Östads församling

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Östads församling
Län: Västra Götaland
Landskap: Västergötland
Kommun: Lerum
Stift: Göteborgs
Kontrakt: Partille och Lerum
Pastorat: Stora Lundby-Östad
Areal:
 Tätort:
  km²
  %
Folkmängd:
 I tätort:
 Folktäthet:
1.377 inv
ca 68 %
  inv/km²
Församlingskod: 144104
Pastoratskod: 081001
Källa: SCB 2003

Östad är en församling (socken) i Lerums kommun och Göteborgs stift, längs länsväg 190. Församlingskyrkan, Östads kyrka, är belägen knappt 4 mil nordost om Göteborg. Socknen är ligger vid sjön Mjörns västra strand, vid randen av vildmarksområdet Risveden. Inom socknen finns naturreservaten Rammdalen och Trehörningen, som ingår i EU-nätverket Natura 2000 och förvaltas av Västkuststiftelsen.

Östads enda tätort är Sjövik. Lunden-Hoppet är en småort belägen strax nordväst om kyrkan. Kyrkbyn Östad är också tätbebyggd, men räknas inte längre som småort.

Kyrkbyn hade tidigare gästgivaregård och var bygdens centrum, men överflyglades av Sjövik som växte fram när Västergötland-Göteborgs Järnvägar (Västgötabanan) öppnade station här 1900. Övriga stationer och hållplatser inom Östads socken var Buaholm, Österäng och Anten.

Församlingen hade en befolkningstopp mellan 1850 och 1890 med över 1.200 invånare. Inte förrän på 1990-talet uppnådde Östad på nytt samma befolkningstal. Som minst var befolkningen nere i under 900 invånare från andra världskrigets slut till 1960-talet.

Socknens namn är omnämnt 1423 (Ødistadha). Det innehåller plural av stadher, d.v.s. plats eller ställe. Förledet är flertydigt och kan antingen syfta på ett mansnamn eller på öde trakt.

Närmare 250 fornlämningar är kända: Boplatser och hällkistor från stenåldern; gravrösen från bronsåldern; samt gravfält och domarringar från äldre järnåldern. Särskilt nämnvärda är Östads fornåkrar.

Geografisk omfattning

Den nordligaste denlen av socknen (Brobacka och Österäng med omnejd), hörde tidigare till Långareds jordebokssocken, även om den hörde till Östads kyrkosocken. Från och med 1887 kom detta område att tillhöra Östad även i världsligt avseende.

1975 överfördes detta område, jämte norra delen av Östads by (Östads säteri med omnejd, tidigare kallat Överbyn) till Långareds församling i Alingsås kommun.

Kommuntillhörighet

Östad var en egen kommun fram till 1952, då den gick upp i Stora Lundby kommun, som i sin tur blev en del av Lerums kommun 1969.

Pastoratstillhörighet

Ursprungligen ingick Östad i Starrkärrs pastorat, 1664 - 1961 utgjorde församlingen ett eget pastorat, och sedan 1962 ingår den i Stora Lundby pastorat.Personliga verktyg