Skapelsedagarna

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia artikel
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Bibeln uppger att "...på sex dagar gjorde HERREN himmelen och jorden och havet och allt vad i dem är" 2 Mos 20:11. Grundtexten talar om helt vanliga 24-timmar dagar ('yowm').

Adam vid skapelsen, av Michelangelo

Innehåll

Naturligt och onaturligt

Att Gud skapade himmel och jord kan verka "onaturligt" för en modern människa, men det finns flera problem med att kalla en sådan tanke för "onaturlig". Innan naturlagarna uppkommit fanns t.ex. ännu inte det vi nu kallar för "naturligt"! Därför är det inte särskilt "naturligt" att tänka sig att jorden och livet skulle ha blivit till av sig själv, genom "naturliga processer"¨, innan några "naturliga" lagar och principer ännu fanns.

Miljoner år - en mänsklig tanke

En vanlig missuppfattning är att skapelseberättelsens dagar skall tolkas symboliskt som långa tidsperioder. Men grundtexten talar om helt vanliga "jordiska" dygn ('yowm') och klartexten ger oss därför inte frihet att tolka det annorlunda. Exempel på andra verser som visar att det talar om "vanliga dagar" (yowm):

  • 2 Mos 18:13 - "Dagen {'yowm'} därefter satte Mose sig för att döma folket, ..."
  • 3 Mos 6:20 - "...det offer som Aron och hans söner skola offra åt HERREN på den dag {'yowm'}..."
  • 4 Mos 9:15 - "Och på den dag {'yowm'} då tabernaklet sattes upp övertäckte molnskyn tabernaklet,..."
  • 5 Mos 16:4 - "...slaktar om aftonen på den första dagen {'yowm'} skall intet kött lämnas..."

Läs mer om Judisk dag i separat artikel.

Skapelsedagarna

I vers fjorton skapas solen. Det är dock inte solen som definierar dag och natt, jordens rotation avgör vilken sida av jorden som utsätts för ljus. Från dag tre (3) fanns solen som kunde sända sitt ljus till jorden, före dag tre var ljuskällan av annat slag (se vers 3). Skapelsedagarna:

Skapelsedagarna
Bibelverser Dag Text
1 Mos 1:5 Dag 1 Och Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Och det vart afton, och det vart morgon, den första dagen.
1 Mos 1:3 Ljus Och Gud sade: "Varde ljus"; och det vart ljus.
1 Mos 1:8 Dag 2 Och Gud kallade fästet himmel. Och det vart afton, och det vart morgon, den andra dagen.
1 Mos 1:13 Dag 3 Och det vart afton, och det vart morgon, den tredje dagen.
1 Mos 1:14 Solsystemet Och Gud sade: "Varde på himmelens fäste ljus som skilja dagen från natten, och vare de till tecken och till att utmärka särskilda tider, dagar och år,
1 Mos 1:19 Dag 4 Och det vart afton, och det vart morgon, den fjärde dagen.
1 Mos 1:23 Dag 5 Och det vart afton, och det vart morgon, den femte dagen.
1 Mos 1:31 Dag 6 Och Gud såg på allt som han hade gjort, och se, det var mycket gott. Och det vart afton, och det vart morgon, den sjätte dagen.
1 Mos 2:1 Dag 7 Och Gud fullbordade på sjunde dagen det verk som han hade gjort; och han vilade på sjunde dagen från allt det verk som han hade gjort.

Tusen år för Gud

En del hänvisar till Ps 30:4 och 1 Petr 3:8 där det sägs att "en dag är för Herren såsom tusen år, och tusen år såsom en dag". Argumentet håller dock inte logiskt eftersom:

  • Perspektivet - Perspektivet är Herrens och inte människans ("en dag är för Herren...").
  • Storleksordningen - Tusen år tillhör en helt annan och mindre storleksordning än miljoner år. En miljon är tusen gånger mer än tusen (1.000 x 1.000 = 1.000.000)!

En vanlig anledning till att man vill 'förlänga' dagarnas faktiska längd är att man vill anpassa Bibelns budskap till föreställningen att jorden är mycket gammal, och att livet på jorden har utvecklats under lång tid. Men Bibeln själv är en historisk källa, och Bibelns budskap är det rakt motsatta, även i klartexten. Faktum är att hela Bibeln är rakt igenom konsekvent i sitt budskap om en ung jord samt skapelsens princip. Bibels egen klartext gör aldrig en antydan till förmån för steg-för-steg utveckling.

Relaterade artiklar

Versinfo:Judisk dag - afton

Personliga verktyg