narvik i Norge). Alternativ färjrutt: Drag - Kjøpsvik. E6 går över kalfjället på några ställen i Norge, och är känslig för snöstormar på vintern på dessa ställen. Se Externa länkar för en trafikrapport (på norska).

På Saltfjället korsar E6 polcirkeln. Där finns även ett polcirkelscentrum med restaurang. På Saltfjället och även vissa andra fjällövergångar ligger stora fläckar av snö kvar långt in på sommaren på promenadavstånd från E6.

Sverige

Huvudartikel: E6 (Sverige)

Större delen av E6 i Sverige är motorväg.

E6 korsar riksgränsen på Svinesundsbron, som med de tillhörande motorvägsdelarna på var sida om fjorden är belagd med avgift. Detta är den enda sträcka i Sverige tillsammans med Öresundsbron som är avgiftsbelagd. Från Hogdal nordost om Strömstad till Rabbalshede är vägen tvåfältig landsväg. Sträckan Rabbalshede-Håby är motorväg, men egentligen byggd som fyrfältsväg, och saknar därför bland annat vägrenar.

Från Rabbalshede är E6 motorväg oavbrutet till Vellinge. Motorvägsutbyggnaden genom Bohuslän har skett i etapper norrut. Vid Olskroksmotet söder om Tingstadstunneln ansluter E20, som sedan kommer att följa E6 till trafikplats Petersborg i Malmö. Detta är den längsta sträcka i Sverige två Europavägar följs åt. Vid Varberg ändrar landskapet karaktär från att mestadels ha gått genom skogar och mer kuperad terräng till att gå genom öppet landskap och relativt platt terräng.

Norr om Helsingborg ligger Trafikplats Kropp, där E4 från Stockholm och Jönköping ansluter för att gå tillsammans med E6/E20 förbi Helsingborg. Vid trafikplats Kronetorp i nordöstra Malmö ansluter E22, som tillsammans med E6 och E20 följer Yttre Ringvägen i en båge runt Malmös sydöstra delar. E20 fortsätter vid trafikplats Petersborg rakt fram över Öresundsbron, medan E6 och E22 svänger av söderut till Vellinge, där motorvägen slutar, och Trelleborg. E6 har sin sydliga ände vid hamnen i Trelleborg. Färjelinjen till Sassnitz skyltas både E6 och E22 varav egentligen bara E22 är korrekt. Det beror på att E4 och E6 räknas i Sverige som om det var före 1985, då det gamla europavägssystemet gällde. Skillnaden inom Sverige gäller bara färjorna, som inte borde skyltas E4 och E6.

I Sverige skyltas vägen från söder till norr: Malmö-Göteborg-Oslo. Från norr till söder: Göteborg-Malmö-Trelleborg-Sassnitz.

Korsande vägar

E6 ansluter till följande europavägar:

   

Se E6 (Sverige) för anslutande numrerade vägar inom Sverige.

Korsande järnvägar

————————— Inom Sverige ————————— — Inom Norge —
       

Samtliga järnvägar inom Sverige och Norge korsar planskilt. I Sverige var det så också före 1990-talets stora motorvägsutbyggnader, utom på en plats, Viskadalsbanan. Då fanns också klart fler korsningar. I Norge togs den sista plankorsningen vid Røra i Nord-Trøndelag fylke bort 2005.

Alternativa vägar

På sträckan Trelleborg-Oslo finns inga parallella vägar som är likvärdiga eller bättre att köra om man vill resa mellan en ort längs vägen till en annan. Vill man resa till orter norr om Oslo finns dock sådana.

  • Oslo - Lillehammer: väg 4 via Gjøvik, 11 km kortare.
  • Oslo - Trondheim: väg 3, 39 km kortare.
  • Oslo - Alta: väg 3/25/311/småväg/E45/93 via Särna-Östersund, 140 km kortare.
  • Göteborg - Alta: väg E45/310/296/E45/93, via Mora-Östersund, 220 km kortare.
  • Trelleborg - Kirkenes: väg E6/E4/50/68/E4/E8/E75/971/893, via Örebro-Haparanda, 820 km kortare.
  • Alta - Kirkenes 93/92/971/893/E6, 110 km kortare, via Finland.

Motorväg

Följande sträckor längs E6 i Sverige är utbyggda till motorväg:

I Norge är följande sträckor motorväg:

I en del kartböcker är fler sträckor i Norge motorväg, men det stämmer inte, de är motortrafikleder.

Senast 2012 beräknas hela E6 i Sverige vara utbyggd till motorväg, utom sträckan inne i Trelleborg, vilket blir 476 km. Luckan mellan Vinterbro-Assurtjern kommer att bli motorväg 2009. En bit i Oslo är korsningsfri fyrfältsväg, men inte skyltad motorväg. Det finns planer på mer norr om Jessheim. År 2013 planeras det vara motorväg Trelleborg-Hamar, 675 km, undantaget luckan i Oslo.

Planer

De planer som finns för utbyggnad av E6 i Sverige gäller samtliga motorvägsbyggen. Se E6 (Sverige) om dem. År 2009-12[uppdatering behövs] beräknas hela E6 i Sverige vara utbyggd till motorväg. För Norges del kommer kvarvarande sträckor från gränsen till Klemetsrud i södra Oslo att bli motorväg senast 2009[uppdatering behövs][1][2]. Sträckan Jessheim - Kolomoen byggas som motorväg, klar 2013. Kolomoen-Biri efter 2015 och Biri-Øyer senare.[uppdatering behövs][3]. Längre norrut finns planer på motortrafikleder i Gudbrandsdalen, Motorvägar i Trondheimsområdet, och ett fåtal nya vägsträckor i övrigt.

Historik

Minnesmärke vid Ingetorps sjö för den väg som senare blev Riksväg 2

Namnet/numret E6 infördes i Sverige 1962 och i Norge juni 1965. Då hade Europaväg 6 sträckningen Rom - Bologna - München - Berlin - Trelleborg - Oslo - Stjørdal. Norr därom hade vägen för dålig standard, bland annat förekom grusvägar, och fick heta norska riksväg 6. Före 1962 hette vägen inom Sverige rikstvåan. I Norge hette den söder om Oslo väg 1 och norr om Oslo väg 50.

E6 förlängdes till Nordkjosbotn juli 1969 och till Kirkenes 1983 [4]. Sista delen av E6 som fortfarande var grusväg, runt Bygøyfjord i Finnmark, asfalterades så sent som år 1986.

1983 beslutade UNECE reformera systemet helt, och vägen Helsingborg-Oslo-Olderfjord blev en del av E45. 1985 blev större delen av vägen i stället en del av E47, som då utgick ifrån Nordkap, och Europaväg 06 fick sträckningen Olderfjord - Kirkenes. Det nya systemet skyltades från 1985 i de flesta länder, men inte alls i Sverige eller Norge. Efter en förhandling mellan UNECE och de svenska och norska regeringarna, som inte ville skylta om hela denna sträcka, så förlängdes E06 från Olderfjord till Trelleborg 1990, och E47 fick Helsingborg som sin norra slutpunkt (som dock inte skyltas i Sverige). Sträckan Olderfjord-Nordkap fick numret E69. E4 återställdes också till gammal sträckning inom Sverige, medan Sverige och Norge accepterade att skylta de övriga nya europavägarna. Till saken hör att UNECE, en del av FN, inte är överstatlig som EU är, och inte kan tvinga länder till något. Det var givetvis ett problem för dem att de två länder som skyltat europavägarna bäst, vägrade anta det nya systemet.

Kuriosa

Gamla Svinesundsbron är den bro i Sverige som har högst segelfri höjd (58 meter), vilket är en meter högre än Öresundsbron. Gamla Svinesundsbron är även högre än den nya Svinesundsbron då denna har en segelfri höjd på 55 meter. Den längsta bron på E6 är Uddevallabron med 1712 m. Den längsta tunneln är Korgfjelltunneln.

Se även

Externa länkar

Referenser

  1. http://www.vegvesen.no/region_ost/prosjekter/e6-syd/index.stm
  2. http://www.vegvesen.no/region_ost/prosjekter/ostfoldpk/E6/parsellene.stm
  3. http://www.vegvesen.no/region_ost/prosjekter/e6_gardermoen-biri/index.stm
  4. ”Trondheim-Mosjøen-Kirkenes”. http://www.geoweb.no/veibok/docs/ruter/route081.pdf. Läst 2006-07-27. 


Personliga verktyg