Morlanda församling

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Morlanda församling
Län: Västra Götaland
Landskap: Bohuslän
Kommun: Orust
Stift: Göteborg
Kontrakt: Stenungsund
Pastorat: Morlanda
Areal: 90,3 km²
Folkmängd:
 Folktäthet:
3 078
 34,4/km²
Församlingskod: 142110
Källa: SCB 2007

Morlanda församling, är en församlingOrust i södra Bohuslän. Den tillhör Stenungsunds kontrakt (före 1 april 2007 Orusts och Tjörns kontrakt) i Göteborgs stift. Morlanda var också en före detta kommun, som tillhörde Orusts västra härad, nu tillhör området Orusts kommun.

Församlingen omfattar huvudsakligen en stor del av nordvästra Orust och därtill hörande kust och skärgård. En smal kustremsa sträcker sig dock ner till sydvästra Orust förbi Hälleviksstrand. Mollösund, som ligger ytterligare en bit söder ut, på sydvästligaste Orust, har också nyligen införlivats i församlingen. I söder gränsar Morlanda församling mot Tegneby församling, som omfattar sydvästra Orust.

I församlingen ligger de bebodda öarna Käringön, Gullholmen, Härmanö, Flatön, Malö och Råön, samt ett stort antal mindre holmar och skär.

På Orusts fastland, innanför den yttersta kustremsan, ligger Morlandadalen, som är ett ganska slätt jordbrukslandskap. Det breder ut sig i nord-sydlig riktning mellan långsträckta bergryggar. I denna bygd ligger församlingskyrkan.

Innehåll

Kyrkobyggnader

Administrativ historik

Församlingen

Det var ett vidsträckt geografiskt område som hörde till Morlanda kyrka under medeltiden. De växande fiskelägena hade lång väg till kyrkan, och roddturerna kunde vara både mödosamma och riskabla.

Kyrkor byggdes och nya församlingar bildades i Mollösund (1587), Fiskebäckskil (1600-talet), Käringön (1795), Grundsund (1798) och Gullholmen (1798). Återstoden av Skaftölandet bröts ur 1888 och bildade tillsammans med Fiskebäckskil och Grundsund Skaftö församling.

Under 1900-talet krympte befolkningsmängden, särskilt i de gamla fiskelägena. Dock har kommunikationerna förbättrats. Samtidigt har kyrkan förlorat sin tidigare betydelse, och tvingats se över sin struktur, innebärande att många små församlingar har upphört.

År 2006 kom turen till Morlanda pastorat, där annexförsamlingarna Gullholmen, Käringön och Mollösund åter införlivades med Morlanda, så att pastoratet nu utgör en enda församling igen. Församlingen utgör dock ett mindre område än ursprungligen, eftersom Skaftö församling skildes från Morlanda pastorat 1924, och numera ingår i Lysekils pastorat.

Bygden

Största tätorten i församlingen är Ellös, som är centrum för bygden, övriga är Mollösund och Hälleviksstrand. Dessutom finns småorterna Edshultshall, Gullholmen, Käringön och Stocken, med få åretruntboende invånare, på till exempel Gullholmen enbart 1/3 av fastighetsägarna.

Kommunen

Gullholmen, Käringön och Mollösund införlivades med Morlanda kommun 1952, som därmed omfattade samma område som den nuvarande församlingen. Den upphörde 1971 och blev en del av den då nybildade kommunen Orust.

Befolkning

Antalet invånare låg i topp strax efter sekelskiftet 1900, med mer än 6 000 invånare. Därefter började en omfattande folkminskning, och vid slutet av 1960-talet hade befolkningen mer än halverats. Därefter vidtog en viss ökning, och sedan många år har invånarantalet legat ganska stabilt på drygt 3 000, vilket hänger samman med strukturförändringar i samhället i stort. Före bilarnas och järnvägarnas tillkomst låg Morlanda vid dåtidens förnämsta transportled, havet. Med 1900-talets tekniska utveckling kom bygden istället att hamna i bakvattnet, långt från allfartsvägarna. Broförbindelserna mellan Orust och fastlandet som färdigställdes under 1960-talet kom att bromsa och till viss del vända utvecklingen. Infrastrukturen har ytterligare förbättrats tack vare tillkomsten av länsväg 178 mellan Ellös och Varekil, som ersatte tidigare krokiga och smala vägar.

Näringsliv

Företagen i bygden är i allmänhet små, de största ligger i Ellös som har viss industri. Turismen är betydande,och Morlanda är den del av Orust som är allra mest besökt av turister och sommargäster, tack vare havet, skärgården, den friska luften och de pittoreska fiskelägena.

Se även

Externa länkarPersonliga verktyg