Ljungby församling (Göteborgs stift)

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Ljungby församling (Göteborgs stift)
Län Hallands län
Kommun Falkenbergs kommun
Stift Göteborgs stift

Ljungby är en församling i Falkenbergs kommun. Namnet kommer sannolikt av leden ljung och by. Namnet finns omnämnt sedan åtminstone 1267. Inom församlingen finns två småorter, Ljungby/Lilla Ljungby och Bergagård, dessutom ligger en liten del av Ätrafors inom Ljungby församling.

Innehåll

Historia

Det finns flera gravhögar och rösen från bronsåldern i Ljungby. Ett gravfältsområde finns i skogarna väster om Ljungsjön. Där finns bland annat ett gravröse med namnet Hästerör som är 32 meter i diamter och 2,5 meter högt. Nära Töllstorp i de sydligare delarna av Ljungby finns ett att gravfältsområde, med bl.a. en gravfält på 70 gånger 190 meter med domarringar och skeppssättningar. I Trustorp och Bertilsgärde, i de norra delarna, finns också gravfält. Slutligen finns Tormorrup, i nordöst, en domarring som brukar gå under namnet Domarsätet.

I Ljungby har det funnits två historiskt belagda kyrkor. Den gamla kyrkan brann ner 1869 och ersattes av en ny kyrka på samma plats. Den nuvarande kyrkan är från 1875.

Det fanns sedan 1764 ett gästgiveri i Ljungby. Det låg fram till slutet av 1800-talet i Bergagård, varefter de flyttade till Lilla Ljungby där det fanns kvar till början av 1900-talet.

Ljungby kommun slogs 1952 samman med Vinberg och bildade Vinbergs kommun, denna kom 1970 att bli en del av Falkenbergs kommun.

Offentliga institutioner

Skolan

Enligt ett visitationsprotokoll från 1816 fanns det då en ambulerande skola betalade av föräldrarna till barnen. Åtta år senare visar visitationsprotokollet att det nu även finns undervisning för barn med fattigare föräldrar efter en donation. Den första fasta skolan invigdes 20 maj 1852 i Ljungby efter flera års strider och efter att flera olika planer blivit övergivna, den blev senare en småskola. Den första fast anställde läraren hade börjat 1847. En skola, senare folkskola, startade 1862 i Stum, men lokalen var så dålig att den redan 1869 fick ersättas av en nybyggd. En andra folkskola byggdes i Hule 1875. Tre ny småskolor, Trustorps skola, Töllstorps skola och Kärrets skola började användas 1892.

De många skolorna som byggdes i slutet av 1800-talet medförde att behov av nya skolor var fyllt för ett bra tag framåt och det dröjde tills tiden för andra världskriget innan en ny skola byggdes. Redan före kriget hade en utredningskommitté föreslagit att en ny skola skulle byggas. Den blev uppskjuten på grund av kriget, men började byggas i maj 1945 och 15 augusti 1946 stod Ljungbys centralskola färdig i Bergagård. Numera är det den enda skolan som finns kvar. Skolan har omkring 145 elever och omkring 20 personer i personalen.

Ålderdomshem

Den 20 december 1895 beslöt kommunalstämman att en gård i Bergagård skulle köpas för att bli fattiggård. Den skulle vara självfinansierad genom att gårdens avkastning skulle försörja vårdtagarna. Fattiggården användes inte bara av Ljungby utan även av Alfshög, Okome och Svartrå. Gården ersattes av ett nytt ålderdomshem 1969.

Geografi, geologi och natur

Församlingen har en landyta på 53,47 km2 och en total yta på 54,37 km2. Den ligger i huvudsak på den halländska slättbygden. Den största delen är åkermark (62 procent 1971) men det finns även en betydande del skog (26 procent 1971). I nordöst avgränsas den av Ätran och genom de centrala delarna rinner Vinån eller Lillån som är en biflod till Ätran. Den enda större sjön är Ljungsjön som ligger i församlingens centralare delar. Bland de lösa fynd som gjorts finns en omkring sju centimeter hög bronsfigur som kan tolkas som ett fågelhuvud eller en hjälmprydd persion. Det har även hittats ett tiotal stenyxor. I Långe mosse har ett bronssvärd och spjut hittats.

Högsta kustlinjen går genom församlingen vilket medför att markförhållandena varierar mellan dess olika delar. Ett ishavsdelta täckte de östra delarna där betydande mängder grus och sand är avlagrat, vilket medfört att där finns ett större grustag. I norr och öster finns moränåsar. Den högsta punkten, Horsakullen på Lilla Ljungbys marker, ligger 137 meter över havet. Andra höga punkter är Hellepjucken 130 möh och Vasabjär på Gisslestads marker. I väster finns flera punkter med vacker utsikt över havet, bland annat Hanapjutten 134 möh. Berggrunden består av gråsten. En skism i bygden har uppkommit sedan Göteborgs Stift, som äger marken med Hanapjutten, beslutat upplåta berget för stentäckt åt Skanska 2006.

Åt det kuriösa hållet kan nämnas att man fnnit ett omkring 120 centimeter långt underkäksben från en bardval vid Tångagård i Ljungby, från den tid då området låg betydligt under havsytan.

Två hedväxter är förknippade med Ljungby, ljungen och ginsten. Ljungen fanns tidigare mycket utbredd, men har minskat i omfattning genom det moderna jordbruket. Den har inte bara gett namn till församlingen utan också till gårdar, sjöar och höjder. Den andra växten som utmärker Ljungby är ginsten. Den enda växplatsen í Halland och kanske hela Sverige av tagg-ginst finns (1971) i Ljungby, liksom den enda halländska växtplatsen norr om Ätran av hårginst.

Sport

Ljungby skyttegille bildades 1895 efter att att det tidigare funnits en geografiskt sett stor skytteförening i Varberg som bland annat täckte in Ljungby. Föreningen bytte 1911 namn till Ljungby Skytteförening.

Från ett tidningsurklipp ur Hallandsposten framgår att 30 bondgossar från bygden som utbildades av en lantbrukare under sommaren haft "simundervisning" inför 400-500 personer den 23 september 1868, det är dock tveksamt om det var något som förekom under någon längre period.

Den första fotbollsklubben bildades i slutet av 1920-talet och hette Ljungby Bollklubb. Under 1930-talet bildades Ljungby Gymnastikförening och Ljungby idrottsförening, de senare höll bland annat på med friidrott och terränglöpning. De bägge klubbarna slogs 1940 samman till Gymnasitk- och idrottföreningen Ginsten (GoIF Ginsten). Samma år bildades också Ginstavallens Idrottsförening som byggde idrottplatsen med samma namn.

GoIF Ginsten startade 1945 en fotbollssektion samtidigt som Ljungby Bollklubb lade ner sin verksamhet. Även inom bordtennisen startade en klubb, Ljungby Bordtennisklubb, som senare ersattes av en sektion inom GoIF Ginsten.

Falkenbergs motorbana ligger i Ljungby och byggdes 1967.

Infrastruktur

Länsväg 154 går genom Ljungby i nordöstlig-sydvästlig riktning. Flera vägar förbinder länsvägen med näraliggande orter som till exempel Vessigebro, Ätrafors och Sibbarp.

Falkenbergs järnväg fanns gick den genom Ljungby, men hade ingen station inom församlingen.

Se även

Litteratur

  • Planeringsavdelningen - Länsantivarien/Landsantikvarien: Fornlämningar undersökta i Ljungby socken Falkenbergs kommun, 1984. ISSN 0349-1412. 

Källor

Externa länkarPersonliga verktyg
På andra språk