Ords 9

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

1917
1: Visheten har byggt sig ett hus, hon har huggit ut sitt sjutal av pelare.

2: Hon har slaktat sin boskap, blandat sitt vin, hon har jämväl dukat sitt bord
3: Sina tjänarinnor har hon utsänt och låter ropa ut sin bjudning uppe på stadens översta höjder:
4: "Den som är fåkunnig, han komme hit." Ja, till den oförståndige säger hon så:
5: "Kommen och äten av mitt bröd, och dricken av vinet som jag har blandat.
6: Övergiven eder fåkunnighet, så att I fån leva, och gån fram på förståndets väg.
7: (Den som varnar en bespottare, han får skam igen, och den som tillrättavisar en ogudaktig får smälek därav.
8: Tillrättavisa icke bespottaren, på det att han icke må hata dig; tillrättavisa den som är vis, så skall han älska dig.
9: Giv åt den vise, så bliver han ännu visare; undervisa den rättfärdige, så lär han än mer.
10: HERRENS fruktan är vishetens begynnelse, och att känna den Helige är förstånd.)
11: Ty genom mig skola dina dagar bliva många och levnadsår givas dig i förökat mått.
12: Är du vis, så är din vishet dig själv till gagn, och är du en bespottare, så umgäller du det själv allena."
13: En dåraktig, yster kvinna är fåkunnigheten, och intet förstå hon.
14: Hon har satt sig vid ingången till sitt hus, på sin stol, högt uppe i staden,
15: för att ropa ut sin bjudning till dem som färdas på vägen, dem som där vandra sin stig rätt fram:
16: "Den som är fåkunnig, han komme hit." Ja, till den oförståndige säger hon så:
17: "Stulet vatten är sött, bröd i lönndom smakar ljuvligt."
18: han vet icke att det bär till skuggornas boning, hennes gäster hamna i dödsrikets djup.

 

KJV
1: Wisdom hath builded her house, she hath hewn out her seven pillars:

2: She hath killed her beasts; she hath mingled her wine; she hath also furnished her table.
3: She hath sent forth her maidens: she crieth upon the highest places of the city,
4: Whoso is simple, let him turn in hither: as for him that wanteth understanding, she saith to him,
5: Come, eat of my bread, and drink of the wine which I have mingled.
6: Forsake the foolish, and live; and go in the way of understanding.
7: He that reproveth a scorner getteth to himself shame: and he that rebuketh a wicked man getteth himself a blot.
8: Reprove not a scorner, lest he hate thee: rebuke a wise man, and he will love thee.
9: Give instruction to a wise man, and he will be yet wiser: teach a just man, and he will increase in learning.
10: The fear of the LORD is the beginning of wisdom: and the knowledge of the holy is understanding.
11: For by me thy days shall be multiplied, and the years of thy life shall be increased.
12: If thou be wise, thou shalt be wise for thyself: but if thou scornest, thou alone shalt bear it.
13: A foolish woman is clamorous: she is simple, and knoweth nothing.
14: For she sitteth at the door of her house, on a seat in the high places of the city,
15: To call passengers who go right on their ways:
16: Whoso is simple, let him turn in hither: and as for him that wanteth understanding, she saith to him,
17: Stolen waters are sweet, and bread eaten in secret is pleasant.
18: But he knoweth not that the dead are there; and that her guests are in the depths of hell.

 

PR33.38
1: Viisaus on talonsa rakentanut, veistänyt seitsemän pylvästänsä.

2: Hän on teuraansa teurastanut, viininsä sekoittanut ja myöskin pöytänsä kattanut.
3: Hän on palvelijattarensa lähettänyt kutsua kuuluttamaan kaupungin kumpujen rinteiltä:
4: "Joka yksinkertainen on, poiketkoon tänne". Sille, joka on mieltä vailla, hän sanoo:
5: "Tulkaa, syökää minun leipääni ja juokaa viiniä, minun sekoittamaani.
6: Hyljätkää yksinkertaisuus, niin saatte elää, ja astukaa ymmärryksen tielle." -
7: Joka pilkkaajaa ojentaa, saa itsellensä häpeän, ja häpeäpilkun se, joka jumalatonta nuhtelee.
8: Älä nuhtele pilkkaajaa, ettei hän sinua vihaisi; nuhtele viisasta, niin hän sinua rakastaa.
9: Anna viisaalle, niin hän yhä viisastuu; opeta vanhurskasta, niin hän saa oppia lisää.
10: Herran pelko on viisauden alku, ja Pyhimmän tunteminen on ymmärrystä. -
11: "Sillä minun avullani päiväsi enenevät ja jatkuvat elämäsi vuodet.
12: Jos olet viisas, olet omaksi hyväksesi viisas; ja jos olet pilkkaaja, saat sinä sen yksin kestää."
13: Tyhmyys on nainen, levoton ja yksinkertainen, eikä hän mistään mitään tiedä.
14: Hän istuu talonsa ovella, istuimella kaupungin kummuilla,
15: kutsumassa ohikulkijoita, jotka käyvät polkujansa suoraan eteenpäin:
16: "Joka yksinkertainen on, poiketkoon tänne". Ja sille, joka on mieltä vailla, hän sanoo:
17: "Varastettu vesi on makeata, ja salattu leipä on suloista".
18: Eikä toinen tiedä, että haamuja on siellä, että hänen kutsuvieraansa ovat tuonelan laaksoissa.
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg