Ords 20

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

1917
1: En bespottare är vinet, en larmare är rusdrycken, och ovis är envar som raglar därav.

2: Såsom ett ungt lejons rytande är den skräck en konung ingiver; den som ådrager sig hans vrede har förverkat sitt liv.
3: Det är en ära för en man att hålla sig ifrån kiv, den oförnuftige söker alltid strid.
4: När hösten kommer, vill den late icke plöja; därför söker han vid skördetiden förgäves efter frukt.
5: Planerna i en mans hjärta äro såsom ett djupt vatten, men en man med förstånd hämtar ändå upp dem.
6: Många finnas, som ropa ut var och en sin barmhärtighet; men vem kan finna en man som är att lita på?
7: Den som vandrar i ostrafflighet såsom en rättfärdig man, hans barn går det val efter honom.
8: En konung, som sitter på domarstolen, rensar med sina ögons kastskovel bort allt vad ont är.
9: Vem kan säga: "Jag har bevarat mitt hjärta rent, jag är fri ifrån synd"?
10: Två slags vikt och två slags mått, det ena som det andra är en styggelse för HERREN.
11: Redan barnet röjer sig i sina gärningar, om dess vandel är rättskaffens och redlig.
12: Örat, som hör, och ögat, som ser, det ena som det andra har HERREN gjort.
13: Älska icke sömn, på det att du icke må bliva fattig; håll dina ögon öppna, så får du bröd till fyllest.
14: "Uselt, uselt", säger köparen; men när han går sin väg, rosar han sitt köp.
15: Man må hava guld, så ock pärlor i myckenhet, den dyrbaraste klenoden äro dock läppar som tala förstånd.
16: Tag kläderna av honom, ty han har gått i borgen för en annan, och panta ut vad han har, för de främmandes skull.
17: Orättfånget bröd smakar mannen ljuvligt, men efteråt bliver hans mun full av stenar.
18: Planer hava framgång, när de äro väl överlagda, och med rådklokhet må man föra krig.
19: Den som går med förtal, han förråder hemligheter; med den som är lösmunt må du ej giva dig i lag.
20: Den som uttalar förbannelser över fader eller moder, hans lampa skall slockna ut mitt i mörkret.
21: Det förvärv man i förstone ävlas efter, det varder på sistone icke välsignat.
22: Säg icke: "Jag vill vedergälla ont med ont"; förbida HERREN, han skall hjälpa dig.
23: Tvåfaldig vikt är en styggelse för HERREN, och falsk våg är icke något gott.
24: Av HERREN bero en mans steg; ja, en människa förstår icke själv sin väg.
25: Det är farligt för en människa att obetänksamt helga något och att överväga sina löften, först när de äro gjorda.
26: En vis konung rensar bort de ogudaktiga såsom med en kastskovel och låter tröskhjulet gå över dem.
27: Anden i människan är en HERRENS lykta; den utrannsakar alla hjärtats innandömen.
28: Mildhet och trofasthet äro en konungs vakt; genom mildhet stöder han sin tron.
29: De ungas ära är deras kraft, och de gamlas prydnad äro deras grå hår.
30: Sår som svida rena från ondska, ja, tuktan renar hjärtats innandömen.

 

KJV
1: Wine is a mocker, strong drink is raging: and whosoever is deceived thereby is not wise.

2: The fear of a king is as the roaring of a lion: whoso provoketh him to anger sinneth against his own soul.
3: It is an honour for a man to cease from strife: but every fool will be meddling.
4: The sluggard will not plow by reason of the cold; therefore shall he beg in harvest, and have nothing.
5: Counsel in the heart of man is like deep water; but a man of understanding will draw it out.
6: Most men will proclaim every one his own goodness: but a faithful man who can find?
7: The just man walketh in his integrity: his children are blessed after him.
8: A king that sitteth in the throne of judgment scattereth away all evil with his eyes.
9: Who can say, I have made my heart clean, I am pure from my sin?
10: Divers weights, and divers measures, both of them are alike abomination to the LORD.
11: Even a child is known by his doings, whether his work be pure, and whether it be right.
12: The hearing ear, and the seeing eye, the LORD hath made even both of them.
13: Love not sleep, lest thou come to poverty; open thine eyes, and thou shalt be satisfied with bread.
14: It is naught, it is naught, saith the buyer: but when he is gone his way, then he boasteth.
15: There is gold, and a multitude of rubies: but the lips of knowledge are a precious jewel.
16: Take his garment that is surety for a stranger: and take a pledge of him for a strange woman.
17: Bread of deceit is sweet to a man; but afterwards his mouth shall be filled with gravel.
18: Every purpose is established by counsel: and with good advice make war.
19: He that goeth about as a talebearer revealeth secrets: therefore meddle not with him that flattereth with his lips.
20: Whoso curseth his father or his mother, his lamp shall be put out in obscure darkness.
21: An inheritance may be gotten hastily at the beginning; but the end thereof shall not be blessed.
22: Say not thou, I will recompense evil; but wait on the LORD, and he shall save thee.
23: Divers weights are an abomination unto the LORD; and a false balance is not good.
24: Man's goings are of the LORD; how can a man then understand his own way?
25: It is a snare to the man who devoureth that which is holy, and after vows to make enquiry.
26: A wise king scattereth the wicked, and bringeth the wheel over them.
27: The spirit of man is the candle of the LORD, searching all the inward parts of the belly.
28: Mercy and truth preserve the king: and his throne is upholden by mercy.
29: The glory of young men is their strength: and the beauty of old men is the gray head.
30: The blueness of a wound cleanseth away evil: so do stripes the inward parts of the belly.

 

PR33.38
1: Viini on pilkkaaja, väkijuoma remunpitäjä; eikä ole viisas kenkään, joka siitä hoipertelee.

2: Kuninkaan peljättäväisyys on kuin nuoren leijonan kiljunta; joka hänet vihoittaa, se henkensä rikkoo.
3: On kunniaksi miehelle riitaa karttaa, mutta kaikki hullut riitaa haastavat.
4: Syksyllä ei laiska kynnä; elonaikana hän tyhjää tapailee.
5: Kuin syvät vedet ovat miehen sydämen aivoitukset, mutta ymmärtäväinen mies ne ammentaa esiin.
6: Monet huutavat hyvyyttänsä kukin, mutta kuka löytää luotettavan miehen?
7: Vanhurskas vaeltaa nuhteettomasti, onnelliset ovat lapset hänen jälkeensä.
8: Kuningas istuu tuomioistuimella, hän silmillänsä perkaa kaiken pahan pois.
9: Kuka voi sanoa: "Olen puhdistanut sydämeni, olen puhdas synnistäni"?
10: Kahtalainen paino ja kahtalainen mitta - molemmat ovat Herralle kauhistus.
11: Teoistansa tuntee jo poikasenkin, onko hänen menonsa puhdas ja oikea.
12: Kuulevan korvan ja näkevän silmän - molemmat on Herra luonut.
13: Älä unta rakasta, ettet köyhtyisi; pidä silmäsi auki, niin saat leipää kyllin.
14: "Huonoa, huonoa", sanoo ostaja, mutta mentyänsä pois hän kehuskelee.
15: Olkoon kultaa, olkoon helmiä paljon, kallein kalu ovat taidolliset huulet.
16: Ota siltä vaatteet, joka toista takasi, ja ota häneltä pantti vieraitten puolesta.
17: Makea on miehelle petoksella saatu leipä, mutta perästäpäin hän saa suunsa täyteen soraa.
18: Neuvotellen suunnitelmat vahvistuvat, ja sotaa on sinun käytävä neuvokkuudella.
19: Salaisuuden ilmaisee, joka panettelijana käy; älä siis antaudu avosuisen pariin.
20: Joka isäänsä ja äitiänsä kiroaa, sen lamppu sammuu pilkkopimeään.
21: Tavara, jota aluksi kiivaasti tavoitellaan, ei lopulta tuo siunausta.
22: Älä sano: "Minä kostan pahan"; odota Herraa, hän auttaa sinua.
23: Kahtalainen paino on Herralle kauhistus, ja väärä vaaka ei ole hyvä.
24: Herralta tulevat miehen askeleet; mitäpä ymmärtäisi tiestänsä ihminen itse?
25: Ihmiselle on ansaksi luvata hätiköiden pyhä lahja ja vasta perästäpäin harkita lupauksiansa.
26: Viisas kuningas perkaa jumalattomat pois viskimellään ja antaa puimajyrän käydä heidän ylitsensä.
27: Ihmisen henki on Herran lamppu: se tutkistelee sydämen kammiot kaikki.
28: Laupeus ja uskollisuus on kuninkaan turva, ja laupeudella hän valtaistuimensa tukee.
29: Voima on nuorukaisen kunnia, ja harmaat hapset ovat vanhusten kaunistus.
30: Mustelmat ja haavat puhdistavat pahantekijän, lyönnit puhdistavat sydämen kammiot.
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg