Länghems församling

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Länghems församling
Län Västra Götalands län
Kommun Tranemo kommun
Stift Göteborgs stift
Kontrakt Kinds kontrakt
Folkmängd 1456 invånare
Församlingskod 145206
Pastoratskod 081204
Källa: SCB. Folkmängd för år 2006.

Länghems församling är en territoriell församling inom Svenska kyrkan i Kinds kontrakt av Göteborgs stift. Församlingen ingår i Länghems pastorat.

Innehåll

Allmänt

Länghems församling ligger i Tranemo kommun i den del av Västra Götalands län, vilken tidigare utgjordes av Älvsborgs län. Området ligger kring sjön Yttre Åsunden. Församlingen består av odlingsbygd av öppen typ, vilken omges av skogsbygd som är bruten och rik på mossar. Området har höjdbebyggelse samt strandbebyggelse och avvattnas av Ätran.

Riksväg 27 korsar församlingens centrala delar. Tätorten Länghem ligger centralt cirka 2 km nordost om riksvägen och har historiskt en järnvägsstation vid järnvägen mellan Alvesta och Göteborg.

Det medeltida Torpa stenhus ligger i församlingens norra del, invid Torpasjön (164 möh), som är en vik av Yttre Åsunden. I församlingens södra del ligger Simmesjön (150 möh).

Geografisk avgränsning

På den lilla holmen Trollö mitt i sjön Yttre Åsunden ligger "fyrsockenmötet" Länghem-Finnekumla-Tvärred-Dannike. Härifrån går församlingens gräns i norr mot Dannike församling och Borås kommun från Trollö rakt västerut genom Oset och rakt in i Ätran, som gränsen följer nedströms på en sträcka av cirka 5 kilometer till "tresockenmötet" Länghem-Dannike-Hillared. Detta tresockenmöte ligger mitt i Ätran cirka 500 meter väster om byn Fägerhult. Församlingsgränsen mellan Länghem och Hillareds församling (Svenljunga kommun) följer Ätran ytterligare cirka 2 km nedströms varefter den viker mot söder och korsar Veka Öjasjö (174 möh). Gränsen passerar riksväg 27 och faller ut i Björsjön (169 möh). Här ligger "tresockenmötet" Länghem-Hillared-Sexdrega. Länghems församling gränsar här i sydväst mot Sexdrega församling på en sträcka av cirka 6 km fram till "tresockenmötet" Länghem-Sexdrega-Ullasjö.

I söder avgränsas Länghems församling helt av Ullasjö socken (Svenljungabygdens församling, Svenljunga kommun) på en sträcka av cirka 10 km. Denna gräns passerar församlingens sydligaste punkt i Simmesjön (150 möh) och når cirka 1 km söder om byn Grälåsa ett "tresockenmöte" Länghem-Ullasjö-Månstad. Härifrån gränsar församlingen i sydost mot Månstads församling på en sträcka av cirka 10 km till "tresockenmötet" Länghem-Månstad-Finnekumla. Härifrån avgränsas församlingen cirka 6 km av Finnekumla församling i Ulricehamns kommun. Gränsen löper som vattengräns cirka 4 km mitt i Yttre Åsunden i nordlig riktning fram till Trollö (jfr ovan).

Historik

Inom Länghems församling har man anträffat cirka 200 fornlämningar. Bronsåldern märks bland annat genom två hällkistor, många rösegravar, några hällristningar samt ett antal s.k. älvkvarnar.

Vidare finns ett antal gravfält med domarringar, vilka är från äldre järnåldern. Från samma tid är några resta stenar. Yngre järnåldern representeras av ett höggravfält samt en runsten.

År 1930 hade Länghems socken 1297 invånare på en yta av 97,1 kvkm. Samma år hade socknen 1445 hektar åker och 4967 hektar skogsmark.

Området ingick i Kinds härad.

Ortnamnet

År 1308 skrevs Langhem. Detta ord består av fornsvenskans langer = "lång", kombinerat med prefixet hem = "boplats", "gård".

Källor

Litteratur

  • Nyman, Evert (1905-); Länghem från gångna tider, Axelsson, Ambjörnarp, 1994, ISBN 91-630-2987-1(inb.)
  • Andersson, Hans (1936-); Torp och backstugor i Länghem - en studie av bebyggelseförändringar från 1600-talet till början av 1900-talet, Almqvist & Wiksell International, Stockholm, 2007, ISBN 978-91-22-02165-0
  • Hill, Örjan (1958-); Torpa stenhus, Borås museum, Borås, 2004, ISBN 91-631-5359-9
  • Stenbock, Reinhold (1878-1946); Torpa - historik jämte ägarelängd, upplaga 2, Korsnäs-Tumba, 1929, LIBRIS-id 1334964
  • Westlund, Per-Olof (1905-1974); Torpa slott, upplaga 2, Almqvist & Wiksell, Stockholms, 1972, ISBN 91-7192-023-4 (serie Svenska fornminnesplatser nr 30, 0349-4187)
  • Eckerholm, Lena (1950-) & Sundelius, Maria (1945-); Torpa stenhus - från medeltida herresäte till nutida turistmål, Borås, 2001, ISBN 91-631-0469-5

Se även

Externa länkar


Personliga verktyg