Vessige församling

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Vessige församling ligger i Falkenbergs kommun och Göteborgs stift.

Geografi och geologi

De västra delarna ligger under högsta kustlinjen. De består av bördiga lerjordar. De östra delarna låg ovanför kustlinjen och består istället av morän.

Historia

Drygt 100 fasta fornlämningar hittades i Vessige vid en fornminnesinventering 1966. De består nästan uteslutande av gravar.

Under bronsåldern upplevde Vessige och omgivande områden en storhetstid med flera stora gravhögar. De äldsta av de nuvarande byarna, Bjerrome, Vessige och Flädje bildades troligen under järnåldern. De områden som låg ovanför högsta kustlinen började brukas under tidig medeltid, tidigare hade bara de mer bördig delarna brukats.

När årliga sammanställningar av landets befolkning började föras av Tabellverket 1749 hade Vessige drygt 600 invånare. Befolkningen kom därefter att i olika steg öka upp till närmare 1 400 under 1870- och 1880-talet. Framförallt under perioden från 1840 och framåt ökade befolkningen i snabb takt, bland annat beroende på att jordbruket reformerats och effektiviserats. Från toppen minskade befolkningen fram til början av 1980-talet, i början främst beroende på den omfattande emigrationen till USA. Från 1980-talet och framåt verkar invånarantalet ha stabiliserat sig på mellan 700 och 800 invånare.

Efter att Falkenbergs järnväg byggts började ett stationssamhälle växa upp kring stationen.

Källor

  • Sven Larsson: Vessige och Alfshög - två socknar i Ätrans dalgång, 1966. 


Personliga verktyg