Ords 21

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

1917
1: Konungars hjärtan äro i HERRENS hand såsom vattenbäckar: han leder dem varthelst han vill.

2: Var man tycker sin väg vara den rätta, men HERREN är den som prövar hjärtan.
3: Att öva rättfärdighet och rätt, det är mer värt för HERREN än offer.
4: Stolta ögon och högmodigt hjärta - de ogudaktigas lykta är dem till synd.
5: Den idoges omtanke leder allenast till vinning, men all fikenhet allenast till förlust.
6: De skatter som förvärvas genom falsk tunga, de äro en försvinnande dunst och hasta till döden.
7: De ogudaktigas övervåld bortrycker dem själva, eftersom de icke vilja göra vad rätt är.
8: En oärlig mans väg är idel vrånghet, men en rättskaffens man handla redligt
9: Bättre är att bo i en vrå på taket än att hava hela huset gemensamt med en trätgirig kvinna.
10: Den ogudaktiges själ har lust till det onda; hans nästa finner ingen barmhärtighet hos honom.
11: Straffar man bespottaren, så bliver den fåkunnige vis: och undervisar man den vise, så inhämtar han kunskap.
12: Den Rättfärdige giver akt på den ogudaktiges hus, han störtar de ogudaktiga i olycka.
13: Den som tillsluter sitt öra för den armes rop, han skall själv ropa utan att få svar.
14: En hemlig gåva stillar vrede och en skänk i lönndom våldsammaste förbittring.
15: Det är den rättfärdiges glädje att rätt skipa, men det är ogärningsmännens skräck.
16: Den människa som far vilse ifrån förståndets väg, hon hamnar i skuggornas krets.
17: Den som älskar glada dagar varder fattig; den som älskar vin och olja bliver icke rik.
18: Den ogudaktige varder given såsom lösepenning för den rättfärdige, och den trolöse sättes i de redligas ställe.
19: Bättre är att bo i ett öde land än med en trätgirig och besvärlig kvinna.
20: Dyrbara skatter och salvor har den vise i sin boning, men en dåraktig människa förslösar sitt gods.
21: Den som far efter rättfärdighet och godhet, han finner liv, rättfärdighet och ära.
22: En vis man kan storma en stad full av hjältar och bryta ned det fäste som var dess förtröstan.
23: Den som besvarar sin mun och sin tunga han bevarar sitt liv för nöd.
24: Bespottare må den kallas, som är fräck och övermodig, den som far fram med fräck förmätenhet.
25: Den lates begärelse för honom till döden, i det att hans händer icke vilja arbeta.
26: Den snikne är alltid full av snikenhet; men den rättfärdige giver och spar icke.
27: De ogudaktigas offer är en styggelse; mycket mer, när det frambäres i skändligt uppsåt.
28: Ett lögnaktigt vittne skall förgås; men en man som hör på får allt framgent tala.
29: En ogudaktig man uppträder fräckt; men den redlige vandrar sina vägar ståndaktigt.
30: Ingen vishet, intet förstånd, intet råd förmår något mot HERREN.
31: Hästar rustas ut för stridens dag, men från HERREN är det som segern kommer.

 

KJV
1: The king's heart is in the hand of the LORD, as the rivers of water: he turneth it whithersoever he will.

2: Every way of a man is right in his own eyes: but the LORD pondereth the hearts.
3: To do justice and judgment is more acceptable to the LORD than sacrifice.
4: An high look, and a proud heart, and the plowing of the wicked, is sin.
5: The thoughts of the diligent tend only to plenteousness; but of every one that is hasty only to want.
6: The getting of treasures by a lying tongue is a vanity tossed to and fro of them that seek death.
7: The robbery of the wicked shall destroy them; because they refuse to do judgment.
8: The way of man is froward and strange: but as for the pure, his work is right.
9: It is better to dwell in a corner of the housetop, than with a brawling woman in a wide house.
10: The soul of the wicked desireth evil: his neighbour findeth no favour in his eyes.
11: When the scorner is punished, the simple is made wise: and when the wise is instructed, he receiveth knowledge.
12: The righteous man wisely considereth the house of the wicked: but God overthroweth the wicked for their wickedness.
13: Whoso stoppeth his ears at the cry of the poor, he also shall cry himself, but shall not be heard.
14: A gift in secret pacifieth anger: and a reward in the bosom strong wrath.
15: It is joy to the just to do judgment: but destruction shall be to the workers of iniquity.
16: The man that wandereth out of the way of understanding shall remain in the congregation of the dead.
17: He that loveth pleasure shall be a poor man: he that loveth wine and oil shall not be rich.
18: The wicked shall be a ransom for the righteous, and the transgressor for the upright.
19: It is better to dwell in the wilderness, than with a contentious and an angry woman.
20: There is treasure to be desired and oil in the dwelling of the wise; but a foolish man spendeth it up.
21: He that followeth after righteousness and mercy findeth life, righteousness, and honour.
22: A wise man scaleth the city of the mighty, and casteth down the strength of the confidence thereof.
23: Whoso keepeth his mouth and his tongue keepeth his soul from troubles.
24: Proud and haughty scorner is his name, who dealeth in proud wrath.
25: The desire of the slothful killeth him; for his hands refuse to labour.
26: He coveteth greedily all the day long: but the righteous giveth and spareth not.
27: The sacrifice of the wicked is abomination: how much more, when he bringeth it with a wicked mind?
28: A false witness shall perish: but the man that heareth speaketh constantly.
29: A wicked man hardeneth his face: but as for the upright, he directeth his way.
30: There is no wisdom nor understanding nor counsel against the LORD.
31: The horse is prepared against the day of battle: but safety is of the LORD.

