Ords 11

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

1917
1: Falsk våg är en styggelse för HERREN, men full vikt behagar honom väl.

2: När högfärd kommer, kommer ock smälek, men hos de ödmjuka är vishet.
3: De redligas ostrafflighet vägleder dem, men de trolösas vrånghet är dem till fördärv.
4: Gods hjälper intet på vredens dag men rättfärdighet räddar från döden.
5: Den ostraffliges rättfärdighet gör hans väg jämn, men genom sin ogudaktighet faller den ogudaktige.
6: De redligas rättfärdighet räddar dem, men de trolösa fångas genom sin egen lystnad.
7: När en ogudaktig dör, varder hans hopp om intet; ja, ondskans väntan bliver om intet.
8: Den rättfärdige räddas ur nöden, och den ogudaktige får träda i hans ställe.
9: Genom sin mun fördärvar den gudlöse sin nästa, men genom sitt förstånd bliva de rättfärdiga räddade.
10: När det går de rättfärdiga väl, fröjdar sig staden, och när de ogudaktiga förgås, råder jubel.
11: Genom de redligas välsignelse varder en stad upphöjd, men genom de ogudaktigas mun brytes den ned.
12: Den är utan vett, som visar förakt för sin nästa; en man med förstånd tiger stilla.
13: Den som går med förtal, han förråder din hemlighet, den som har ett trofast hjärta döljer vad han får veta.
14: Där ingen rådklokhet finnes kommer folket på fall, där de rådvisa äro många, där går det väl.
15: En som går i borgen för en annan, honom går det illa, den som skyr att giva handslag, han är trygg.
16: En skön kvinna vinner ära, och våldsverkare vinna rikedom.
17: En barmhärtig man gör väl mot sig själv men den grymme misshandlar sitt eget kött.
18: Den ogudaktige gör en bedräglig vinst, men den som utsår rättfärdighet får en säker lön.
19: Den som står fast i rättfärdighet, han vinner liv, men den som far efter ont drager över sig död.
20: En styggelse för HERREN äro de vrånghjärtade, men de vilkas väg är ostrafflig behaga honom väl.
21: De onda bliva förvisso icke ostraffade, men de rättfärdigas avkomma får gå fri.
22: Såsom en gyllene ring i svinets tryne, så är skönhet hos en kvinna som saknar vett.
23: Vad de rättfärdiga önska får i allo en god fullbordan, men vad de ogudaktiga kunna hoppas är vrede.
24: Den ene utströr och får dock mer, den andre spar över hövan, men bliver allenast fattigare.
25: Den frikostige varder rikligen mättad, och den som vederkvicker andra, han bliver själv vederkvickt.
26: Den som håller inne sin säd, honom förbannar folket, den som lämnar ut sin säd, över hans huvud kommer välsignelse.
27: Den som vinnlägger sig om vad gott är, han strävar efter nåd, men den son söker vad ont är, över honom kommer ock ont.
28: Den som förtröstar på sin rikedom, han kommer på fall, men de rättfärdiga skola grönska likasom löv.
29: Den som drager olycka över sitt hus, han får vind till arvedel, och den oförnuftige bliver träl åt den som har ett vist hjärta.
30: Den rättfärdiges frukt är ett livets träd, och den som är vis, han vinner hjärtan.
31: Se, den rättfärdige får sin lön på jorden; huru mycket mer då den ogudaktige och syndaren!

 

KJV
1: A false balance is abomination to the LORD: but a just weight is his delight.

2: When pride cometh, then cometh shame: but with the lowly is wisdom.
3: The integrity of the upright shall guide them: but the perverseness of transgressors shall destroy them.
4: Riches profit not in the day of wrath: but righteousness delivereth from death.
5: The righteousness of the perfect shall direct his way: but the wicked shall fall by his own wickedness.
6: The righteousness of the upright shall deliver them: but transgressors shall be taken in their own naughtiness.
7: When a wicked man dieth, his expectation shall perish: and the hope of unjust men perisheth.
8: The righteous is delivered out of trouble, and the wicked cometh in his stead.
9: An hypocrite with his mouth destroyeth his neighbour: but through knowledge shall the just be delivered.
10: When it goeth well with the righteous, the city rejoiceth: and when the wicked perish, there is shouting.
11: By the blessing of the upright the city is exalted: but it is overthrown by the mouth of the wicked.
12: He that is void of wisdom despiseth his neighbour: but a man of understanding holdeth his peace.
13: A talebearer revealeth secrets: but he that is of a faithful spirit concealeth the matter.
14: Where no counsel is, the people fall: but in the multitude of counsellors there is safety.
15: He that is surety for a stranger shall smart for it: and he that hateth suretiship is sure.
16: A gracious woman retaineth honour: and strong men retain riches.
17: The merciful man doeth good to his own soul: but he that is cruel troubleth his own flesh.
18: The wicked worketh a deceitful work: but to him that soweth righteousness shall be a sure reward.
19: As righteousness tendeth to life: so he that pursueth evil pursueth it to his own death.
20: They that are of a froward heart are abomination to the LORD: but such as are upright in their way are his delight.
21: Though hand join in hand, the wicked shall not be unpunished: but the seed of the righteous shall be delivered.
22: As a jewel of gold in a swine's snout, so is a fair woman which is without discretion.
23: The desire of the righteous is only good: but the expectation of the wicked is wrath.
24: There is that scattereth, and yet increaseth; and there is that withholdeth more than is meet, but it tendeth to poverty.
25: The liberal soul shall be made fat: and he that watereth shall be watered also himself.
26: He that withholdeth corn, the people shall curse him: but blessing shall be upon the head of him that selleth it.
27: He that diligently seeketh good procureth favour: but he that seeketh mischief, it shall come unto him.
28: He that trusteth in his riches shall fall: but the righteous shall flourish as a branch.
29: He that troubleth his own house shall inherit the wind: and the fool shall be servant to the wise of heart.
30: The fruit of the righteous is a tree of life; and he that winneth souls is wise.
31: Behold, the righteous shall be recompensed in the earth: much more the wicked and the sinner.

