Ords 2

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

1917
1: Min son, om du tager emot mina ord och gömmer mina bud inom dig,

2: så att du låter ditt öra akta på visheten och böjer ditt hjärta till klokheten,
3: ja, om du ropar efter förståndet och höjer din röst till att kalla på klokheten,
4: Om du söker efter henne såsom efter silver och letar efter henne såsom efter en skatt,
5: då skall du förstå HERRENS fruktan, och Guds kunskap skall du då finna.
6: Ty HERREN är den som giver vishet; från hans mun kommer kunskap och förstånd.
7: Åt de redliga förvarar han sällhet, han är en sköld för dem som vandra i ostrafflighet,
8: ty han beskyddar det rättas stigar, och sina frommas väg bevarar han.
9: Då skall du förstå rättfärdighet och rätt och redlighet, ja, det godas alla vägar.
10: Ty visheten skall draga in i ditt hjärta och kunskapen kännas ljuvlig för din själ,
11: eftertänksamheten skall vaka över dig, klokheten skall beskydda dig.
12: Så skall hon rädda dig från de ondas väg, från män som tala vad vrångt är,
13: från dem som hava övergivit det rättas stigar. för att färdas på mörkrets vägar,
14: från dem som glädjas att göra om och fröjda sig åt ondskans vrånga väsen,
15: från dem som gå på krokiga stiga och vandra på förvända vägar.
16: Så skall hon rädda dig ifrån främmande kvinnor, från din nästas hustru, som talar hala ord,
17: från henne som har övergivit sin ungdoms vän och förgätit sin Guds förbund.
18: Ty en sådan sjunker med sitt hus ned i döden, och till skuggornas boning leda hennes stigar.
19: Ingen som har gått in till henne vänder åter Och hittar tillbaka till livets vägar.
20: Ja, så skall du vandra på de godas väg och hålla dig på de rättfärdigas stigar.
21: Ty de redliga skola förbliva boende i landet och de ostraffliga få stanna kvar däri.
22: Men de ogudaktiga skola utrotas ur landet och de trolösa ryckas bort därur.

 

KJV
1: My son, if thou wilt receive my words, and hide my commandments with thee;

2: So that thou incline thine ear unto wisdom, and apply thine heart to understanding;
3: Yea, if thou criest after knowledge, and liftest up thy voice for understanding;
4: If thou seekest her as silver, and searchest for her as for hid treasures;
5: Then shalt thou understand the fear of the LORD, and find the knowledge of God.
6: For the LORD giveth wisdom: out of his mouth cometh knowledge and understanding.
7: He layeth up sound wisdom for the righteous: he is a buckler to them that walk uprightly.
8: He keepeth the paths of judgment, and preserveth the way of his saints.
9: Then shalt thou understand righteousness, and judgment, and equity; yea, every good path.
10: When wisdom entereth into thine heart, and knowledge is pleasant unto thy soul;
11: Discretion shall preserve thee, understanding shall keep thee:
12: To deliver thee from the way of the evil man, from the man that speaketh froward things;
13: Who leave the paths of uprightness, to walk in the ways of darkness;
14: Who rejoice to do evil, and delight in the frowardness of the wicked;
15: Whose ways are crooked, and they froward in their paths:
16: To deliver thee from the strange woman, even from the stranger which flattereth with her words;
17: Which forsaketh the guide of her youth, and forgetteth the covenant of her God.
18: For her house inclineth unto death, and her paths unto the dead.
19: None that go unto her return again, neither take they hold of the paths of life.
20: That thou mayest walk in the way of good men, and keep the paths of the righteous.
21: For the upright shall dwell in the land, and the perfect shall remain in it.
22: But the wicked shall be cut off from the earth, and the transgressors shall be rooted out of it.

 

PR33.38
1: Poikani, jos sinä otat minun sanani varteen ja kätket mieleesi minun käskyni,

2: niin että herkistät korvasi viisaudelle ja taivutat sydämesi taitoon -
3: niin, jos kutsut ymmärrystä ja ääneesi huudat taitoa,
4: jos haet sitä kuin hopeata ja etsit sitä kuin aarretta,
5: silloin pääset ymmärtämään Herran pelon ja löydät Jumalan tuntemisen.
6: Sillä Herra antaa viisautta, hänen suustansa lähtee tieto ja taito.
7: Oikeamielisille hänellä on tallella pelastus, kilpi nuhteettomasti vaeltaville,
8: niin että hän suojaa oikeuden polut ja varjelee hurskaittensa tien.
9: Silloin ymmärrät vanhurskauden ja oikeuden ja vilpittömyyden - hyvyyden tien kaiken;
10: sillä viisaus tulee sydämeesi, ja tieto tulee sielullesi suloiseksi,
11: taidollisuus on sinua varjeleva ja ymmärrys suojeleva sinut.
12: Se pelastaa sinut pahojen tiestä, miehestä, joka kavalasti puhuu;
13: niistä, jotka ovat hyljänneet oikeat polut vaeltaaksensa pimeyden teitä;
14: niistä, jotka iloitsevat pahanteosta, riemuitsevat häijystä kavaluudesta,
15: joiden polut ovat mutkaiset ja jotka joutuvat väärään teillänsä. -
16: Se pelastaa sinut irstaasta naisesta, vieraasta vaimosta, joka sanoillansa liehakoitsee,
17: joka on hyljännyt nuoruutensa ystävän ja unhottanut Jumalansa liiton.
18: Sillä hänen huoneensa kallistuu kohti kuolemaa, hänen tiensä haamuja kohden.
19: Ei palaja kenkään, joka hänen luoksensa menee, eikä saavu elämän poluille.
20: Niin sinä vaellat hyvien tietä ja noudatat vanhurskasten polkuja.
21: Sillä oikeamieliset saavat asua maassa, ja nuhteettomat jäävät siihen jäljelle;
22: mutta jumalattomat hävitetään maasta, ja uskottomat siitä reväistään pois.
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg