Ords 12

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

1917
1: Den som älskar tuktan, han älskar kunskap, men oförnuftig är den som hatar tillrättavisning.

2: Den gode undfår nåd av HERREN, men den ränkfulle varder av honom fördömd.
3: Ingen människa bliver beståndande genom ogudaktighet, men de rättfärdigas rot kan icke rubbas.
4: En idog hustru är sin mans krona, men en vanartig är såsom röta i hans ben.
5: De rättfärdigas tankar gå ut på vad rätt är, men de ogudaktigas rådklokhet går ut på svek.
6: De ogudaktigas ord ligga på lur efter blod, men de redliga räddas genom sin mun.
7: De ogudaktiga varda omstörtade och äro så icke mer, men de rättfärdigas hus består.
8: I mån av sitt vett varder en man prisad, men den som har ett förvänt förstånd, han bliver föraktad.
9: Bättre är en ringa man, som likväl har en tjänare, än den som vill vara förnäm och saknar bröd.
10: Den rättfärdige vet huru hans boskap känner det, men de ogudaktigas hjärtelag är grymt.
11: Den som brukar sin åker får bröd till fyllest, men oförståndig är den som far efter fåfängliga ting.
12: Den ogudaktige vill in i det nät som fångar de onda, men de rättfärdigas rot skjuter skott.
13: Den som är ond bliver snärjd i sina läppars synd, men den rättfärdige undkommer ur nöden
14: Sin muns frukt får envar njuta sig fullt till godo, och vad en människas händer hava förövat, det varder henne vedergällt.
15: Den oförnuftige tycker sin egen väg vara den rätta, med den som är vis lyssnar till råd.
16: Den oförnuftiges förtörnelse bliver kunnig samma dag, men den som är klok, han döljer sin skam
17: Den som talar vad rätt är, han främjar sanning, men ett falskt vittne talar svek.
18: Mången talar i obetänksamhet ord som stinga likasom svärd, men de visas tunga är en läkedom.
19: Sannfärdiga läppar bestå evinnerligen, men en lögnaktig tunga allenast ett ögonblick.
20: De som bringa ont å bane hava falskhet i hjärtat, men de som stifta frid, de undfå glädje.
21: Intet ont vederfares den rättfärdige, men över de ogudaktiga kommer olycka i fullt mått.
22: En styggelse för HERREN äro lögnaktiga låppar, men de som handla redligt behaga honom väl.
23: En klok man döljer sin kunskap, men dårars hjärtan ropa ut sitt oförnuft.
24: De idogas hand kommer till välde, men en lat hand måste göra trältjänst.
25: Sorg i en mans hjärta trycker det ned, men ett vänligt ord skaffar det glädje.
26: Den rättfärdige visar sin vän till rätta, men de ogudaktigas väg för dem själva vilse.
27: Den late får icke upp något villebråd, men idoghet är för människan en dyrbar skatt.
28: På rättfärdighetens väg är liv, och där dess stig går fram är frihet ifrån död.

 

KJV
1: Whoso loveth instruction loveth knowledge: but he that hateth reproof is brutish.

2: A good man obtaineth favour of the LORD: but a man of wicked devices will he condemn.
3: A man shall not be established by wickedness: but the root of the righteous shall not be moved.
4: A virtuous woman is a crown to her husband: but she that maketh ashamed is as rottenness in his bones.
5: The thoughts of the righteous are right: but the counsels of the wicked are deceit.
6: The words of the wicked are to lie in wait for blood: but the mouth of the upright shall deliver them.
7: The wicked are overthrown, and are not: but the house of the righteous shall stand.
8: A man shall be commended according to his wisdom: but he that is of a perverse heart shall be despised.
9: He that is despised, and hath a servant, is better than he that honoureth himself, and lacketh bread.
10: A righteous man regardeth the life of his beast: but the tender mercies of the wicked are cruel.
11: He that tilleth his land shall be satisfied with bread: but he that followeth vain persons is void of understanding.
12: The wicked desireth the net of evil men: but the root of the righteous yieldeth fruit.
13: The wicked is snared by the transgression of his lips: but the just shall come out of trouble.
14: A man shall be satisfied with good by the fruit of his mouth: and the recompence of a man's hands shall be rendered unto him.
15: The way of a fool is right in his own eyes: but he that hearkeneth unto counsel is wise.
16: A fool's wrath is presently known: but a prudent man covereth shame.
17: He that speaketh truth sheweth forth righteousness: but a false witness deceit.
18: There is that speaketh like the piercings of a sword: but the tongue of the wise is health.
19: The lip of truth shall be established for ever: but a lying tongue is but for a moment.
20: Deceit is in the heart of them that imagine evil: but to the counsellors of peace is joy.
21: There shall no evil happen to the just: but the wicked shall be filled with mischief.
22: Lying lips are abomination to the LORD: but they that deal truly are his delight.
23: A prudent man concealeth knowledge: but the heart of fools proclaimeth foolishness.
24: The hand of the diligent shall bear rule: but the slothful shall be under tribute.
25: Heaviness in the heart of man maketh it stoop: but a good word maketh it glad.
26: The righteous is more excellent than his neighbour: but the way of the wicked seduceth them.
27: The slothful man roasteth not that which he took in hunting: but the substance of a diligent man is precious.
28: In the way of righteousness is life; and in the pathway thereof there is no death.

 

PR33.38
1: Tietoa rakastaa, joka kuritusta rakastaa, mutta järjetön se, joka nuhdetta vihaa.

2: Hyvä saa Herran mielisuosion, mutta juonittelijan hän tuomitsee syylliseksi.
3: Ei ihminen kestä jumalattomuuden varassa, mutta vanhurskasten juuri on horjumaton.
4: Kelpo vaimo on puolisonsa kruunu, mutta kunnoton on kuin mätä hänen luissansa.
5: Vanhurskasten aivoitukset ovat oikeat, jumalattomien hankkeet petolliset.
6: Jumalattomien puheet väijyvät verta, mutta oikeamieliset pelastaa heidän suunsa.
7: Jumalattomat kukistuvat olemattomiin, mutta vanhurskasten huone pysyy.
8: Ymmärryksensä mukaan miestä kiitetään, mutta nurjasydämistä halveksitaan.
9: Parempi halpa-arvoinen, jolla on palvelija, kuin rehentelijä, joka on vailla leipää.
10: Vanhurskas tuntee, mitä hänen karjansa kaipaa, mutta jumalattomain sydän on armoton.
11: Joka peltonsa viljelee, saa leipää kyllin, mutta tyhjän tavoittelija on mieltä vailla.
12: Jumalaton himoitsee pahojen saalista, mutta vanhurskasten juuri on antoisa.
13: Huulten rikkomus on paha ansa, mutta vanhurskas pääsee hädästä.
14: Suunsa hedelmästä saa kyllälti hyvää, ja ihmisen eteen kiertyvät hänen kättensä työt.
15: Hullun tie on hänen omissa silmissään oikea, mutta joka neuvoa kuulee, on viisas.
16: Hullun suuttumus tulee kohta ilmi, mutta mielevä peittää kärsimänsä häpeän.
17: Toden puhuja lausuu oikeuden, mutta väärä todistaja petoksen.
18: Moni viskoo sanoja kuin miekanpistoja, mutta viisasten kieli on lääke.
19: Totuuden huulet pysyvät iäti, mutta valheen kieli vain tuokion.
20: Jotka pahaa miettivät, niillä on mielessä petos, mutta jotka rauhaan neuvovat, niille tulee ilo.
21: Ei tule turmiota vanhurskaalle, mutta jumalattomat ovat onnettomuutta täynnä.
22: Herralle kauhistus ovat valheelliset huulet, mutta teoissaan uskolliset ovat hänelle otolliset.
23: Mielevä ihminen peittää tietonsa, mutta tyhmäin sydän huutaa julki hulluutensa.
24: Ahkerain käsi saa hallita, mutta laiska joutuu työveron alaiseksi.
25: Huoli painaa alas miehen mielen, mutta hyvä sana sen ilahuttaa.
26: Vanhurskas opastaa lähimmäistänsä, mutta jumalattomat eksyttää heidän oma tiensä.
27: Laiska ei saa ajetuksi itselleen riistaa, mutta ahkeruus on ihmiselle kallis tavara.
28: Vanhurskauden polulla on elämä, ja sen tien kulku ei ole kuolemaksi.
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg