1 Mos 1:14

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

(Dag 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6) | 1 Världens skapelse | 3 Ljuset | 6 Fästet | 9 Torrt land | 11 Växter | 14 Solen månen och planeterna | 16 Stjärnorna | 20 Vattendjur och fåglar | 24 Landdjur | 26 Människan
1917
14: Och Gud sade: "Varde på himmelens fäste ljus som skilja dagen från natten, och vare de till tecken och till att utmärka särskilda tider, dagar och år,
 
KJV
 14: And God said, Let there be lights in the firmament of the heaven to divide the day from the night; and let them be for signs, and for seasons, and for days, and years:
PR33-38
14: Ja Jumala sanoi: "Tulkoot valot taivaanvahvuuteen erottamaan päivää yöstä, ja olkoot ne merkkeinä osoittamassa aikoja, päiviä ja vuosia,
 

Fjärde dagen - Gud skapar solen, månen och stjärnorna (dvs det materiella universum utanför jorden). Se även Skapelsedagarna.

  • ljus som skilja - Först dag 4, efter växterna, skapas solen. En annan för oss okänd ljuskälla gav ljus redan första dagen (1 Mos 1:5). Notera att det inte är solen i sig som ger dag och natt, det är jordens rotation mot en ljuskälla som ger ger denna växling mellan dag och natt.
  • Även i Uppenbarelseboken (Upp 21:23) nämns en tid när inte solen är källan för dagsljus.
  • ... utmärka särskilda tider - med planeterna blir det från och med nu möjligt att, (från jorden sett) bestämma tider som härleds ur planeternas inbördes rörelser och position. Tidigare hade endast jordens egen rotation möjliggjort "timmar" (=delar av ett rotationsvarv).
  • dagar - Grundtexten talar här åter om 24-timmars dygn, dvs precis samma hebreiska ord som användes i tidigare verser för skapelsedagarna 1, 2, 3, 4, 5, 6 samt för 7:e dagen.
  • Hednisk tänkande - Denna ordning (att solen skapades efter växterna) har varit en viktig motvikt mot hedniskt tänkande, som ofta dyrkade solen som upphovet till liv. Med omvänd ordning görs tydligt att solen inte är källan till liv eller växtliv. Detta står i motsats till bl.a. evolutionstro.
  • Äkthetsbevis - Denna "bakvända" skapelseordning (ljuset före solen) är ett viktigt kännetecken för äkthet i skapelseberättelsen. Ingen senare författare som försökt hitta på en egen skapelseberättelse skulle ha valt att ge "fel ordning" på just de saker som var så 'självklara' inom hedniskt tänkande. Att "dag" kunde existera utan solen skulle varit otänkbart, eller åtminstone onaturligt, för antikens människor. Först i modern tid har man kunnat bevisa det astronomiska faktumet att en dag-och-natt cykel endast behöver ljus och rotation.
Personliga verktyg