Källsjö församling

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Källsjö församling
Län Hallands län
Kommun Falkenbergs kommun
Stift Göteborgs stift
Kontrakt Falkenbergs kontrakt
Folkmängd 312 invånare
Församlingskod 138222
Pastoratskod 081504
Källa: SCB. Folkmängd för år 2006.

Källsjö församling är en territoriell församling inom Svenska kyrkan i Falkenbergs kontrakt av Göteborgs stift. Församlingen ingår i Fagereds pastorat och har en yta på cirka 26 kvadratkilometer.

Innehåll

Allmänt

Källsjö församling ligger i nordöstra delen av Falkenbergs kommun på gränsen mot Varbergs kommun. Den består till stor del av skogsbygd med många sjöar. Området är starkt kuperat med begränsade bygder i dalgångarna.

Församlingens största ort, tillika kyrkort är Källsjö, som ligger centralt beläget i området. Källsjö kyrka är från 1830.

Församlingens nordligaste punkt ligger mitt i den lilla Tranån, cirka 500 meter norr om gården Böke. Nordpunkten utgör ett "tresockenmöte" Källsjö-Fagered-Karl Gustav. Den nordvästra församlingsgränsen, som utgör gräns mot Karl Gustavs församling i Varbergs kommun, löper nedströms Tranån till Byasjön (91 möh). Från denna följer gränsen Kampån ner genom Kampasjön och ut i Hakasjön, i vilken "tresockenmötet" Källsjö-Karl Gustav-Nösslinge ligger.

Nösslinge församling i Varbergs kommun avgränsar Källsjö i väster. Församlingsgränsen går från Hakasjön i norr söderut genom den större sjön Barken (84 möh) och vidare upp i skogsområdet genom Lilla och Stora Asjön. Knappt en kilometer söder om gården Bökås ligger "tresockenmötet" Källsjö-Nösslinge-Ullared. Den sistnamnda, Ullareds församling utgör avgränsningen i söder. Gränsen mellan Källsjö och Ullared går till Byasjön och följer sedan ån söderut till Hjärtaredsjön, varifrån den går österut genom Björsjö till Björkesjön. Öster om Björkesjön ligger "tresockenmötet" Källsjö-Ullared-Fagered. Fagereds församling avgränsar Källsjö i öster upp till nordpunkten (se ovan). Gränsen löper bland annat genom Abborrasjön och Töresjö (133 möh).

Byar - Gårdar

Förutom kyrkbyn Källsjö kan, räknat från norr, nämnas bland annat följande gårdar eller mindre byar: Böke, Rävhall, Kampås, Torseböke, Holma, Fagerhult, Hulta, Vällenslycke, Nedragärde, Kvarnagärde, Prästedalen samt Lilla Egnared, samtliga nu nämnde belägna norr om länsvägen som korsar församlingen i öst-västlig riktning (Källsjö-Fagered).

Söder om landsvägen ligger Stora Egnared, Ulvvad, Tornared samt Kvarnfallsringen, den sistnämnda är en by med en större mängd hus (fritidsbebyggelse). Längre söderut ligger Knappsås, Bökås, Barkhult, Broholm, Ängasjö samt Gniporna.

Historik

Inom Källsjö församling har man anträffat endast en fornlämning. Det är en stor hällkista, som har restaurerats. Den är från senare delen av stenåldern.

Den nuvarande bebyggelsen har sina rötter i medeltiden.

År 1930 hade Källsjö socken 376 invånare på en yta av 25,91 kvkm. Samma år hade socknen 292 hektar åker och 1910 hektar skogsmark och hagmark.

Området ingick i Faurås härad.

Ortnamnet

År 1330 - 34 skrevs Kætilryt. Detta namn avser en gård i området. Gården har fått namnge den omgivande socknen.

Förledet är en genitiv form av mansnamnet Kätil. Efterledet sjö har kommit till senare.

Källor

Litteratur

  • Johnson-Augustsson, Karin; Halländska dösar och hällkistor - restaurering av hällkistor i Källsjö och Asige socknar, Hallands Museums fornminnesvårdande verksamhet 1974, Halmstad 1975
  • Lundborg, Lennart; Hällkistan vid Hulta i Källsjö, Hallands längsta, Fagered, 1969
  • Projekt Kvarnfallet, Källsjö - fritidsbebyggelse i Falkenbergs kommun, Tre Ritare, 1975, LIBRIS-id 9645897

Se även

Externa länkar


Personliga verktyg