Hjärtums församling

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Hjärtums församling
Län Västra Götaland
Kommun Lilla Edet
Stift Göteborg
Kontrakt Göta Älvdalen
Folkmängd 3155
Församlingskod 146207
Pastoratskod 080505
Källa: SCB. Folkmängd för år 2006.
Ströms slott, beläget i sydligaste delen av församlingen, mitt emot centrala Lilla Edet

Hjärtums församling är Bohusläns östligaste församling och ligger på västra sidan om Göta älv, som bildar gräns mot Västergötland.

Befolkningen är koncentrerad till området närmast älven, invid vilken en smal remsa relativt slät åkermark sträcker sig. Landet innanför är bergigt, sjörikt och mestadels täckt av skog, men gles- eller obefolkat. Tätorten Hjärtum, där kyrkan ligger, har 384 invånare. I församlingens sydligaste del ligger Ström, med omkring 1300 invånare, som utgör västra delen av tätorten Lilla Edet.

Historia

Omkring 350 äldre fornlämningar finns i trakten, exempelvis gravhögar från järnåldern och ett par fornborgar. Hjärtums kyrka byggdes på 1200-talet, och ersatte en tidigare träkyrka, men har byggts om och till flera gånger.

Vid Intagan, i sockens norra del, inträffade 1647 en stor naturkatastrof då 27 hektar mark rasade ner i älven och tog livet av minst 85 personer. Många av dessa omkom då de firade bröllop i ett värdshus vid älvstranden mitt i rasområdet. Tio år senare, den 25 september 1657, besegrades 2300 svenska soldater under befäl av Erik Stenbock av danskarnas 2200 man, under Iver Krabbe, i slaget vid Hjärtum.

Externa länkar 

Församlingar och tätorter i Lilla Edets kommun i Västra Götalands län

Församlingar: Ale-Skövde | Fuxerna-Åsbräcka | Hjärtum | S:t Peder | Tunge | Västerlanda

Tätorter (i storleksordning): Lilla Edet | Lödöse | Göta | Nygård | Hjärtum


Socknar i Inlands Torpe härad
Hjärtum | Västerlanda

Personliga verktyg