Ords 24

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |

1917
1: Avundas icke onda människor, och hav ingen lust till att vara med dem.

2: Ty på övervåld tänka deras hjärtan, och deras läppar tala olycka.
3: Genom vishet varder ett hus uppbyggt, och genom förstånd hålles det vid makt.
4: Genom klokhet bliva kamrarna fyllda med allt vad dyrbart och ljuvligt är.
5: En vis man är stark, och en man med förstånd är väldig i kraft.
6: Ja, med rådklokhet skall man föra krig, och där de rådvisa äro många, där går det väl.
7: Sällsynt korall är visheten för den oförnuftige, i porten kan han icke upplåta sin mun.
8: Den som tänker ut onda anslag, honom må man kalla en ränksmidare.
9: Ett oförnuftigt påfund är synden, och bespottaren är en styggelse för människor.
10: Låter du modet falla, när nöd kommer på, så saknar du nödig kraft.
11: Rädda dem som släpas till döden, och bistå dem som stappla till avrättsplatsen.
12: Om du säger: "Se, vi visste det icke", så betänk om ej han som prövar hjärtan märker det, och om ej han som har akt på din själ vet det. Och han skall vedergälla var och en efter hans gärningar.
13: Ät honung, min son, ty det är gott, och självrunnen honung är söt för din mun.
14: Lik sådan må du räkna visheten för din själ. Om du finner henne, så har du en framtid, och ditt hopp varder då icke om intet.
15: Lura icke, du ogudaktige, på den rättfärdiges boning, öva intet våld mot hans vilostad.
16: Ty den rättfärdige faller sju gånger och står åter upp; men de ogudaktiga störta över ända olyckan.
17: Gläd dig icke, när din fiende faller, och låt ej ditt hjärta fröjda sig, när han störtar över ända,
18: på det att HERREN ej må se det med misshag och flytta sin vrede ifrån honom.
19: Harmas icke över de onda, avundas icke de ogudaktiga.
20: Ty den som är ond har ingen framtid; de ogudaktigas lampa skall slockna ut.
21: Min son, frukta HERREN och konungen; giv dig icke i lag med upprorsmän.
22: Ty plötsligt skall ofärd komma över dem, och vem vet när deras år få en olycklig ände?
23: Dessa ord äro ock av visa män. Att hava anseende till personen, när man dömer, är icke tillbörligt.
24: Den som säger till den skyldige: "Du är oskyldig", honom skola folk förbanna, honom skola folkslag önska ofärd.
25: Men dem som skipa rättvisa skall det gå väl, och över dem skall komma välsignelse av vad gott är.
26: En kyss på läpparna är det, när någon giver ett rätt svar.
27: Fullborda ditt arbete på marken, gör allting redo åt dig på åkern; sedan må du bygga dig bo.
28: Bär icke vittnesbörd mot din nästa utan sak; icke vill du bedraga med dina läppar?
29: Säg icke: "Såsom han gjorde mot mig vill jag göra mot honom, jag vill vedergälla mannen efter hans gärningar."
30: Jag gick förbi en lat mans åker, en oförståndig människas vingård.
31: Och se, den var alldeles full av ogräs, dess mark var övertäckt av nässlor, och dess stenmur låg nedriven.
32: Och jag betraktade det och aktade därpå, jag såg det och tog varning därav.
33: Ja, sov ännu litet, slumra ännu litet, lägg ännu litet händerna i kors för att vila,
34: så skall fattigdomen komma farande över dig, och armodet såsom en väpnad man.

 

KJV
1: Be not thou envious against evil men, neither desire to be with them.

2: For their heart studieth destruction, and their lips talk of mischief.
3: Through wisdom is an house builded; and by understanding it is established:
4: And by knowledge shall the chambers be filled with all precious and pleasant riches.
5: A wise man is strong; yea, a man of knowledge increaseth strength.
6: For by wise counsel thou shalt make thy war: and in multitude of counsellors there is safety.
7: Wisdom is too high for a fool: he openeth not his mouth in the gate.
8: He that deviseth to do evil shall be called a mischievous person.
9: The thought of foolishness is sin: and the scorner is an abomination to men.
10: If thou faint in the day of adversity, thy strength is small.
11: If thou forbear to deliver them that are drawn unto death, and those that are ready to be slain;
12: If thou sayest, Behold, we knew it not; doth not he that pondereth the heart consider it? and he that keepeth thy soul, doth not he know it? and shall not he render to every man according to his works?
13: My son, eat thou honey, because it is good; and the honeycomb, which is sweet to thy taste:
14: So shall the knowledge of wisdom be unto thy soul: when thou hast found it, then there shall be a reward, and thy expectation shall not be cut off.
15: Lay not wait, O wicked man, against the dwelling of the righteous; spoil not his resting place:
16: For a just man falleth seven times, and riseth up again: but the wicked shall fall into mischief.
17: Rejoice not when thine enemy falleth, and let not thine heart be glad when he stumbleth:
18: Lest the LORD see it, and it displease him, and he turn away his wrath from him.
19: Fret not thyself because of evil men, neither be thou envious at the wicked;
20: For there shall be no reward to the evil man; the candle of the wicked shall be put out.
21: My son, fear thou the LORD and the king: and meddle not with them that are given to change:
22: For their calamity shall rise suddenly; and who knoweth the ruin of them both?
23: These things also belong to the wise. It is not good to have respect of persons in judgment.
24: He that saith unto the wicked, Thou art righteous; him shall the people curse, nations shall abhor him:
25: But to them that rebuke him shall be delight, and a good blessing shall come upon them.
26: Every man shall kiss his lips that giveth a right answer.
27: Prepare thy work without, and make it fit for thyself in the field; and afterwards build thine house.
28: Be not a witness against thy neighbour without cause; and deceive not with thy lips.
29: Say not, I will do so to him as he hath done to me: I will render to the man according to his work.
30: I went by the field of the slothful, and by the vineyard of the man void of understanding;
31: And, lo, it was all grown over with thorns, and nettles had covered the face thereof, and the stone wall thereof was broken down.
32: Then I saw, and considered it well: I looked upon it, and received instruction.
33: Yet a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to sleep:
34: So shall thy poverty come as one that travelleth; and thy want as an armed man.

 

PR33.38
1: Älä kadehdi pahoja ihmisiä äläkä halua heidän seuraansa.

2: Sillä heidän mielensä miettii väkivaltaa, ja turmiota haastavat heidän huulensa.
3: Viisaudella talo rakennetaan ja ymmärryksellä vahvaksi varustetaan.
4: Taidolla täytetään kammiot, kaikkea kallista ja ihanaa tavaraa täyteen.
5: Viisas mies on väkevä, ja taidon mies on voipa voimaltansa.
6: Neuvokkuudella näet on sinun käytävä sotaa, ja neuvonantajain runsaus tuo menestyksen.
7: Kovin on korkea hullulle viisaus, ei hän suutansa avaa portissa.
8: Jolla on pahanteko mielessä, sitä juonittelijaksi sanotaan.
9: Synti on hulluuden työ, ja pilkkaaja on ihmisille kauhistus.
10: Jos olet ollut veltto, joutuu ahtaana aikana voimasi ahtaalle.
11: Pelasta ne, joita kuolemaan viedään, pysäytä ne, jotka surmapaikalle hoippuvat.
12: Jos sanot: "Katso, emme tienneet siitä", niin ymmärtäähän asian sydänten tutkija; sinun sielusi vartioitsija sen tietää, ja hän kostaa ihmiselle hänen tekojensa mukaan.
13: Syö hunajaa, poikani, sillä se on hyvää, ja mesi on makeaa suussasi.
14: Samankaltaiseksi tunne viisaus sielullesi; jos sen löydät, on sinulla tulevaisuus, ja toivosi ei mene turhaan.
15: Älä väijy, jumalaton, vanhurskaan majaa, älä hävitä hänen leposijaansa.
16: Sillä seitsemästi vanhurskas lankeaa ja nousee jälleen, mutta jumalattomat suistuvat onnettomuuteen.
17: Älä iloitse vihamiehesi langetessa, älköön sydämesi riemuitko hänen suistuessaan kumoon,
18: ettei Herra, kun sen näkee, sitä pahana pitäisi, ja kääntäisi vihaansa pois hänestä.
19: Älä vihastu pahantekijäin tähden, älä kadehdi jumalattomia.
20: Sillä ei ole pahalla tulevaisuutta; jumalattomien lamppu sammuu.
21: Pelkää, poikani, Herraa ja kuningasta, älä sekaannu kapinallisten seuraan.
22: Sillä yhtäkkiä tulee heille onnettomuus, tuomio - kuka tietää milloin - toisille niinkuin toisillekin.
23: Nämäkin ovat viisaitten sanoja. Ei ole hyvä tuomitessa henkilöön katsoa.
24: Joka sanoo syylliselle: "Sinä olet syytön", sitä kansat kiroavat, kansakunnat sadattelevat.
25: Mutta jotka oikein tuomitsevat, niiden käy hyvin, ja heille tulee onnen siunaus.
26: Se huulille suutelee, joka oikean vastauksen antaa.
27: Toimita tehtäväsi ulkona ja tee valmista pellollasi; sitten perusta itsellesi perhe.
28: Älä ole syyttä todistajana lähimmäistäsi vastaan, vai petätkö sinä huulillasi?
29: Älä sano: "Niinkuin hän teki minulle, niin teen minä hänelle, minä kostan miehelle hänen tekojensa mukaan".
30: Minä kuljin laiskurin pellon ohitse, mielettömän miehen viinitarhan vieritse.
31: Ja katso: se kasvoi yltänsä polttiaisia; sen pinta oli nokkosten peitossa ja sen kiviaita luhistunut.
32: Minä katselin ja painoin mieleeni, havaitsin ja otin opikseni:
33: Nuku vielä vähän, torku vähän, makaa vähän ristissä käsin,
34: niin köyhyys käy päällesi niinkuin rosvo ja puute niinkuin asestettu mies.
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg