Okome

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Denna artikeln handlar om orten och församlingen i Hallands län, Sverige. För övriga betydelser se Okome (olika betydelser)


Okome
Siffrorna avser orten
Läge 57°03′27″N 12°41′35″O / 57.0575, 12.69306
Landskap Halland
Län Hallands län
Kommun Falkenbergs kommun
Församling Okome församling
Folkmängd(2005) 169 invånare
Area(2005) 45 hektar
Befolknings- och arealfakta från SCB[1] (uppdaterad 31 maj 2008)

Okome [okɔme] är en församling, socken och småort i Falkenbergs kommun. Församlingen omfattar förutom Okome från 2006 även socknarna Köinge och Svartrå. De tre socknarna bildar även i många andra sammanhang en enhet, t.ex. som upptagningsomårde för föreningar. Okome bildade en kommun mellan 1863 och 1951, för att därefter gå upp i Vessigebro kommun.

På orten finns bland annat en förskola, en låg- och mellanstadieskola. Fotbollsklubben Ätrafors Bollklubb har sin hemmaplan i Okome. Klubben bildades i den närbelägna byn Ätrafors och därav namnet. Vid skolan finns även en idrottshall som byggdes under 1990-talet.

Församlingen avgränsas i väster av Högvadsån och längs den samt några kilometer österut ligger den överväldigande majoriteten av jordbruksmarken. De östra delarna är i huvudsak skog och rymmer många mindre sjöar. I syd och sydöst avgränsas församlingen av Ätran och Ätraforsdammen.

Innehåll

Historia

År Befolkning
1876 989
1879 1 054
1885 1 049
1890 1 050
1895 1 095
1900 1 012
1905 1 012
1910 923
1915 965
1917 1 043
1922 1 133
1925 1 041
1930 1 016
1935 972
1940 889
1945 875
1950 819
1955 780

Det finns flera fasta fornlämningar från bronsåldern. De största är gravrösena på Björkekullen i Lynga och Buskaryggarna i Lilla Okome. Det finns även en domarring i småorten. I Rävige finns ett bronsåldersröse, Lunnarehögen. I Gällsås har man hittat smältgropar som använts för att ta myrmalm. De har troligen ett medeltida ursprung. Den första kyrkan byggdes troligen under 1200-talet eller tidigare. Detta baserat bland annat på att dopfunten är från 1200-talet.

Okome finns omnämnt redan 1177 då kung Valdemar I av Danmark befaller Bare och Atte från Okome att släppa en kvinna fri som de tagit till trälinna för en skuld som klosterbröder i Esrum dragit på sig. Orten omnämndes då som Ochem, senare har det bland annat skrivit Okkemmä (1394), Akema (1423), Ogem (1461), Aagijme (1569) och Aagwomne (1646). Från 1825 har det haft sin nuvarande stavning.

Det förekom troligen en mindre skärmytsling i Okome 1644 mellan svenska trupper under Fredrik Gustavsson Stenbock och danska trupper under Ebbe Ulfeldt. En jordvall som enligt folktraditionen ska ha använts som skyttevärn blev bortforslad 1955, i samband med ett vägbygge[2]. Som övriga Halland blev Okome svenskt 1645 efter att tidigare vanligen ha tillhört Danmark.

Åtminstone från landsbeskrivningen 1729 och fram till slutet av 1800-talet var Okome tämligen skogsfattigt, men i samband med rationaliseringen av jordbruket kom mycket av vad som tidigare varit ljunghedar att bli skog. Bebyggelsen bestod under1700- och 1800-talet i huvudsak av hallandsgårdar. Laga skifte genomfördes i Rävige mellan 1861 och 1866.

Den första skolan byggdes under början av 1870-talet och låg i Lynga. Den kompletterades under slutet av 1890-talet med småskolor i Magård (1895), Halsestorp (1896) och Välasjö (1898). Den nuvarande låg- och mellanstadieskolan stod färdig 1941 och blev utbyggd i början av 1990-talet. Eleverna går på högstadiet i Ullared (Apelskolan) medan den huvudsakliga gymnasieskolan är Falkenbergs gymnasieskola.

Okome gamla kyrka som revs 1890, sedd från olika vinklar

Före 1731 hade kyrkan ett fristående klockhus. Den gamla kyrken gick igenom genomfördes en större ombyggnad av kyrkan 1816. Den nuvarande kyrkan stod färdig 1891. I samband med nybygget såldes det mesta av den gamla kyrkans interiör.

Det första fattighuset byggdes 1870 vid Klitten. Det kom att stå till 1945. Från omkring 1930 och fram till kommunsammanslagningen hade kommunen avtal med Ljungby om att få använda några av platserna vid deras ålderdomshem. 1882 byggdes ett mejeri i Åparp där det kom att vara kvar tills 1956 då det lades ner i samband med att Okomes mejeriförening gick upp i Falkenbergsortens mejeriförening. Mindre affärer har bland annat funnits i Ätrafors, Yngredsfors och Hökabäck, numera finns enbart en kvar i Okome samhälle.

Bland de investeringar som gjordes under den tid då Okome var egen kommun kan bland annat nämnas köp av aktier i järnvägar som drogs i närheten: Mellersta Hallands Järnväg (8 000 kronor, 1881) och Falkenbergs Järnväg (10 000 kronor, 1891). Efter att det 1938 blivit lag på att alla kommuner med mer än 700 invånare skulle ha ett kommunfullmäktige blev det samma år bestämt att fullmäktige skulle ha 20 ledamöter.

I diskussionerna om kommunsammanslagning förespråkade kommunen i början i första hand en sammanslagning av kommunerna i Okome pastorat (Okome, Köinge och Svartrå). Om en sådan liten kommun inte blev godkänd borde även Ljungby församling ingå, alternativt även hela Ljungby och Vessige pastorat. Senare kom den att ändra åsikt och i första hand stödja en sammanslagning av Okome, Köinge, Svartrå, Alfshög, Vessige och Askome kommuner (vilket även blev slutresultat, under namnet Vessigebro kommun) och i andra hand en kommun motsvarande Okome pastorat.

Svenska Landsbygdens Ungdomsförbund hade 1933 sitt riksting i Okome.

Natur

Delar av naturreservatet Bergs naturskog ligger inom socknen.

Referenser

Fotnoter

  1. Statistik från SCB: Småorter; arealer, befolkning 2005
  2. Sven Larsson: När hallänningarna blev svenskar - Ett dramatiskt nationalitetsbyte 1645-1720, Länsmuseet Halmstad och Länsstyrelsen Halland, Kulturmiljöenheten, 2004. ISBN 91-88806-42-1. 

Litteratur

  • Elsa Johansson, 1951. Hembygdsminnen

Källor

  • Okome hembygdsförening: Okome - en bok om hembygden, Meijels bokindustri, Halmstad 1956. 

Externa länkar


Personliga verktyg
På andra språk