Ords 23

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |

1917
1: När du sitter till bords med en furste, så besinna väl vad du har framför dig,

2: och sätt en kniv på din strupe, om du är alltför hungrig.
3: Var ej lysten efter hans smakliga rätter, ty de äro en bedräglig kost.
4: Möda dig icke för att bliva rik; avstå från att bruka klokskap.
5: Låt icke dina blickar flyga efter det som ej har bestånd; ty förvisso gör det sig vingar och flyger sin väg, såsom örnen mot himmelen.
6: Ät icke den missunnsammes bröd, och var ej lysten efter hans smakliga rätter;
7: ty han förfar efter sina själviska beräkningar. "Ät och drick" kan han val säga till dig, men hans hjärta är icke med dig.
8: Den bit du har ätit måste du utspy, och dina vänliga ord har du förspillt.
9: Tala icke för en dåres öron, ty han föraktar vad klokt du säger.
10: Flytta icke ett gammalt råmärke, och gör icke intrång på de faderlösas åkrar.
11: Ty deras bördeman är stark; han skall utföra deras sak mot dig.
12: Vänd ditt hjärta till tuktan och dina öron till de ord som giva kunskap.
13: Låt icke gossen vara utan aga; ty om du slår honom med riset, så bevaras han från döden;
14: ja, om du slår honom med riset, så räddar du hans själ undan dödsriket.
15: Min son, om ditt hjärta bliver vist, så gläder sig ock mitt hjärta;
16: ja, mitt innersta fröjdar sig, när dina läppar tala vad rätt är.
17: Låt icke ditt hjärta avundas syndare, men nitälska för HERRENS fruktan beständigt.
18: Förvisso har du då en framtid, och ditt hopp varder icke om intet.
19: Hör, du min son, och bliv vis, och låt ditt hjärta gå rätta vägar.
20: Var icke bland vindrinkare, icke bland dem som äro överdådiga i mat.
21: Ty drinkare och frossare bliva fattiga, och sömnaktighet giver trasiga kläder.
22: Hör din fader, som har fött dig, och förakta icke din moder, när hon varder gammal.
23: Sök förvärva sanning, och avhänd dig henne icke, sök vishet och tukt och förstånd.
24: Stor fröjd har den rättfärdiges fader; den som har fått en vis son har glädje av honom.
25: Må då din fader och din moder få glädje, och må hon som har fött dig kunna fröjda sig.
26: Giv mig, min son, ditt hjärta, och låt mina vägar behaga dina ögon.
27: Ty skökan är en djup grop, och nästans hustru är en trång brunn.
28: Ja, såsom en rövare ligger hon på lur och de trolösas antal förökar hon bland människorna.
29: Var är ve, var är jämmer? Var äro trätor, var är klagan? Var äro sår utan sak? Var äro ögon höljda i dunkel?
30: Jo, där man länge sitter kvar vid vinet, där man samlas för att pröva kryddade drycker.
31: Så se då icke på vinet, att det är så rött, att det giver sådan glans i bägaren, och att det så lätt rinner ned.
32: På sistone stinger det ju såsom ormen, och likt basilisken sprutar det gift.
33: Dina ögon få då skåda sällsamma syner, och ditt hjärta talar förvända ting.
34: Det är dig såsom låge du i havets djup, eller såsom svävade du uppe i en mast:
35: "De slå mig, men åt vållar mig ingen smärta, de stöta mig, men jag känner det icke. När skall jag då vakna upp, så att jag återigen får skaffa mig sådant?"

 

KJV
1: When thou sittest to eat with a ruler, consider diligently what is before thee:

2: And put a knife to thy throat, if thou be a man given to appetite.
3: Be not desirous of his dainties: for they are deceitful meat.
4: Labour not to be rich: cease from thine own wisdom.
5: Wilt thou set thine eyes upon that which is not? for riches certainly make themselves wings; they fly away as an eagle toward heaven.
6: Eat thou not the bread of him that hath an evil eye, neither desire thou his dainty meats:
7: For as he thinketh in his heart, so is he: Eat and drink, saith he to thee; but his heart is not with thee.
8: The morsel which thou hast eaten shalt thou vomit up, and lose thy sweet words.
9: Speak not in the ears of a fool: for he will despise the wisdom of thy words.
10: Remove not the old landmark; and enter not into the fields of the fatherless:
11: For their redeemer is mighty; he shall plead their cause with thee.
12: Apply thine heart unto instruction, and thine ears to the words of knowledge.
13: Withhold not correction from the child: for if thou beatest him with the rod, he shall not die.
14: Thou shalt beat him with the rod, and shalt deliver his soul from hell.
15: My son, if thine heart be wise, my heart shall rejoice, even mine.
16: Yea, my reins shall rejoice, when thy lips speak right things.
17: Let not thine heart envy sinners: but be thou in the fear of the LORD all the day long.
18: For surely there is an end; and thine expectation shall not be cut off.
19: Hear thou, my son, and be wise, and guide thine heart in the way.
20: Be not among winebibbers; among riotous eaters of flesh:
21: For the drunkard and the glutton shall come to poverty: and drowsiness shall clothe a man with rags.
22: Hearken unto thy father that begat thee, and despise not thy mother when she is old.
23: Buy the truth, and sell it not; also wisdom, and instruction, and understanding.
24: The father of the righteous shall greatly rejoice: and he that begetteth a wise child shall have joy of him.
25: Thy father and thy mother shall be glad, and she that bare thee shall rejoice.
26: My son, give me thine heart, and let thine eyes observe my ways.
27: For a whore is a deep ditch; and a strange woman is a narrow pit.
28: She also lieth in wait as for a prey, and increaseth the transgressors among men.
29: Who hath woe? who hath sorrow? who hath contentions? who hath babbling? who hath wounds without cause? who hath redness of eyes?
30: They that tarry long at the wine; they that go to seek mixed wine.
31: Look not thou upon the wine when it is red, when it giveth his colour in the cup, when it moveth itself aright.
32: At the last it biteth like a serpent, and stingeth like an adder.
33: Thine eyes shall behold strange women, and thine heart shall utter perverse things.
34: Yea, thou shalt be as he that lieth down in the midst of the sea, or as he that lieth upon the top of a mast.
35: They have stricken me, shalt thou say, and I was not sick; they have beaten me, and I felt it not: when shall I awake? I will seek it yet again.

 

PR33.38
1: Kun istut aterialle hallitsijan seurassa, niin pidä tarkoin mielessä, kuka edessäsi on,

2: ja pane veitsi kurkullesi, jos olet kovin nälkäinen.
3: Älä himoitse hänen herkkujansa, sillä ne ovat petollisia ruokia.
4: Älä näe vaivaa rikastuaksesi, lakkaa käyttämästä ymmärrystäsi siihen.
5: Kun silmäsi siihen lentävät, on rikkaus mennyttä; sillä se saa siivet kuin kotka, joka lentää taivaalle.
6: Älä syö pahansuovan leipää äläkä himoitse hänen herkkujansa.
7: Sillä niinkuin hän mielessään laskee, niin hän menettelee: hän sanoo sinulle: "Syö ja juo", mutta hänen sydämensä ei ole sinun puolellasi.
8: Syömäsi palan sinä olet oksentava, ja suloiset sanasi sinä tuhlasit turhaan.
9: Älä puhu tyhmän kuullen, sillä hän katsoo ymmärtäväiset sanasi ylen.
10: Älä siirrä ikivanhaa rajaa äläkä mene orpojen pelloille.
11: Sillä heidän sukulunastajansa on väkevä, ja hän ajaa heidän asiansa sinua vastaan.
12: Tuo sydämesi kuritettavaksi ja korvasi taidon sanojen ääreen.
13: Älä kiellä poikaselta kuritusta, sillä jos lyöt häntä vitsalla, säästyy hän kuolemasta.
14: Vitsalla sinä häntä lyöt, tuonelasta hänen sielunsa pelastat.
15: Poikani, jos sinun sydämesi viisastuu, niin minunkin sydämeni iloitsee;
16: ja sisimpäni riemuitsee, jos sinun huulesi puhuvat sitä, mikä oikein on.
17: Älköön sydämesi kadehtiko jumalattomia, mutta kiivaile aina Jumalan pelon puolesta,
18: niin sinulla totisesti on tulevaisuus, ja toivosi ei mene turhaan.
19: Kuule, poikani, ja viisastu, ja ohjaa sydämesi oikealle tielle.
20: Älä oleskele viininjuomarien parissa äläkä lihansyömärien.
21: Sillä juomari ja syömäri köyhtyy, ja unteluus puettaa ryysyihin.
22: Kuule isääsi, joka on sinut siittänyt, äläkä äitiäsi halveksi, kun hän on vanhennut.
23: Osta totuutta, älä myy, osta viisautta, kuria ja ymmärrystä.
24: Ääneen saa riemuita vanhurskaan isä; joka viisaan on siittänyt, sillä on ilo hänestä.
25: Olkoon sinun isälläsi ja äidilläsi ilo, sinun synnyttäjäsi riemuitkoon.
26: Anna sydämesi, poikani, minulle, ja olkoot minun tieni sinun silmissäsi mieluiset.
27: Sillä portto on syvä kuoppa, ja vieras vaimo on ahdas kaivo.
28: Vieläpä hän väijyy kuin rosvo, ja hän kartuttaa uskottomia ihmisten seassa.
29: Kenellä on voivotus, kenellä vaikerrus? Kenellä torat, kenellä valitus? Kenellä haavat ilman syytä? Kenellä sameat silmät?
30: Niillä, jotka viinin ääressä viipyvät, jotka tulevat makujuomaa maistelemaan.
31: Älä katsele viiniä, kuinka se punoittaa, kuinka se maljassa hohtaa ja helposti valahtaa alas.
32: Lopulta se puree kuin käärme ja pistää kuin myrkkylisko.
33: Silmäsi outoja näkevät, ja sydämesi haastelee sekavia.
34: Sinusta on kuin makaisit keskellä merta, on kuin maston huipussa makaisit.
35: "Löivät minua, mutta ei koskenut minuun; pieksivät minua, mutta en tiennyt mitään. Milloinkahan herännen? Tahdonpa taas hakea tätä samaa."
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg