1 Mos 1:5

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

(Dag 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6) | 1 Världens skapelse | 3 Ljuset | 6 Fästet | 9 Torrt land | 11 Växter | 14 Solen månen och planeterna | 16 Stjärnorna | 20 Vattendjur och fåglar | 24 Landdjur | 26 Människan
1917
5: Och Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Och det vart afton, och det vart morgon, den första dagen.
 
KJV
 5: And God called the light Day, and the darkness he called Night. And the evening and the morning were the first day.
PR33-38
5: Ja Jumala kutsui valkeuden päiväksi, ja pimeyden hän kutsui yöksi. Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, ensimmäinen päivä.
 

Earth_within_a_24_hour_clock.gif

Första dagen - Gud skapar universum (materia, tid och rum) ur intet. Ljus och planeten jorden skapas, helt täckt av vatten (se även Skapelsedagarna).

  • första dagen - Dag och natt (ett dygn) uppstår genom jordens rotation mot en ljuskälla.
    En ljuskälla fanns (Gud hade redan sagt "varde ljus") även om solen skapades senare. Se även planetrörelser i vers 1 Mos 1:14. Grundtexten talar om vanliga "jordiska" 24-timmars dygn ('yowm').
  • Ljuset - först på fjärde dagen (vers 14) skapas solen och planeterna. Versen talar inte om ljuskällans slag.

In English

The first day, God creates the universe (matter, time and space) out of nothing. Light and planet earth is created, entirely covered with (or consisting of) water. See also Days of creation.

  • first day - the time unit for a (twenty four hour) regular day is determined by the rotation of the earth against a source of light.

The source text talks about regular twenty four hour days ('yowm'). A source of light is present (since God had already commanded "let there be light") although the sun was created later. See also the movements of the planets in Genesis 1:14.

  • Light - not until the fourth day (verse 14) the sun and the planets were created. In this verse it is not specified what kind the source of light was.
Personliga verktyg