Årstad

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Årstad
Siffrorna avser orten
Landskap Halland
Län Hallands län
Kommun Falkenbergs kommun
Folkmängd(2005) 258
Area(2005) 37 hektar
Befolknings- och arealfakta från SCB[1] (uppdaterad 2008-03-11)

Årstad är en tätort och församling i Falkenbergs kommun i Hallands län.

Efterledet -stad är vikinga- eller medeltida. Det hör vanligen samman med personnamn, i detta fallet möjligen Ari. Det har knappast att göra med åror.

Församlingen består förutom av tätorten Årstad även av tätorten Heberg samt byarna Blixtorp och Sannarp.

Innehåll

Geografi

Området avgränsas av Ätran och dess biflöde Sannarpsån i väster och norr. Delar av församlingen avvattnas av Ätran och dess biflöden, medan andra delar avvattnas av Suseåns biflöden.

De nordvästra delarna längs Ätran är relativt släta, medan områdena i sydöst är mer bergiga. Där finns bland annat Himmelskullen, som når upp till 117 meter över havet. Den största sjön, Långsjön, ligger också där. Den är 550 meter lång.

I församligen ligger tätorten Årstad tämligen centralt. I församlingens sydligaste del finns tätorten Heberg.

Historia

I Blixtorp finns två hällkistor från yngre stenåldern. Där finns också omkring 15 högar och stensättningar från brons- och järnåldern. I både Blixtorp och Heberg finns stenåldersgravfält. Vid Stenlid finns ett gravfält med omkring 40 bautastenar. Vi denna finns en gravkulle kallad Hagbards kulle.

Vid kyrkan ligger Munkkyrkan, som är Hallands största domarring. Den härstammar från yngre järnåldern.

Årstads äldsta kyrka var byggd i romansk stil under 1100-talet. Den var omkring 35 meter lång, 12 meter bred. Höjden till valvet var drygt 7 meter.

Den revs och ersattes av en ny kyrka 1890. Tankarna på att bygga en ny kyrka hade funnits redan, 1849 och 1869, men något genomslag blev det inte förrän 1883, varpå planeringen drog igång. Den nya kyrkan var ritad av arkitekturprofessorn Claes Grundström. Den har renoverats 1912 och 1959. I samband med den senare renoveringen kom altartavlan från den gamla kyrkan på plats.

Bland äldre inventarier av intressen finns bland annat en nattvardskalk från 1500. Predikstolen var från 1594 och är numera deponerad på länsmuseet i Halmstad. Korväggen och altartavlan var målade av hovmålaren Pehr Hörberg. Vart dopfunten tagit vägen är okänt. Kyrkan hade någon gång före 1786 utökats åt öster. Tornet var av trä.

1802 köpte församlingen en orgel. Den ersattes av en nyare i samband med bygget av den nya kyrkan. En vindflöjel från 1776 är också sparad. Ett av få medeltida sigill från Halland kommer från Årstad. Det var sockenprästen Nils Anderssen som använde det i början av 1400-talet.

Heberg var fram till 1906 tingsort för Årstads härad.

Storskiftet genomfördes kring 1765 i Årstad, 1780-1781 i Blixtorp och 1787-1788 i Heberg. Fiellalunda enskiftades 1804.

Laga skifte genomfördes 1827-1831 i Heberg, 1845-1848 i Blixtorp, 1848 i Årstad och 1852 i Allberg.

Församlingen hade en ambulerande skola från 1847. Den första fasta skolan byggdes 1867. Den är numera bland annat folkbibliotek. I Blixtorp byggdes en småskola under 1870-talet. I Heberg började man bedriva folkskoleunderivsning 1911, först i hyrda lokaler, men från 1915 i en ny skolbyggnad. Där fanns sen tidigare en småskola. Böcker till ett biblioteket köptes 1902. 1925 byggdes en småskola i Allberg. Folkskolan i Årstad byggdes ut 1931 och 1936, bland annat fick den en gymnastiksal.

Årstads småskola lades ner 1944, de som gått där fick skjuts till småskolan i Allbert, eller i ett fall till småskolan i Heberg. Sjuårig skolgång blev beslutad 1948. Efter beslut 1954 blev den nuvarande skolan byggdes under 1958 och 1959. Småskolan i Blixtorp lades ner 1959.

Kommunen beslutade 1899 att ansluta sig till telefonnätet. Det som tidigare varit ett tingshus blev från 1906 en del av mentalvårdsinstitutionen Hallgården.

I början av 1870-talet förekom planer på en järnväg mellan Allberg, som ligger i den västra delen av församlingen, och Smålandsstenar. Den blev dock inte av. Det blev däremot Mellersta Hallands järnväg, i vilken socknen tecknade aktier och längs vilken en station förlades i Heberg. När aktierna såldes 1896 gav de en betydande vinst som bland annat användes till en ny skolbyggnad.

Yttregårdsområdet i Heberg bebyggdes från 1963 och framåt.

1887 byggdes ett fattighus. Den första tiden fungerade det som temporär bostad för de som byggde den nya kyrkan. Först från 1890 fungerade det som fattighus. Byggnaden brann ner 1953. Den ersattes av ett ålderdomshem i Sannarp, Solgården. Det blev 1969 omgjort till ett vårdhem för män med alkoholproblem och har sedan dess använts för flera olika ändamål.

Skoltandvård infördes under 1930-talet.

Årstads storkommun fanns mellan 1951 och 1971. Den bestod förutom av Årstad även av Abild, Asige, Slöinge och Eftra.

1953 beslutades om att bygga en VA-anläggning i Årstad.

Infrastruktur

Genom församlingen och förbi orten går Länsväg 150. Förbi Heberg går både E6 och Västkustbanan. Tidigare fanns en station i samhället. Mellan Årstad och Vessigebro går länsväg N708, mellan Årstad och Heberg länsväg N668, mellan Årstad och Asige länsväg N672. Länsväg N669 går mellan Slöinge och länsväg N672. Länsväg N673, mellan Abild och Asige passerar ett kort stycke genom församlingen.

Noter

  1. Statistik från SCB: Tätorter; arealer, befolkning 2005

Se även

Referenser

Källor

  • Årstads Hembygdsförening: Årstad förr och nu - Från Etra å till Himmelskull, Förlag Utsikten, 1994. ISBN 91-971707-5-5. 


Personliga verktyg