Holsljunga församling

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Holsljunga församling
Län Västra Götalands län
Kommun Svenljunga kommun
Stift Göteborgs stift
Kontrakt Kinds kontrakt
Folkmängd 565 invånare
Församlingskod 146502
Pastoratskod 081201
Källa: SCB. Folkmängd för år 2006.

Holsljunga församling är en territoriell församling inom Svenska kyrkan i Kinds kontrakt av Göteborgs stift. Församlingen ingår i Mjöbäcks pastorat.

Innehåll

Allmänt

Holsljunga församling ligger i Svenljunga kommun i den del av Västra Götalands län, vilken tidigare utgjordes av Älvsborgs län. Området har begränsad dalgångsbygd omkring Holsjön (147 möh), som avvattnas västerut genom Torestorpsån. Bygden omges av kuperad skogsmark. I höjdlägen finns spridd bebyggelse.

Holsljunga församling har i övrigt myrtäckta bergsplatåer mellan glest bebyggda dalar.

Församlingens centralort är Holsljunga invid länsväg 154. Orten ligger vid Holsjöns nordöstra ände och trafikerades tidigare av Falkenbergs Järnväg, sedan 1961 nedlagd järnväg mellan Tranemo och Ullared.

Tätorten Holsljunga ligger cirka 1 km sydost om Holsljunga kyrkby med Holsljunga kyrka, som invigdes 1835 och är byggd i nyklassicistisk stil. Den ersatte en medeltida stenkyrka från vilken bevarats en dopfunt från 1200-talet.

Geografisk avgränsning

Holsljunga församling avgränsas i norr av Redslareds socken (Svenljungabygdens församling). Gränsen mellan Holsljunga och Redslared korsar bl.a. Hyltenäsa mosse samt Hjärtanäsa mosse i nordväst och fortsätter österut och passerar norr om torpet Ekåsen, korsar Svartemossen och når "tresockenmötet" Holsljunga-Redslared-Revesjö. Härifrån gränsar församlingen i nordost mot Revesjö socken (Svenljungabygdens församling). Gränsen mellan Holsljunga och Revesjö är cirka 7 km lång och korsar bl.a. sjön Karken (149 möh), belägen strax nordost om Holsljunga tätort. I denna nordöstra del av församlingen ligger bl.a. byarna Tommared och Danskabo.

I öster gränsar Holsljunga församling mot Örsås socken (Svenljungabygdens församling), på en sträcka av cirka 1,5 km.

I sydost gränsar församlingen mot Östra Frölunda socken (Kindaholms församling). Gränsen mot Östra frölunda är cirka 8 km lång och korsar Stora Hissjön (189 möh) på mitten för att strax väster om Stora Djupasjön (172 möh) nå "tresockenmötet" Holsljunga-Östra Frölunda-Mjöbäck.

I söder avgränsas församlingen på en sträcka av cirka 6 km av Mjöbäcks församling. Gränsen korsar länsväg 154 cirka 2 km nordost om Överlida (i Mjöbäcks församling). Strax väster om vägen korsas sjön Lilla Hallången (139 möh). Cirka 1 km nordväst om byn Tocknarås i Mjöbäck ligger "tresockenmötet" Holsljunga-Mjöbäck-Öxabäck. Härifrån gränsar Holsljunga församling mot Öxabäcks församling i Marks kommun på en sträcka av cirka 9 kilometer. Den kombinerade församlings- och kommungränsen korsar bl.a. Bjällesjön, Dragsjön samt Bjännsjön och följer i nordväst den lilla Höljebäcken innan den når "tresockenmötet" Holsljunga-Öxabäck-Redslared, beläget vid Götabäcken (jfr ovan).

Historik

Holsljunga församling har omkring 15 fornlämningar. Från stenåldern finns fem boplatser samt en del lösfynd. Bronsåldern märks genom ett antal rösen och stensättningar.

Den nutida bebyggelsen är från medeltiden.

År 1928 hade Holsljunga socken 825 invånare på en yta av 77 kvkm. Samma år hade socknen 473 hektar åker och 5943 hektar skogsmark och hagmark.

Som "egendom" angavs (1928) Bredgård, hörande under Oskarström.

Området ingick i Kinds härad.

Ortnamnet

År 1366 skrevs Hulsaliungga, som härleds från sjönamnet Hulsio = Holsjön, vilket har tolkats som "hålsjön". Andra ledet består av ljung = "ljunghed" eller liknande.

Källor

Litteratur

  • Herngren, Ingemar (1932-); Holsljunga - boken om dess historia, gårdar, människor, Holsljunga hembygdsförening, 1995, LIBRIS-id 2161727
  • Eliasson, S (red); Boken om Mjöbäck, Älvsered och Holsljunga, Mjöbäck, 1961, LIBRIS-id 896767
  • Leander, Pontus (1872-1935); Ordlista över Holsljungamålet, Göteborg ,1910, serie Göteborgs kungliga vetenskaps- och vitterhetssamhälles handlingar (99-0429189-6 - Följd 4, 12:3), LIBRIS-id 754252

Se även

Externa länkar


Personliga verktyg