 

PR33.38
1: Väärä vaaka on Herralle kauhistus, mutta täysi paino on hänelle otollinen.

2: Mihin ylpeys tulee, sinne tulee häpeäkin, mutta nöyräin tykönä on viisaus.
3: Oikeamielisiä ohjaa heidän nuhteettomuutensa, mutta uskottomat hävittää heidän vilppinsä.
4: Ei auta tavara vihan päivänä, mutta vanhurskaus vapahtaa kuolemasta.
5: Nuhteettoman vanhurskaus tasoittaa hänen tiensä, mutta jumalaton sortuu jumalattomuuteensa.
6: Oikeamieliset vapahtaa heidän vanhurskautensa, mutta uskottomat vangitsee heidän oma himonsa.
7: Jumalattoman ihmisen kuollessa hukkuu hänen toivonsa, ja vääräin odotus hukkuu.
8: Vanhurskas pelastetaan hädästä, ja jumalaton joutuu hänen sijaansa.
9: Rietas suullansa turmelee lähimmäisensä, mutta taito on vanhurskaitten pelastus.
10: Vanhurskaitten onnesta kaupunki iloitsee, ja jumalattomain hukkumisesta syntyy riemu.
11: Oikeamielisten siunauksesta kaupunki kohoaa, mutta jumalattomain suu sitä hajottaa.
12: Mieltä vailla on, joka lähimmäistänsä halveksii, mutta ymmärtäväinen mies on vaiti.
13: Joka panettelijana käy, ilmaisee salaisuuden, mutta jolla luotettava henki on, se säilyttää asian.
14: Missä ohjausta ei ole, sortuu kansa, mutta neuvonantajain runsaus tuo menestyksen.
15: Joka vierasta takaa, sen käy pahoin, mutta joka kädenlyöntiä vihaa, se on turvattu.
16: Suloinen nainen saa kunniaa, ja voimalliset saavat rikkautta.
17: Armelias mies tekee hyvää itsellensä, mutta armoton syöksee onnettomuuteen oman lihansa.
18: Jumalaton hankkii pettäväistä voittoa, mutta joka vanhurskautta kylvää, saa pysyvän palkan.
19: Joka on vakaa vanhurskaudessa, saa elämän; mutta joka pahaa tavoittaa, saa kuoleman.
20: Väärämieliset ovat Herralle kauhistus, mutta nuhteettomasti vaeltaviin hän mielistyy.
21: Totisesti: paha ei jää rankaisematta, mutta vanhurskasten jälkeläiset pelastuvat.
22: Kultarengas sian kärsässä on kaunis nainen, älyä vailla.
23: Vanhurskaitten halajaminen vie onneen, jumalattomien toivo vihaan.
24: Toinen on antelias ja saa yhä lisää, toinen säästää yli kohtuuden ja vain köyhtyy.
25: Hyväätekeväinen sielu tulee ravituksi, ja joka muita virvoittaa, se itse kostuu.
26: Joka viljan pitää takanaan, sitä kansa kiroaa, mutta joka viljan kaupaksi antaa, sen pään päälle tulee siunaus.
27: Joka hyvään pyrkii, etsii sitä, mikä otollista on, mutta joka pahaa etsii, sille se tulee.
28: Joka rikkauteensa luottaa, se kukistuu, mutta vanhurskaat viheriöitsevät niinkuin lehvä.
29: Joka talonsa rappiolle saattaa, perii tuulta, ja hullu joutuu viisaan orjaksi.
30: Vanhurskaan hedelmä on elämän puu, ja viisas voittaa sieluja.
31: Katso, vanhurskas saa palkkansa maan päällä, saati sitten jumalaton ja syntinen.
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg