Ords 17

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

1917
1: Bättre är ett torrt brödstycke med ro än ett hus fullt av högtidsmat med kiv.

2: En förståndig tjänare får råda över en vanartig son, och bland bröderna får han skifta arv.
3: Degeln prövar silver och smältugnen guld, så prövar HERREN hjärtan.
4: En ond människa aktar på ondskefulla läppar, falskheten lyssnar till fördärvliga tungor.
5: Den som bespottar den fattige smädar hans skapare; den som gläder sig åt andras ofärd bliver icke ostraffad.
6: De gamlas krona äro barnbarn, och barnens ära äro deras fäder.
7: Stortaliga läppar hövas icke dåren, mycket mindre lögnaktiga läppar en furste.
8: En gåva är en lyckosten i dens ögon, som ger den; vart den än kommer bereder den framgång.
9: Den som skyler vad som är brutet, han vill främja kärlek, men den som river upp gammalt, han gör vänner oense.
10: En förebråelse verkar mer på den förståndige än hundra slag på dåren.
11: Upprorsmakaren vill allenast vad ont är, men en budbärare utan förbarmande skall sändas mot honom.
12: Bättre är att möta en björninna från vilken man har tagit ungarna, än att möta en dåre i hans oförnuft.
13: Den som vedergäller gott med ont, från hans hus skall olyckan icke vika.
14: Att begynna träta är att släppa ett vattenflöde löst; håll därför inne, förrän kivet har brutit ut.
15: Den som friar den skyldige och den som fäller den oskyldige, de äro båda en styggelse för HERREN.
16: Vartill gagna väl penningar i dårens hand? Han kunde köpa sig vishet, men han saknar förstånd.
17: En väns kärlek består alltid. och en broder födes till hjälp i nöden.
18: En människa utan förstånd är den som giver handslag, den som går i borgen för sin nästa.
19: Den som älskar split, han älskar överträdelse; Men som bygger sin dörr hög, han far efter fall.
20: Den som har ett vrångt hjärta vinner ingen framgång, och den som har en förvänd tunga, han faller i olycka.
21: Den som har fött en dåraktig son får bedrövelse av honom, en dåres fader har ingen glädje.
22: Ett glatt hjärta är en god läkedom, men ett brutet mod tager märgen ur benen.
23: Den ogudaktige tager gärna skänker i lönndom, för att han skall vränga rättens vägar.
24: Den förståndige har sin blick på visheten, men dårens ögon äro vid jordens ända.
25: En dåraktig son är sin faders grämelse och en bitter sorg för henne som har fött honom.
26: Att pliktfälla jämväl den rättfärdige är icke tillbörligt; att slå ädla män strider mot rättvisan.
27: Den som har vett, han spar sina ord; och lugn till sinnes är en man med förstånd.
28: Om den oförnuftige tege, så aktades också han för vis; den som tillsluter sina läppar är förståndig.

 

KJV
1: Better is a dry morsel, and quietness therewith, than an house full of sacrifices with strife.

2: A wise servant shall have rule over a son that causeth shame, and shall have part of the inheritance among the brethren.
3: The fining pot is for silver, and the furnace for gold: but the LORD trieth the hearts.
4: A wicked doer giveth heed to false lips; and a liar giveth ear to a naughty tongue.
5: Whoso mocketh the poor reproacheth his Maker: and he that is glad at calamities shall not be unpunished.
6: Children's children are the crown of old men; and the glory of children are their fathers.
7: Excellent speech becometh not a fool: much less do lying lips a prince.
8: A gift is as a precious stone in the eyes of him that hath it: whithersoever it turneth, it prospereth.
9: He that covereth a transgression seeketh love; but he that repeateth a matter separateth very friends.
10: A reproof entereth more into a wise man than an hundred stripes into a fool.
11: An evil man seeketh only rebellion: therefore a cruel messenger shall be sent against him.
12: Let a bear robbed of her whelps meet a man, rather than a fool in his folly.
13: Whoso rewardeth evil for good, evil shall not depart from his house.
14: The beginning of strife is as when one letteth out water: therefore leave off contention, before it be meddled with.
15: He that justifieth the wicked, and he that condemneth the just, even they both are abomination to the LORD.
16: Wherefore is there a price in the hand of a fool to get wisdom, seeing he hath no heart to it?
17: A friend loveth at all times, and a brother is born for adversity.
18: A man void of understanding striketh hands, and becometh surety in the presence of his friend.
19: He loveth transgression that loveth strife: and he that exalteth his gate seeketh destruction.
20: He that hath a froward heart findeth no good: and he that hath a perverse tongue falleth into mischief.
21: He that begetteth a fool doeth it to his sorrow: and the father of a fool hath no joy.
22: A merry heart doeth good like a medicine: but a broken spirit drieth the bones.
23: A wicked man taketh a gift out of the bosom to pervert the ways of judgment.
24: Wisdom is before him that hath understanding; but the eyes of a fool are in the ends of the earth.
25: A foolish son is a grief to his father, and bitterness to her that bare him.
26: Also to punish the just is not good, nor to strike princes for equity.
27: He that hath knowledge spareth his words: and a man of understanding is of an excellent spirit.
28: Even a fool, when he holdeth his peace, is counted wise: and he that shutteth his lips is esteemed a man of understanding.

