Träslöv

Från Rilpedia

(Omdirigerad från Träslövs församling)
Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Träslöv är en församling och tidigare självständig kommun. Den ingår sedan kommunreformen 1966 i Varbergs kommun, Hallands län. Innan Lilla Träslöv och Lassebacka blev en del av Varbergs stad 1 januari 1953 hade kommunen en yta på 30,95 km2, varav 22,46 km2 åker. De tätbebyggda delarna av den jordbruksdominerade Träslövs kommun har växt samman med centralorten Varberg och utgör nu dess östra stadsdel.

Namnet 'Träslöv' har tolkats på olika sätt. En ortnamnsforskare menar, att det kommer av det danska 'Thrugots lev´, där 'Thrugot' är ett mansnamn och 'lev' (löv) betyder 'gård' eller rentav 'ärvd gård'. Ett arv som fallit från Thrugot med andra ord. Träslövsläge vid kusten, cirka 7 km söder om Varberg, har betydelsen 'Träslövs hamn'.

Innehåll

Förhistoria

I Klastorp finns två dösar från bondestenåldern. Där finns också andra lösa lämningar av mänsklig aktivitet och tecken på jordbruk och boskapsskapskötsel från omkring 2500-2200 f.Kr. Det finns omkring 20 gravrösen i Träslöv. De flesta ligger längs med kusten och flera av dem har blivit öppnade eller förstörda. Det gäller bland annat den s.k. Klashögen. Där skulle enligt sägnen den man som gett namn åt Klastorp ligga begraven. De största bevarade röset finns strax norr om Södra Näs och är 35 meter i diameter och 3 meter högt, andra större rösen finns på Gätterön samt i Gamla Köpstad. Liksom från stenåldern finns det även flera lösa bronsåldersfynd i Klastorp, bland annat ett par bronsyxor. Mot gränsen till Hunnestad och Spannarp finns fornborgen Borreberg. Den består av en 90 meter lång och 1,5 meter hög stenvall, som tillsammans med ett naturligt stup skyddar ett område på 90 meter i diameter.

Historia

I Gamla Köpstad förekom under tidig medeltid marknader och där fanns till landhöjningen gjorde det omöjligt möjligheter för båtar att ankra. Där hittades 1928 två fartyg, de så kallade Galtabäcksskeppen, varav det ena grävdes fram och senare Kol-14 daterades till slutet av 1000-talet eller början av 1100-talet. På land fanns vägförbindelse till Järnmölle och Järnvirke i Sibbarp respektive Tvååker, där det förekom utvinning av järn.

Genom arbeten i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet fick Träslövsläge en ordentlig fiskehamn.

Träslöv fick sin första lärare 1848, tidigare hade klockaren bedrivet en del undervisning. Sockenstämmen beslutade 1853 att två skolhus skulle byggas, ett i Vare och ett i Träslövs by. Det i Vare blev byggt samma år, medan det i Träslöv stod färdigt 1857, på platsen för Träslövs tidigare kyrkogård. Under de följande årtiondena byggdes fler skolhus, så att det 1892 fanns fyra mindre folkskolor och två större. Ett sjunde läsår infördes 1948.

Träslövsläge fick en telefonväxel 1909.

Religion

I Träslövs kyrka, byggd 1850, bedrivs livlig musikverksamhet. Den ersatte en tidigare kyrka från 1100-talet. I Träslövsläge byggdes 1927 en ny kyrka.

Infrastruktur

Genom Träslöv går E6 och länsväg 153, liksom flera sekundära länsvägar. Västkustbanan går och Varberg-Ätrans Järnväg gick genom området. Tidigare har det funnits en järnvägsstation i Träslöv.

Sport

Referenser

Källor

  • Träslövs hembygdsförening: Träslövsboken, Träslövs hembygdsförening, 1971. 

Externa länkar

Personliga verktyg