Ords 4

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

1917
1: Hören, I barn, en faders tuktan, och akten därpå, så att I lären förstånd.

2: Ty god lärdom giver jag eder; min undervisning mån I icke låta fara.
3: Ty själv har jag varit barn och haft en fader, varit späd och för min moder ende sonen.
4: Då undervisade han mig och sade till mig: Låt ditt hjärta hålla fast vid mina ord; bevara mina bud, så får du leva.
5: Sök förvärva vishet, sök förvärva förstånd, förgät icke min muns tal och vik icke därifrån.
6: Övergiv henne icke, så skall hon bevara dig; älska henne, så skall hon beskydda dig.
7: Vishetens begynnelse är: "Sök förvärva vishet"; ja, för allt ditt förvärv sök förvärva förstånd.
8: Akta henne högt, så skall hon upphöja dig; hon skall göra dig ärad, om du sluter henne i din famn.
9: Hon skall sätta på ditt huvud en skön krans; en ärekrona skall hon räcka åt dig.
10: Hör, min son, och tag emot mina ord, så skola dina levnadsår bliva många.
11: Om vishetens väg undervisar jag dig, jag leder dig på det rättas stigar.
12: När du går, skall sedan intet vara till hinder för dina steg, och när du löper, skall du icke falla;
13: håll blott oavlåtligt fast vid min tuktan; bevara henne, ty hon är ditt liv.
14: Träd icke in på de ogudaktigas stig, och skrid icke fram på de ondas väg.
15: Undfly den, gå ej in på den, vik av ifrån den och gå undan.
16: Ty de kunna icke sova, om de ej få göra vad ont är, sömnen förtages dem, om de ej få vålla någons fall.
17: Ja, ogudaktighet är det bröd som de äta, och våld är det vin som de dricka.
18: De rättfärdigas stig är lik gryningens ljus, som växer i klarhet, till dess dagen når sin höjd;
19: men de ogudaktigas väg är såsom tjocka mörkret: de märka icke det som skall vålla deras fall.
20: Min son, akta på mitt tal, böj ditt öra till mina ord.
21: Låt dem icke vika ifrån dina ögon, bevara dem i ditt hjärtas djup.
22: Ty de äro liv för envar som finner dem, och en läkedom för hela hans kropp.
23: Framför allt som skall bevaras må du bevara ditt hjärta, ty därifrån utgår livet.
24: Skaffa bort ifrån dig munnens vrånghet, och låt läpparnas falskhet vara fjärran ifrån dig.
25: Låt dina ögon skåda rätt framåt och dina blickar vara riktade rakt ut.
26: Akta på den stig där din fot går fram, och låt alla dina vägar vara rätta.
27: Vik ej av, vare sig till höger eller till vänster, vänd din fot bort ifrån vad ont är.

 

KJV
1: Hear, ye children, the instruction of a father, and attend to know understanding.

2: For I give you good doctrine, forsake ye not my law.
3: For I was my father's son, tender and only beloved in the sight of my mother.
4: He taught me also, and said unto me, Let thine heart retain my words: keep my commandments, and live.
5: Get wisdom, get understanding: forget it not; neither decline from the words of my mouth.
6: Forsake her not, and she shall preserve thee: love her, and she shall keep thee.
7: Wisdom is the principal thing; therefore get wisdom: and with all thy getting get understanding.
8: Exalt her, and she shall promote thee: she shall bring thee to honour, when thou dost embrace her.
9: She shall give to thine head an ornament of grace: a crown of glory shall she deliver to thee.
10: Hear, O my son, and receive my sayings; and the years of thy life shall be many.
11: I have taught thee in the way of wisdom; I have led thee in right paths.
12: When thou goest, thy steps shall not be straitened; and when thou runnest, thou shalt not stumble.
13: Take fast hold of instruction; let her not go: keep her; for she is thy life.
14: Enter not into the path of the wicked, and go not in the way of evil men.
15: Avoid it, pass not by it, turn from it, and pass away.
16: For they sleep not, except they have done mischief; and their sleep is taken away, unless they cause some to fall.
17: For they eat the bread of wickedness, and drink the wine of violence.
18: But the path of the just is as the shining light, that shineth more and more unto the perfect day.
19: The way of the wicked is as darkness: they know not at what they stumble.
20: My son, attend to my words; incline thine ear unto my sayings.
21: Let them not depart from thine eyes; keep them in the midst of thine heart.
22: For they are life unto those that find them, and health to all their flesh.
23: Keep thy heart with all diligence; for out of it are the issues of life.
24: Put away from thee a froward mouth, and perverse lips put far from thee.
25: Let thine eyes look right on, and let thine eyelids look straight before thee.
26: Ponder the path of thy feet, and let all thy ways be established.
27: Turn not to the right hand nor to the left: remove thy foot from evil.

 

PR33.38
1: Kuulkaa, lapset, isän kuritusta ja kuunnelkaa oppiaksenne ymmärrystä.

2: Sillä minä annan teille hyvän neuvon, älkää hyljätkö minun opetustani.
3: Olinhan minäkin isäni poika, hento ja äitini ainokainen.
4: Ja isä minua opetti ja sanoi minulle: "Pitäköön sydämesi minun sanoistani kiinni, noudata minun käskyjäni, niin sinä saat elää.
5: Hanki viisautta, hanki ymmärrystä, älä sitä unhota, älä väisty pois minun suuni sanoista.
6: Älä sitä hylkää, niin se varjelee sinua; rakasta sitä, niin se sinua suojaa.
7: Viisauden alku on: hanki viisautta, ja kaikella muulla hankkimallasi hanki ymmärrystä.
8: Anna sille korkea arvo, niin se sinut korottaa, se kunnioittaa sinua, jos sen syliisi suljet;
9: se panee päähäsi ihanan seppeleen ja lahjoittaa sinulle kauniin kruunun."
10: Kuule, poikani, ja ota sanani varteen, niin elämäsi vuodet enentyvät.
11: Minä neuvon sinut viisauden tielle, ohjaan sinut oikeille teille.
12: Käydessäsi eivät askeleesi ahtaalle joudu; juostessasi et kompastu.
13: Tartu kiinni kuritukseen äläkä hellitä; säilytä se, sillä se on sinun elämäsi.
14: Älä lähde jumalattomien polulle, älä astu pahojen tielle.
15: Anna sen olla, älä mene sille, poikkea pois ja mene ohitse.
16: Sillä eivät he saa nukkua, elleivät pahaa tee; se riistää heiltä unen, elleivät ole ketään kaataneet.
17: Niin he syövät leipänään jumalattomuutta, juovat viininään väkivallan tekoja.
18: Mutta vanhurskasten polku on kuin aamurusko, joka kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka.
19: Jumalattomain tie on kuin pimeys: eivät he tiedä, mihin kompastuvat.
20: Poikani, kuuntele minun puhettani, kallista korvasi minun sanoilleni.
21: Älkööt ne väistykö silmistäsi, kätke ne sydämesi sisimpään;
22: sillä ne ovat elämä sille, joka ne löytää, ja lääke koko hänen ruumiillensa.
23: Yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee.
24: Poista itsestäsi suun kavaluus, ja karkoita luotasi huulten vääryys.
25: Katsokoot sinun silmäsi suoraan, eteenpäin olkoon katseesi luotu.
26: Tasoita polku jaloillesi, ja kaikki sinun tiesi olkoot vakaat.
27: Älä poikkea oikeaan, älä vasempaan, väistä jalkasi pahasta.
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg