Abilds församling

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Abilds församling
Land Sverige
Län Halland
Kommun Falkenberg
Stift Göteborg
Kontrakt Falkenberg
Folkmängd 151 inv.
Församlingskod 138203
Pastoratskod 081507
Källa: SCB. Folkmängd för år 2008.

Abilds församling ligger i Falkenbergs kommun. Församlingen tillhör Slöinge pastorat. Abild finns omnämnt sedan 1431, socknen kallas då Apulde. Namnet kommer troligen från det fornhalländska ordet för vildäpple, apuld. Det var även namnet på en by som tidigare låg vid kyrkan[1]. Godset Hjuleberg ligger i församlingen.

Innehåll

Geografi

Suseån går genom de östligaste delarna av församlingen. I de centrala delarna finns Mossjön.

Historia

Från stenålderna finns inga gravar bevarade, men däremot en del enskilda fynd som flintyxor och dolkar. En del fynd finns från yngre romersk järnåldern och folkvandringstiden, bland annat en guldring på 18 gram. Vid Hjuleberg finns den så kallade Munkastenen som har 45 skålgropar.

Kyrkans äldsta delar är från 1100- och 1200-talet. Den skall tidigare ha kallats "Sankt Johannes kyrka" efter Johannes döparen. De mesta av inventarierna är från 1600-talet, vid samma tid utvigades kyrkan åt öster. Kyrkan målades 1767, den målades senare över, men genom en restaurering 1953 är målningarna åter synliga. Kyrkan har renoverats 1927 och 1998.

I kyrkan finns Thottska gravkammaren och Lilliehöökska gravkoret där medlemmar av ätterna Thott och Lilliehöök finns begravda.

Infrastruktur

Länsväg 150 går genom församlingen i öst-västlig riktning. Genom Abilds samhälle går Länsväg N710, då den vägen når länsväg 150 byter den namn till Länsväg N673. De bägge senare vägarna går till stora delar där en avstickare från Via Regia tidigare fanns.

Referenser

Källor

Fotnoter

  1. Jöran Sahlgren: Ortnamnen i Hallands län - del 2, Kungliga Ortnamnskommissionen, 1950. Libris 8202861. Navigera till grann församlingen

Personliga verktyg
På andra språk