Ords 29

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

1917
1: Den som får mycken tillrättavisning, men förbliver hårdnackad, han varder oförtänkt krossad utan räddning.

2: När de rättfärdiga växa till, gläder sig folket, men när den ogudaktige kommer till välde, suckar folket.
3: Den som älskar vishet gör sin fader glädje; men den som giver sig i sällskap med skökor förstör vad han äger.
4: Genom rättvisa håller en konung sitt land vid makt; men den som utpressar gärder, har fördärvar det.
5: Den man som smickrar sin nästa han breder ut ett nät för han fötter.
6: En ond människas överträdelse bliver henne en snara, men den rättfärdige får jubla och glädjas.
7: Den rättfärdige vårdar sig om de armas sak, men den ogudaktige förstår intet.
8: Bespottare uppvigla staden, men visa män stilla vreden.
9: När en vis man vill gå till rätta med en oförnuftig man, då vredgas denne eller ler, och har ingen ro.
10: De blodgiriga hata den som är ostrafflig, men de redliga söka skydda hans liv.
11: Dåren släpper all sin vrede lös, men den vise stillar den till slut.
12: Den furste som aktar på lögnaktigt tal, hans tjänare äro alla ogudaktiga.
13: Den fattige och förtryckaren få leva jämte varandra; av HERREN få bådas ögon sitt ljus.
14: Den konung som dömer de armas rätt. hans tron skall bestå evinnerligen.
15: Ris och tillrättavisning giver vishet, men ett oupptuktat barn drager skam över sin moder.
16: Där de ogudaktiga växa till, där växer överträdelsen till, men de rättfärdiga skola se deras fall med lust.
17: Tukta din son, så skall han bliva dig till hugnad och giva ljuvlig spis åt din själ.
18: Där profetia icke finnes, där bliver folket tygellöst; men säll är den som håller lagen.
19: Med ord kan man icke tukta en tjänare ty om han än förstår, så rättar han sig icke därefter.
20: Ser du en man som är snar till att tala, det är mer hopp om en dåre än om honom.
21: Om någon är för efterlåten mot sin tjänare i hans ungdom, så visar denne honom på sistone förakt.
22: En snarsticken man uppväcker träta, och den som lätt förtörnas begår ofta överträdelse.
23: En människas högmod bliver henne till förödmjukelse, men den ödmjuke vinner ära.
24: Den som skiftar rov med en tjuv hatar sitt eget liv; när han hör edsförpliktelsen, yppar han intet.
25: Människofruktan har med sig snaror, men den som förtröstar på HERREN, han varder beskyddad.
26: Många söka en furstes ynnest, men av HERREN får var och en sin rätt.
27: En orättfärdig man är en styggelse för de rättfärdiga, och den som vandrar i redlighet är en styggelse för den ogudaktige.

 

KJV
1: He, that being often reproved hardeneth his neck, shall suddenly be destroyed, and that without remedy.

2: When the righteous are in authority, the people rejoice: but when the wicked beareth rule, the people mourn.
3: Whoso loveth wisdom rejoiceth his father: but he that keepeth company with harlots spendeth his substance.
4: The king by judgment establisheth the land: but he that receiveth gifts overthroweth it.
5: A man that flattereth his neighbour spreadeth a net for his feet.
6: In the transgression of an evil man there is a snare: but the righteous doth sing and rejoice.
7: The righteous considereth the cause of the poor: but the wicked regardeth not to know it.
8: Scornful men bring a city into a snare: but wise men turn away wrath.
9: If a wise man contendeth with a foolish man, whether he rage or laugh, there is no rest.
10: The bloodthirsty hate the upright: but the just seek his soul.
11: A fool uttereth all his mind: but a wise man keepeth it in till afterwards.
12: If a ruler hearken to lies, all his servants are wicked.
13: The poor and the deceitful man meet together: the LORD lighteneth both their eyes.
14: The king that faithfully judgeth the poor, his throne shall be established for ever.
15: The rod and reproof give wisdom: but a child left to himself bringeth his mother to shame.
16: When the wicked are multiplied, transgression increaseth: but the righteous shall see their fall.
17: Correct thy son, and he shall give thee rest; yea, he shall give delight unto thy soul.
18: Where there is no vision, the people perish: but he that keepeth the law, happy is he.
19: A servant will not be corrected by words: for though he understand he will not answer.
20: Seest thou a man that is hasty in his words? there is more hope of a fool than of him.
21: He that delicately bringeth up his servant from a child shall have him become his son at the length.
22: An angry man stirreth up strife, and a furious man aboundeth in transgression.
23: A man's pride shall bring him low: but honour shall uphold the humble in spirit.
24: Whoso is partner with a thief hateth his own soul: he heareth cursing, and bewrayeth it not.
25: The fear of man bringeth a snare: but whoso putteth his trust in the LORD shall be safe.
26: Many seek the ruler's favour; but every man's judgment cometh from the LORD.
27: An unjust man is an abomination to the just: and he that is upright in the way is abomination to the wicked.

 

PR33.38
1: Kuritusta saanut mies, joka niskurina pysyy, rusennetaan äkisti, eikä apua ole.

2: Hurskaitten enentyessä kansa iloitsee, mutta jumalattoman hallitessa kansa huokaa.
3: Viisautta rakastavainen on isällensä iloksi, mutta porttojen seuratoveri hävittää varansa.
4: Oikeudella kuningas pitää maan pystyssä, mutta verojen kiskoja sen hävittää.
5: Mies, joka lähimmäistään liehakoitsee, virittää verkon hänen askeleilleen.
6: Pahalle miehelle on oma rikos paulaksi, mutta vanhurskas saa riemuita ja iloita.
7: Vanhurskas tuntee vaivaisten asian, mutta jumalaton ei siitä mitään ymmärrä.
8: Pilkkaajat kaupungin villitsevät, mutta viisaat hillitsevät vihan.
9: Viisas mies kun käräjöi hullun miehen kanssa, niin tämä reutoo ja nauraa eikä asetu.
10: Murhamiehet vihaavat nuhteetonta, oikeamielisten henkeä he väijyvät.
11: Tyhmä purkaa kaiken sisunsa, mutta viisas sen viimein tyynnyttää.
12: Hallitsija, joka kuuntelee valhepuheita, saa palvelijoikseen pelkkiä jumalattomia.
13: Köyhä ja sortaja kohtaavat toisensa; kumpaisenkin silmille Herra antaa valon.
14: Kuninkaalla, joka tuomitsee vaivaisia oikein, on valtaistuin iäti vahva.
15: Vitsa ja nuhde antavat viisautta, mutta kuriton poika on äitinsä häpeä.
16: Kun jumalattomat lisääntyvät, lisääntyy rikos, mutta vanhurskaat saavat nähdä, kuinka he kukistuvat.
17: Kurita poikaasi, niin hän sinua virvoittaa ja sielullesi herkkuja tarjoaa.
18: Missä ilmoitus puuttuu, siinä kansa käy kurittomaksi; autuas se, joka noudattaa lakia.
19: Ei ota palvelija sanoista ojentuakseen: hän kyllä ymmärtää, mutta ei tottele.
20: Näet miehen, kärkkään puhumaan - enemmän on toivoa tyhmästä kuin hänestä.
21: Jos palvelijaansa nuoresta pitäen hemmottelee, tulee hänestä lopulta kiittämätön.
22: Pikavihainen mies nostaa riidan, ja kiukkuinen tulee rikkoneeksi paljon.
23: Ihmisen alentaa hänen oma ylpeytensä, mutta alavamielinen saa kunnian.
24: Joka käy osille varkaan kanssa, se sieluansa vihaa; hän kuulee vannotuksen, mutta ei ilmaise mitään.
25: Ihmispelko panee paulan, mutta Herraan luottavainen on turvattu.
26: Hallitsijan suosiota etsivät monet, mutta Herralta tulee miehelle oikeus.
27: Vääryyden mies on vanhurskaille kauhistus, ja oikean tien kulkija on kauhistus jumalattomalle.
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg