1 Mos 1:16

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

(Dag 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6) | 1 Världens skapelse | 3 Ljuset | 6 Fästet | 9 Torrt land | 11 Växter | 14 Solen månen och planeterna | 16 Stjärnorna | 20 Vattendjur och fåglar | 24 Landdjur | 26 Människan
1917
16: Gud gjorde de två stora ljusen, det större ljuset till att råda över dagen, och det mindre ljuset till att råda över natten, så ock stjärnorna.
 
KJV
 16: And God made two great lights; the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night: he made the stars also.
PR33-38
16: Jumala teki kaksi suurta valoa, suuremman valon hallitsemaan päivää ja pienemmän valon hallitsemaan yötä, sekä tähdet.
 

Fjärde dagen - Gud skapar solen, månen och stjärnorna (dvs det materiella universum utanför jorden). Se även Skapelsedagarna.

  • de två stora ljusen - solen och månen. Månen behöver finnas i jordens närhet för att sätta havsvattnen i rörelse (ebb och flod) genom sin dragningskraft. Härmed kan marint liv existera i havet.
  • Perfekt avstånd till Månen - Om avståndet mellan jorden och månen vore mindre skulle flod (ebb/flod) resultera i kontinentala översvämmningar, och om avståndet vore större skulle ebb bli så svagt att det marina livet i havet skulle stagnera. Avstånddet mellan jorden och månen är 384.400 km (38 tusen 440 mil).
Personliga verktyg