 

PR33.38
1: Parempi kuiva kannikka rauhassa kuin talon täysi uhripaistia riidassa.

2: Taitava palvelija hallitsee kunnotonta poikaa ja pääsee perinnönjaolle veljesten rinnalla.
3: Hopealle sulatin, kullalle uuni, mutta sydämet koettelee Herra.
4: Paha kuuntelee häijyjä huulia, petollisuus kuulee pahoja kieliä.
5: Joka köyhää pilkkaa, se herjaa hänen luojaansa; joka toisen onnettomuudesta iloitsee, ei jää rankaisematta.
6: Vanhusten kruunu ovat lastenlapset, ja isät ovat lasten kunnia.
7: Ei sovi houkalle ylevä puhe, saati sitten ruhtinaalle valhe.
8: Lahjus on käyttäjänsä silmissä kallis kivi: mihin vain hän kääntyy, hän menestyy.
9: Joka rikkeen peittää, se rakkautta harrastaa; mutta joka asioita kaivelee, se erottaa ystävykset.
10: Nuhde pystyy paremmin ymmärtäväiseen kuin sata lyöntiä tyhmään.
11: Pelkkää onnettomuutta hankkii kapinoitsija, mutta häntä vastaan lähetetään armoton sanansaattaja.
12: Kohdatkoon miestä karhu, jolta on riistetty poikaset, mutta älköön tyhmä hulluudessansa.
13: Joka hyvän pahalla palkitsee, sen kodista ei onnettomuus väisty.
14: Alottaa tora on päästää vedet valloilleen; herkeä, ennenkuin riita syttyy.
15: Syyllisen syyttömäksi ja syyttömän syylliseksi tekijä ovat kumpikin Herralle kauhistus.
16: Mitä hyötyä on rahasta tyhmän käsissä? Viisauden hankkimiseen ei ole ymmärrystä.
17: Ystävä rakastaa ainiaan ja veli syntyy varaksi hädässä.
18: Mieltä vailla on mies, joka kättä lyöpi, joka menee toista takaamaan.
19: Joka toraa rakastaa, se rikkomusta rakastaa; joka ovensa korottaa, se hankkii kukistumistaan.
20: Väärämielinen ei onnea löydä, ja kavalakielinen suistuu onnettomuuteen.
21: Tyhmä on murheeksi siittäjällensä, ja houkan isä on iloa vailla.
22: Terveydeksi on iloinen sydän, mutta murtunut mieli kuivuttaa luut.
23: Jumalaton ottaa lahjuksen vastaan toisen povelta vääristääksensä oikeuden tiet.
24: Ymmärtäväisellä on viisaus kasvojensa edessä, mutta tyhmän silmät kiertävät maailman rantaa.
25: Tyhmä poika on isällensä suruksi ja synnyttäjällensä mielihaikeaksi.
26: Paha jo sekin, jos syytöntä sakotetaan; kovin kohtuutonta, jos jaloja lyödään.
27: Joka hillitsee sanansa, on taitava, ja mielensä malttava on ymmärtäväinen mies.
28: Hullukin käy viisaasta, jos vaiti on; joka huulensa sulkee, on ymmärtäväinen.
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg