Månstads församling

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Månstads församling
Län Västra Götalands län
Kommun Tranemo kommun
Stift Göteborgs stift
Kontrakt Kinds kontrakt
Folkmängd 360 invånare
Församlingskod 145207
Pastoratskod 081204
Källa: SCB. Folkmängd för år 2006.

Månstads församling är en territoriell församling inom Svenska kyrkan i Kinds kontrakt av Göteborgs stift. Församlingen ingår i Länghems pastorat.

Innehåll

Allmänt

Månstads församling ligger i Tranemo kommun i den del av Västra Götalands län, vilken tidigare utgjordes av Älvsborgs län. Området ligger närmast söder om Sämsjön och kring dess avflöde, Månstadsån. Församlingen är belägen norr om Limmared.

Församlingen är bebyggd och odlad på höjderna. I övrigt är den skogtäckt och rik på myrar och ligger i en dalgång.

Församlingen genomkorsas från norr till söder av vandringsleden Oxabanan.

Historik

Inom socknen märks bronsåldern och äldre järnåldern genom spridda rösen samt stensättningar. Det finns även s.k. älvkvarnar. I Månstads kyrkby ligger ett mindre höggravfält samt en runsten. Från både forntid och medeltid finns s.k. fossil åkermark.

År 1931 hade Månstads socken 648 invånare på en yta av 39 kvkm. Samma år hade socknen 683 hektar åker och 2077 hektar skogsmark.

Området ingick i Kinds härad.

Ortnamnet

År 1432 skrevs j Magnustadha sokn, vilket är en plural sammansättning av ett ord i som i singular heter stadher = "plats", "ställe". Förledet har antagits bestå av mansnamnet Maghne.

Källor

Litteratur

  • Bertil Freidlitz; Boken om Månstad, Månstads sockenbokskommitté, Månstad, 1952, LIBRIS-id 2984827

Se även

Externa länkar


Personliga verktyg