 

PR33.38
1: Kuninkaan sydän on Herran kädessä kuin vesiojat: hän taivuttaa sen, kunne tahtoo.

2: Kaikki miehen tiet ovat hänen omissa silmissään oikeat, mutta Herra tutkii sydämet.
3: Vanhurskauden ja oikeuden harjoittaminen on Herralle otollisempi kuin uhri.
4: Ylpeät silmät ja pöyhkeä sydän - jumalattomien lamppu - ovat syntiä.
5: Vain hyödyksi ovat ahkeran ajatukset, mutta kaikki touhuilijat saavat vain vahinkoa.
6: Jotka hankkivat aarteita petollisin kielin, ovat haihtuva tuulahdus, hakevat kuolemaa.
7: Jumalattomat tempaa pois heidän väkivaltansa, sillä eivät he tahdo oikeutta tehdä.
8: Rikollisen tie on mutkainen, mutta puhtaan teot ovat oikeat.
9: Parempi asua katon kulmalla kuin toraisan vaimon huonetoverina.
10: Jumalattoman sielu himoitsee pahaa, lähimmäinen ei saa armoa hänen silmiensä edessä.
11: Kun pilkkaajaa rangaistaan, viisastuu yksinkertainen; ja kun viisasta neuvotaan, ottaa hän sen opiksensa.
12: Vanhurskas Jumala tarkkaa jumalattoman taloa, hän syöksee jumalattomat onnettomuuteen.
13: Joka tukkii korvansa vaivaisen huudolta, se joutuu itse huutamaan, vastausta saamatta.
14: Salainen lahja lepyttää vihan ja poveen kätketty lahjus kiivaan kiukun.
15: Vanhurskaalle on ilo, kun oikeutta tehdään, mutta väärintekijöille kauhu.
16: Ihminen, joka eksyy taidon tieltä, joutuu lepäämään haamujen seuraan.
17: Puutteen mieheksi päätyy riemujen rakastaja, eikä rikastu se, joka viiniä ja öljyä rakastaa.
18: Jumalaton joutuu lunastusmaksuksi vanhurskaan puolesta ja uskoton oikeamielisten sijaan.
19: Parempi asua autiossa maassa kuin toraisan vaimon vaivattavana.
20: Kalliita aarteita ja öljyä on viisaan majassa, mutta tyhmä ihminen syö suuhunsa sellaiset.
21: Joka vanhurskauteen ja laupeuteen pyrkii, se löytää elämän, vanhurskauden ja kunnian.
22: Viisas ryntää sankarien kaupunkiin ja kukistaa varustuksen, joka oli sen turva.
23: Joka suunsa ja kielensä varoo, se henkensä ahdistuksilta varoo.
24: Pilkkaajan nimen saa julkea röyhkeilijä, jonka meno on määrätöntä julkeutta.
25: Oma halu laiskan tappaa, sillä hänen kätensä eivät tahdo työtä tehdä.
26: Aina on hartaasti haluavia, mutta vanhurskas antaa säästelemättä.
27: Jumalattomien uhri on kauhistus; saati sitten, jos se tuodaan ilkityön edestä!
28: Valheellinen todistaja hukkuu, mutta kuunteleva mies saa aina puhua.
29: Julkeiksi tekee jumalaton kasvonsa, vakaiksi tekee oikeamielinen tiensä.
30: Ei auta viisaus, ei ymmärrys, ei mikään neuvo Herraa vastaan.
31: Hevonen on varustettu taistelun päiväksi, mutta voitto on Herran hallussa.
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg